За ученика

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

                            График

     за провеждане на ученическите олимпиади

                       за 2021/2022 учебна година

 

Ученическа олимпиада

Класове

Време на провеждане

Компютърно моделиране

IV клас

05.12.2021г.

Математика

IV,V,VI,VII

11.12.2021г.

БЕЛ

V,VI,VII

23.01.2022г.

Физика и астрономия

VII

15.01.2022г.

Химия и опазване на околната среда

VII

16.01.2022г.

История и цивилизации

V,VI,VII

08.01.2022г.

География и икономика

V,VI,VII

09.01.2022г.

Биология и здравно образование

VII

26.01.2022г.

Знам и мога

IV

22.01.2022г.

 

                                                                  Утвърдил:

                                                                        Директор: …………..                                                                             /Жанета Бранкова/

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

                              

График със самостоятелни  работи

1 срок 2021/2022 учебна година

           

Клас

Учител/Предмет

Теодор Мушанов

Нина Пирнарева

Здравка Тончева

Лина Бъчварова

Мариана Ивайлова/Ралица Испирска

Български език и литература

4.10.2021

4.10.2021

 23.09.2021

27.9.2021

30.9.2021

2.11.2021

1.12.2021

11.10.2021

20.10.2021

15.10.2021

10.12.2021

20.12.2021

29.11.2021

10.11.2021

19.11.2021

 

 

20.12.2021

8.12.2021

13.12.2021

 

 

 

 

27.1.2022

Математика

27.9.2021

27.9.2021

26.9.2021

6.10.2021

28.9.2021

1.12.2021

1.12.2021

19.10.2021

28.10.2021

26.10.2021

12.1.2022

12.1.2022

23.11.2021

17.11.2021

30.11.2021

 

 

13.12.2021

15.12.2021

8.1.2022

Родинознание

29.9.2021

1.10.2021

7.10.2021

10.2.2021

19.10.2021

19.1.2022

17.12.2021

16.12.2021

24.3.2021

23.11.2021

 

 

 

26.5.2021

14.12.2021

Клас

Учител/Предмет

Елена Мъжкарова

Иванина Петранова

Василена Василева

Петранка Гелина

Теменужка Войнова/Теодора Йорданова

Български език и литература

26.10.2021

26.10.2021

26.10.2021

26.10.2021

26.10.2021

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

Математика

21.10.2021

21.10.2021

21.10.2021

21.10.2021

21.10.2021

10.1.2022

10.1.2022

10.1.2022

10.1.2022

10.1.2022

Околен свят

12.1.2022

12.1.2022

12.1.2022

12.1.2022

12.1.2022

Клас

Учител/Предмет

Стела Найденова

Виктория Русева

Мартина Качакова

Вяра Якимова

Маргрета Тенекеджиева

Български език и литература

10.11.2021

14.12.2021

15.12.2021

26.10.2020

26.10.2020

8.12.2021

25.1.2022

26.1.2022

10.11.2021

11.11.2021

12.1.2022

 

 

8.12.2021

8.12.2021

 

 

 

11.1.2022

11.1.2022

Математика

15.11.2021

23.11.2021

24.11.2021

15.11.2021

15.11.2021

24.1.2022

10.1.2022

10.1.2021

29.1.2022

23.1.2022

Човекът и обществото

25.10.2021

25.10.2021

25.10.2021

6.12.2021

6.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

24.1.2022

24.1.2022

17.1.2022

17.1.2022

17.1.2022

 

 

