Важни новини

 • Съобщение

   

   

  На 6.01.2020 г. учебните занятия започват:

  от 7:45 ч. за 3-7 клас и 

  от 8:00 ч. за 1-2 клас

   

   
 • Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математика

   

   

               
  ПРОТОКОЛ № 1
  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ
  НАОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА
  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА -Учениците, подредени по класове с общ брой точки
   
               
  Училище Трите имена на ученика Клас, в който се обучава ученикът Резултати
  Зад.1 Зад.2 Зад.3 Общ брой точки
  НМУ "Л.Пипков" Тома Томов Николов 4 в 7 7 7 21
  112 ОУ Кирил Кирилов Иванов 4 в 7 7 6 20
  НМУ "Л.Пипков" 1 7 7 6 20
  112 ОУ Ема Александрова Попова 4 в 6 6 7 19
  112 ОУ Христиан Димитров Дянков 4 д 7 5 7 19
  112 ОУ Ян Костадинов Спасов 4 б 6 7 6 19
  112 ОУ Божидар Радославов Трифонов 4 в 6 7 5 18
  112 ОУ Кирил Кирилов Доков 4 а 7 3 7 17
  112 ОУ Мартин Ангелов Йорданов 4 д 6 4 7 17
  112 ОУ Димитър Георгиев Ковачев 4 б 6 5 4 15
  112 ОУ Преслав Искренов Пашов 4 в 7 6 0 13
  112 ОУ Лора Стоянова Мишева 4 д 6 5 2 13
  112 ОУ Камен Ценов Аргиров 4 а 6 7 0 13
  112 ОУ 2 4 в 1 6 5 12
  112 ОУ Александър Иванов Хентов 4 б 7 3 2 12
  112 ОУ Давид Кеворк Кайкчиян 4 б 7 0 4 11
  112 ОУ Данаил Иванов Бонев 4 в 7 0 4 11
  112 ОУ Ива Михайлова Иванова 4 в 7 0 0 7
  112 ОУ Линда Виктириа Джакомети 4 в 6 0 0 6
  112 ОУ Самуил Николаев Анастасов 4 а 3 0 2 5
  112 ОУ Петя Николова Карова 4 д 2 3 0 5
  112 ОУ Румен Кирилов Димитров 4 г 2 0 1 3
  112 ОУ 3 4 д 3 0 0 3
  112 ОУ 4 4 в 2 0 0 2
  112 ОУ 5 4 д 2 0 0 2
  112 ОУ Мартина Христова Попова 4 д 2 0 0 2
  112 ОУ Рая Радославова Христова 4 в 1 0 0 1
  112 ОУ Денис Танеров Денизов 4 в 0 0 0 0
  112 ОУ 6 4 д 0 0 0 0
  112 ОУ Ивайло Иванов Драганов 4 в 0 0 0 0
  112 ОУ Данаила Валери Ждракова 4 в 0 0 0 0
  112 ОУ 7 4 7 2 13
  112 ОУ 8 2 0 2 4
  112 ОУ Надежда Цветославова Иванова 0 7 0 7
  112 ОУ Мирослав Маринов Христов 7 0 4 11
  112 ОУ Калин Ивайлов  Драганов 2 0 7 9
  112 ОУ Цветомир Любомиров Дунев 2 2 4 8
  112 ОУ Александър Страхилов Витков 2 7 1 10
  112 OУ Весела Свиленова Калинова 6 а 7 3 6,5 17
  112 OУ Виктор Красимиров Маринов 6 а 5 7 4 16
  112 OУ Анна Мария Василева Василева 6 а 7 0 6,5 14
  112 OУ Илина Цочева Цочева 6 б 7 7 0 14
  112 OУ Красимир Ивайлов Ашков 6 б 7 4 1,5 13
  112 OУ Сидар Емин Карачубан 6 а 3 7 1 11
  112 OУ Илияна Желева Пелтекова 6 г 4 0 3 7
  112 OУ Калоян Владислав Георгиев 6 а 3 2 1,5 6,5
  112 OУ Добрина Кирилова Георгиева 6 б 3 1 1,5 5,5
  112 OУ Даниел Илиян Тихов 6 б 0 3 2 5
  112 OУ Андрей Ясенов Василев 6 б 3 0 2 5
  112 OУ Дана Димитрова Георгиева 6 г 3 0 2 5
  112 OУ 9 6 а 0 4 0 4
  112 OУ Иван Анатолиев Ангелов 6 б 1 0 1 2
  112 OУ 10 7 а 0 0 0 0
  112 OУ Стефан Христов Щилиянов 7 а 0 1 4 5
  112 OУ Николай Ангелов Стоянов 7 а 0 0 0 0
  112 OУ 11 7 а 2 0 0 2
  112 OУ 12 7 а 0 0 0 0
  112 OУ Ася Тонева Христова 7 б 2 2 2 6
  112 OУ Михаил Мартинов Панайотов 7 б 4 6 4 14
  112 OУ Стефан Петров Митев 7 в 7 6 7 20
  112 OУ Светослав Стоянов Пенкьовски 7 в 5 6 5 16
  112 OУ 13 0 0 0 0
  112 OУ Калоян Пламенов Петров 7 д 5 5 4 14
  112 OУ Рая Михайлова Иванова 7 д 6 6 4 16
  112 ОУ Мария Огнянова Горчева 6 а 7 7 2,5 17
      Директор:
     
