За ученика

Потребителски рейтинг: 1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

  

         ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ НАЧАЛЕН ЕТАП – ВТОРИ СРОК - 2023/2024

 

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

РОДИНОЗНАНИЕ

месец

клас

 

1. А

 

07.02.

14.03.

18.04.

из. н.

21.05.

 

 

 

 

 09.02.

28.03.

 

из. н.

16.05.

 

27.03.

 

из. н.

15.05.

ИУЧ -

24.04

 

1. Б

 

 

13.03.

17.04.

из. н.

15.05.

29.02.

08.03.

ИУЧ –

23.04.

из. н.

10.05.

12.02.

20.03.

 

из. н.

13.05.

 

25.03.

 

из. н.

17.05.

ИУЧ -

26.04.

 

1. В

 

06.02.

14.03.

ИУЧ -

19.04.

из. н.

16.05.

28.02.

06.03.

 

08.05.

19.02.

21.03.

 

из. н.

20.05.

 

27.03.

 

из. н.

15.05.

 

1. Г

 

08.02.

20.03.

17.04.

из. н.

13.05.

 

27.03.

 

09.05.

14.02.

22.03.

 

из. н.

10.05.

 

27.03.

 

из. н.

15.05.

ИУЧ - 26.04.

 

1. Д

 

 

14.03.

17.04.

из. н.

13.05.

 

19.03.

 

21.05.

 

26.03.

 

из. н.

14.05.

 

29.03.

 

из. н.

22.05.

ИУЧ -

22.04.

 

1. Е

1

12.02.

18.03.

ИУЧ -18.04.

из. н.

15.05.

26.02.

08.03.

 

20.05.

14.02.

20.03.

 

из. н.

13.05.

 

22.03.

 

из. н.

10.05.

 

 

 

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

РОДИНОЗНАНИЕ

месец

    Ⅱ

клас

 

2. А

19.02.

19.03.

23.04.

из. н.

16.05.

26.03.

НЕ -

19.03.

 

из. н.

08.05.

26.02.

26.03.

30.04.

из. н.

13.05.

 

15.04.

 

 

2. Б

19.02.

19.03.

23.04.

из. н.

16.05.

 

25.03.

 

из. н.

13.05.

26.02.

26.03.

30.04.

из. н.

13.05.

 

15.04.

 

 

2. В

 

20.03.

 

из. н.

15.05.

 

25.03.

 

 из. н.

10.05.

 

26.03.

 

из. н.

15.05.

 

 

из. н.

08.05.

 

2. Г

28.02.

20.03.

 

из. н.

22.05.

 

 

 

 

15.02.

28.03.

 

из. н.

23.05.

 

 

из. н.

13.05.

 

2. Д

 

20.03.

 

из. н.

15.05.

27.03.

 

 

из. н.

08.05.

 

28.03.

 

из. н.

09.05.

18.03.

 

из. н.

13.05.

 

2. Е

 

20.03.

 

из. н.

15.05

26.03.

 

 

из. н.

08.05.

 

28.03.

 

из. н.

09.05.

19.03.

 

из. н.

14.05.

 

 

 

 

 

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЙСКИ / НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

месец

 

клас

 

 

3. А

 

19.02.

 

09.04.

 

21.05.

АЕ-20.03

НЕ-

21.03.

 

10.05.

14.02.

25.03.

 

из. н. 13.05.

 

 

из. н. 07.05.

28.03.

 

из. н. 16.05.

 

 

3. Б

 

 

19.03.

 

ИУЧ -

15.03.

23.04.

из. н. 14.05.

ИУЧ -

10.05.

27.03.

 

07.05.

 

11.03.

 

ИУЧ-

29.03.

15.04.

 

ИУЧ-

19.04.

 

из. н. 08.05.

 

 

из. н. 09.05.

18.03.

 

из. н. 13.05.

 

 

3. В

 

26.02

20.03.

ИУЧ-

19.04.

08.05.

21.03.

 

16.05.

13.02

12.03

ИУЧ-

22.04.

из. н. 14.05.

 

 

из. н. 07.05.

 

 

 

 

 

3. Г

 

12.02.

13.03.

ИУЧ-

19.04.

из. н. 22.05.

ИУЧ -

10.05.

20.03.

 

10.05.

 

07.03.

 

ИУЧ-

22.03.

16.04.

 

ИУЧ-

26.04

из. н. 14.05.

 

 

из. н. 13.05.

21.03.

25.04.

 

 

 

3. Д

 

 

29.02.

 

ИУЧ-

09.02

ИУЧ -

29.03.

18.04.

 

ИУЧ-

24.04.

из. н. 15.05.

.

20.03.

 

08.05.

 

19.03

23.04.

из. н. 09.05.

07.03.

16.04.

 

 

 

из. н. 10.05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

месец

 

    

 

клас

 

 

4. А

 

26.03.

11.04.