Човекът и природата

30.11.2021

8.12.2021

8.12.2021

23.11.2021

24.11.2021

Клас

Учител/Предмет

Даринка Йовчева

Силвия Пешева

Таня Христова

Юлия Иванова

Галина Горанова

Български език и литература

01-05.11.2021

01-05.11.2021

01-05.11.2021

01-05.11.2021

01-05.11.2021

24.1.2022

24.1.2022

24.1.2022

24.1.2022

24.1.2022

Математика

4.10.2021

4.10.2021

4.10.2021

4.10.2021

4.10.2021

17.1.2022

17.1.2022

17.1.2022

17.1.2022

17.1.2022

21.1.2022

21.1.2022

21.1.2022

21.1.2022

21.1.2022

Човекът и природата

27.9.2021

27.9.2021

27.9.2021

27.9.2021

27.9.2021

1.10.2021

1.10.2021

1.10.2021

1.10.2021

1.10.2021

1.11.2021

1.11.2021

1.11.2021

1.11.2021

1.11.2021

5.11.2021

5.11.2021

5.11.2021

5.11.2021

5.11.2021

06-10.11.2021

06-10.11.2021

06-10.11.2021

06-10.11.2021

06-10.11.2021

10-14.01.2022

10-14.01.2022

10-14.01.2022

10-14.01.2022

10-14.01.2022

Човекът и обществото

20-24.09.2021

20-24.09.2021

20-24.09.2021

20-24.09.2021

20-24.09.2021

03-07.01.2022

03-07.01.2022

03-07.01.2022

03-07.01.2022

03-07.01.2022

Учител/Предмет

Мариана Лалчева

Милена Бузукова - НЕ

Виолета Терзиева

Татяна Христова

Юлия Иванова

Английски език/Немски език

27.9.2021

11.10.2021

27-02.10.2021

27-02.10.2021

27-02.10.2021

25.10.2021

22.11.2021

10-14.01.2022

10-14.01.2022

10-14.01.2022

29.11.2021

(трети клас)

(4-ти класове)

(4-ти класове)

(4-ти класове)

17.1.2022

 

 

 

 

 

20.10.2021

27.9.2021

 

 

 

8.12.2021

25.10.2021

 

 

 

(четвърти клас)

29.11.2021

 

 

 

 

17.1.2022

 

 

 

 

(трети клас)

 

 

 

  

 График  контролни  работи  пети класове първи учебен срок 2021 -2022 г.

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

Информац

технологии

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

История и цивилизация

5 а

 

 

28. 10. 21 г.

18. 11. 21 г.

11. 11. 21 г.

16. 12. 21 г.

 

 

 

29. 10. 21 г.

03. 12. 21 г.

09. 11. 21 г.

07. 12. 21 г.

17. 11. 21 г.

10. 01. 22 г.

10. 11. 21 г.

22. 12. 21 г.

5 б

 

 

22. 10. 21 г.

17. 11. 21 г.

 

 

08. 11. 21 г.

13. 12. 21 г.

 

29. 10. 21 г.

03. 12. 21 г.

11. 11. 21 г.

 

08. 12. 21 г.

15. 11. 21 г.

12. 01. 22 г.

28. 10. 21 г.

09. 12. 21 г.

5 в

28. 10. 21 г.

18. 11. 21 г.

 

08. 11. 21 г.

13. 12. 21 г.

 

29. 10. 21 г.

03. 12. 21 г.

11. 11. 21 г.

07. 12. 21 г.

15. 11. 21 г.

12. 01. 22 г.

25. 10. 21 г.

06. 12. 21 г.

5 г

 

22. 10. 21 г.

17. 11. 21 г.

10. 11. 21 г.

15. 12. 21 г.

 

29. 10. 21 г.

03. 12. 21 г.

11. 11. 21 г.

06. 12. 21 г.

28. 09. 21 г.

21. 12. 21 г.

10. 11. 21 г.

22. 12. 21 г.

5 д

 

 

28. 10. 21 г.

18. 11. 21 г.

 

08. 11. 21 г.

13. 12. 21 г.

25. 10. 21 г.

08. 12. 21г.

27. 10. 21 г.

01. 12. 21 г.

 

09. 11. 21 г.

09. 12. 21 г.

27. 09. 21 г.

17. 12. 21 г.

29. 10. 21 г.

10. 12. 21 г.

 

График  контролни  работи  шести класове първи учебен срок 2021-2022 г.

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

Информац

технологии

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

История и цивилиз

6 а

 

 

 

12. 11. 21 г.

14. 01. 22 г.

25. 11. -ИУЧ

29. 10. 21 г.

10. 12. 21 г.

 

 

 

 

28. 10. 21 г.

16. 12. 21 г.

 

08. 12. 21 г.

06. 10. 21 г.

12. 01. 22 г.

25. 01. 22 г.

6 б

 

 

 

12. 11. 21 г.