      / Ж. Бранкова /
   
 • Резултати от общински кръг на олимпиадата по български език и литература

   

   

  112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“
  София, район „Оборище“
  ПРОТОКОЛ
  на участниците в общинския кръг на олимпиадата по български език и литература
             
  № по ред Клас Име, презиме, фамилия на ученика Точки Съгласие по т. 11 от Правилата
  ДА НЕ
  1 5а  Яна Стоянова Кочева 27 да  
  2 Леа Юри Тодорова 27 да  
  3 Мирослав Маринов Христов 24,5 да  
  4 Надежда Цветославова Иванова 23,5 да  
  5 Виктор Красимиров Маринов 28 Да  
  6 Весела Свиленова Калинова 24 Да  
  7 Александра Яворова Цветанова 27 Да  
  8   112 24    
  9 Мария Огнянова Горчева 27 Да  
  10 Михаела Велинова Трендафилова 25 Да  
  11 Калоян Владислав Георгиев 25 Да  
  12 Яна Иво Карадимова 25 Да  
  13 Михаил Мартинов Панайотов 76 Да  
  14 Ася Тонева Христова 81,5 Да  
  15 7б  Йоанна Георгиева Иванова 79 Да  
  16 Алек Виталий Елагин 59 Да  
  17 Ема … Велкова 76 Да  
             
  Директор:  ..............................
  (име, фамилия)  
   
 • ГРАФИК за провеждане на изпитите на ученик в самостоятелна форма на обучение януарска редовна изпитна сесия – учебна 2019/2020 година

   

   

   

  ГРАФИК - I клас

  ГРАФИК - VII клас

   
 • Отсъствията на учениците

   

   

  Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група - в дни.

  Във връзка с изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, в сила от 01.08.2019 г., когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от 3 дни на дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за който няма уважителни причини, месечната помощ на родителя за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се прекратява за една година.

  Данните за направените отсъствия през месеца се въвеждат в приложенията за подаване на данни към НЕИСПУО (АдминЛ, АдминПро, АдминС) и се подават към Информационната система на образованието - модул „Отсъствия на децата и учениците“ от 1-во до 4-то число на следващия месец. Данните се подават чрез текстови файл, генериран от приложенията АдминЛ, АдминПро, АдминС за регистриране на отсъствията, и се подписват с електронен подпис.

 

 "Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"


112 Основно училище „Стоян Заимов“

с изучаване на английски и немски език
 

 Добре дошли в 112 ОУ "Стоян Заимов"!  
     Училището разполага с отлична материално-техническа база и висококвалифицирани преподаватели. При нас се обучават над 950 деца от предучилищен до 7 клас със задължително изучаване на английски или немски език. Началният курс е с 20 паралелки и занимални с над 250 ученици. Занималните представляват сборни групи за самоподготовка на ученици от първи до четвърти клас.
 
     Над 60% от нашите възпитаници постъпват в езикови  и математически гимназии.

Кой е тук

В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта

Вход

Училищна база

Учители