 

ИУЧ-

17.04.

 

из. н. 04.06

29.02

08.03.

НЕ

28.03.

ИУЧ

23.4.

из. н.

10.05.

 

07.03

25.03..

30.04.

 

ИУЧ -

24.04.

из. н.

25.05.

 

07.05.

 

26.02.

 

 

 

из. н.

03.06.

 

 

4. Б

 

18.03.

15.04.

13.05

ИУЧ -

10.05.

из. н.

04.06.

29.02.

08.03.

ИУЧ

23.4.

из. н.

10.05.

12.02

13.03.

10.04.

 

ИУЧ -

22.04.

17.05

из. н.

30.05.

25.03.

13.05

30.05.

 

из. н.

03.06.

 

27.03.

15.04.

09.05.

из. н.

06.06.

 

 

4. В

 

29.03.

12.04.

 

ИУЧ-

19.04.

 

из. н.

07.06.

29.02.

08.03.

ИУЧ

23.4.

из. н.

10.05.

22.02

29.03.

ИУЧ -

26.04.

02.05.

из. н.

23.05.

 

07.05

 

28.02.

 

 

 

из. н.

05.06.

 

 

4. Г

 

26.03.

08.04.

 

ИУЧ-

18.04.

 

из. н.

03.06.

29.02.

08.

03.

ИУЧ

23.4.

из. н.

10.05.

 

07.03.

27.03.

29.04.

 

ИУЧ -

26.04.

из. н.

30.05.

 

09.05.

 

 

01.03.

 

14.05.

из. н.

04.06.

 

 

4. Д

 

28.03.

09.04.

 

ИУЧ-

19.04.

 

из. н.

04.06.

29.02.

 

ИУЧ 25.4.

из. н.

09.05.

 

07.03.

26.03.

ИУЧ -01.03.

30.04.

 

ИУЧ -

26.04.

из. н.

21.05.

 

из. н.

13.05.

 

28.02.

 

 

 

из. н.

07.06.

 

 

 График на класни и контролни работи за пети, шести и седми класове  

за втори учебен срок 2023-2024 г.

 

График на контролни и класни  работи за втори срок на учебната 2023 / 2024 година

   

седмица

05-09. II

12-16. II

19-23. II

26.II-01. III

05-08. III

11-15. III

18-22. III

25-29. III

08-12. IV

15-19. IV

22-26. IV

29.IV-02.V

07-10. V

13-16. V

21-23. V

27-31. V

03-07. VI

10-14. VI

17 - 27. VI

 

 

 

 

 

 

 

5 a клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛ

 

 

23.фев

 

 

 

 

 

 

19.апр

 

 

 

16.май

 

 

 

 

 

английски език

 

 

 

 

 

 

 

29.мар

 

 

 

 

 

 

 

31.май

 

 

 

немски език

 

 

21.фев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика

 

 

 

27.фев

 

 

19.мар

 

 

 

23.апр

 

 

 

21.май

 

 

 

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

13.мар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.май

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

9.апр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

човекът и природата

 

 

 

 

 

11.мар

 

 

 

 

 

 

 

13.май

23.май

 

3.юни

 

 

5 б клас

 

 

 

БЕЛ

 

 

 

28.фев

 

 

 

27.мар

 

 

24.апр

 

 

16.май

 

 

 

 

 

английски език

 

 

 

 

 

 

 

29.мар

 

 

 

 

 

 

 

31.май

 

 

 

математика

 

 

 

27.фев

 

 

19.мар

 

 

 

23.апр

 

 

 

21.май

 

 

 

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.юни

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

 

18.мар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

9.апр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

човекът и природата

 

 

 

 

 

11.мар

 

 

 

 

 

 

 

13.май

 

 

3.юни

 

 

5 в клас

 

 

 

БЕЛ

 

 

 

26.фев

 

 

 

27.мар

 

 

23.апр

 

 

14.май

 

 

 

 

 

английски език

 

 

 

 

 

 

 

29.мар

 

 

 

 

 

 

 

31.май

 

 

 

математика

 

 

 

27.фев

 

 

19.мар

 

 

 

22.апр

 

 

 

21.май

 

 

 

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

 

18.мар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.юни

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

9.апр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

човекът и природата

 

 

 

 

 

12.мар

 

 

 

 

 

 

 

15.май

 

 

 

 

 

5 г клас

 

 

 

БЕЛ

 

 

23.фев

 

 

 

 

 

 

19.апр

 

 

 

16.май

 

 

 

 

 

английски език

 

 

 

 

 

 

 

27.мар

 

 

 

 

 

 

 

31.май

 

 

 

математика

 

 

 

26.фев

 

 

19.мар

 

 

 

22.апр

 

 

 

21.май

 

 

 

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

13.мар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.май

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

11.апр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

човекът и природата

 

 

 

 

 

12.мар

 

 

 

 

 

 

 

14.май

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 д клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛ

 

 

23.фев

 

 

 

 

 

 

19.апр

 

 

 

16.май

 

 

 

 

 

английски език

 

 

 

 

 

 

 

27.мар

 

 

 

 

 

 

 

29.май

 

 

 

математика

 

 

 

26.фев

 

 

19.мар

 

 

 

22.апр

 

 

 

21.май

 

 

 

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

13.мар

 

 

 

 

 

 

 

 

23.май

 

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.апр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

човекът и природата

 

 

 

 

 

13.мар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.май

 

 

 

График на контролни и класни  работи за втори срок на учебната 2023 / 2024 година

   

седмица

05-09. II

12-16. II

19-23. II

26.II-01. III

05-08. III

11-15. III

18-22. III

25-29. III

08-12. IV

15-19. IV

22-26. IV

29.IV-02.V

07-10. V

13-16. V

21-23. V

27-31. V

03-07. VI

10-14. VI

17 - 27. VI

6 а клас

 

 

 

БЕЛ

 

 

 

 

 

 

19.мар

 

 

 

26.апр

 

 

 

 

28.май

 

 

 

немски език

 

 

 

 

 

11.мар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика

 

 

23.фев

 

 

 

 

 

 

19.апр

 

 

 

 

21.май

 

 

10.юни

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

21.мар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.май

 

 

 

география и икономика

 

 

 

1.мар

 

 

 

29.мар

 

 

 

 

10.май

 

 

 

7.юни

 

 

човекът и природата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.май

 

 

 

 

 

6 б клас

 

 

 

БЕЛ

 

 

23.фев

 

 

15.мар

 

 

 

19.апр

 

 

 

15.май

 

 

 

 

 

английски език

 

 

 

 

 

 

 

27.мар

 

 

 

 

 

 

 

27.май

 

 

 

математика

 

 

 

29.фев

 

 

 

 

 

 

25.апр

 

 

 

21.май

 

6.юни

 

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

18.мар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.май

 

 

 

география и икономика

 

 

20.фев

 

 

 

 

26.мар

 

 

 

 

7.май

 

 

 

4.юни

 

 

човекът и природата

8.фев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.май

 

 

 

 

6 в клас

 

 

 

БЕЛ

 

 

 

 

 

14.мар

 

 

 

19.апр

 

 

 

 

 

 

3.юни

 

 

английски език

 

 

 

 

 

 

 

25.мар

 

 

 

 

 

 

 

27.май

 

 

 

математика

 

 

 

28.фев

 

 

 

 

 

 

24.апр

 

 

 

22.май

 

6.юни

 

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

19.мар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.май

 

 

 

география и икономика

 

 

20.фев

 

 

 

 

26.мар

 

 

 

 

7.май

 

 

 

 

11.юни

 

човекът и природата

6.фев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.май

 

 

 

 

 

6 г клас

 

 

 

БЕЛ

 

 

 

 

 

 

20.мар

 

 

 

26.апр

 

 

 

 

29.май

 

 

 

английски език

 

 

 

 

 

 

 

28.мар

 

 

 

 

 

 

23.май

 

 

 

 

математика

 

 

 

 

 

 

 

26.мар

 

16.апр

 

 

 

14.май

 

 

 

 

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

21.мар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.май

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

10.апр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

човекът и природата

 

15.фев

 

 

 

 

 

 

11.апр

 

 

 

 

 

23.май

 

 

 

 

6 д клас

 

 

 

БЕЛ

 

 

 

 

 

 

19.мар

 

 

 

26.апр

 

 

 

 

28.май

 

 

 

английски език

 

 

 

 

 

 

 

28.мар

 

 

 

 

 

 

23.май

 

 

 

 

математика

 

 

 

28.фев

 

 

 

 

 

 

24.апр

 

 

 

21.май

 

 

10.юни

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

18.мар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.май

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

10.апр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

човекът и природата

9.фев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.юни

 

 

График на контролни и класни  работи за втори срок на учебната 2023 / 2024 година

   

седмица

05-09. II

12-16. II

19-23. II

26.II-01. III

05-08. III

11-15. III

18-22. III

25-29. III

08-12. IV

15-19. IV

22-26. IV

29.IV-02.V

07-10. V

13-16. V

21-23. V

27-31. V

03-07. VI

10-14. VI

17 - 27. VI

7 а клас

 

 

 

БЕЛ

 

 

 

 

5.мар

 

 

 

9.апр

 

 

 

 

 

 

30.май

 

 

 

английски език

 

 

 

 

 

 

 

27.мар

 

 

 

 

 

 

 

29.май

 

 

 

математика

 

 

 

 

 

14.мар

 

 

11.апр

 

25.апр

 

9.май

16.май

 

 

 

13.юни

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

 

19.мар

 

 

 

23.апр

 

 

 

 

 

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.апр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биология и здр. Образование

 

 

 

 

 

 

 

25.мар