14. 01. 22 г.

25. 11. -ИУЧ

28. 10. 21 г.

09. 12. 21 г.

 

26. 10. 21 г.

14. 12. 21 г.

 

06. 12. 21 г.

16. 11. 21 г.

11. 01. 22 г.

28. 01. 22 г.

6 в

 

 

 

12. 11. 21 г.

14. 01. 22 г.

25. 11. -ИУЧ

29. 10. 21 г.

10. 12. 21 г.

 

27. 10. 21 г.

15. 12. 21 г.

 

08. 12. 21 г.

23. 09. 21 г.

23. 12. 21 г.

25. 01. 22 г.

6 г

 

 

 

10. 11. 21 г.

26. 11. 21 г.

12. 01. 22 г.

29. 10. 21 г.

17. 12. 21 г.

 

29. 10. 21 г.

17. 12. 21 г.

 

06. 12. 21 г.

27. 09. 21 г.

10. 01. 22 г.

27. 01. 22 г.

6 д

 

 

 

10. 11. 21 г.

25. 11. 21 г.

12. 01. 22 г.

 

29. 10. 21 г.

17. 12. 21 г.

11. 11. 21 г.

10. 12. 21 г.

29. 10. 21 г.

17. 12. 21 г.

 

07. 12. 21 г.

05. 01. 22 г.

26. 01. 22 г.

 

График  контролни  работи  седми класове първи учебен срок 2021-2022 г.

Предмет

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

Информ.

технологии

 

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

7 а

 

 

 

16. 11. 21 г.

18. 01. 22 г.

09. 11. 21 г.

21. 12. 21 г.

19. 10. 21 г

26. 11. 21 г

08. 11. 21 г.

20. 12. 21 г.

25. 11. 21 г.

08. 12. 21 г.

22. 11. 21 г.

18. 11. 21 г.

14. 01. 22 г.

 

24. 09. 21 г

26. 11. 21 г

09. 11. 21

 

7 б

 

 

 

02. 11. 21 г.

18. 01. 22 г.

21. 12. 21 г.

19. 10. 21 г

26. 11. 21 г

09. 11. 21 г.

24. 11. 21 г.

22. 11. 21 г.

09. 12. 21 г.

22. 11. 21 г.

17. 11. 21 г.

12. 01. 22 г.

24. 09. 21 г

26. 11. 21 г

16. 11. 21

7 в

 

 

 

22. 10. 21 г.

17. 11. 21 г.

02. 12. 21 г.

08. 11. 21 г.

20. 12. 21 г.

 

10. 11. 21 г.

24. 11. 21 г.

08. 12. 21 г.

23. 11. 21 г.

10. 12. 21 г.

 

16. 11. 21 г.

11. 01. 22 г.

06. 10. 21 г

15. 12. 21 г

11. 11. 21

7 г

 

 

 

16. 11. 21 г.

18. 01. 22 г.

09. 11. 21 г.

21. 12. 21 г.

 

10. 11. 21 г.

24. 11. 21 г.

08. 12. 21 г.

22. 11. 21 г.

10. 12. 21 г.

 

19. 11. 21 г.

15. 01. 22 г.

23. 09. 21 г

25. 11. 21 г

17. 11. 21

7 д

 

 

 

21. 10. 21 г.

02. 12. 21 г.

13. 01. 22 г.

 

08. 11. 21 г.

20. 12. 21 г.

 

09. 11. 21 г.

23. 11. 21 г.

07. 12. 21 г.

26. 11. 21 г.

08. 12. 21 г.

 

15. 11. 21 г.

10. 01. 22 г.

28. 09. 21 г

30. 11. 21 г

16. 11. 21

 

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Седмично разписание на учебните часове I срок

I - II КЛАС

III - IV КЛАС

V - VII КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

 ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

 ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

1

8:00

8:35

1

7:45

8:25

1

7:30

8:10

2

8:45

9:20

2

8:35

9:15

2

8:20

9:00

3

9:35

10:10

3

9:35

10:15

3

9:10

9:50

4

10:25

11:00

4

10:25

11:05

4

10:10

10:50

5

11:10

11:45

5

11:15

11:55

5

11:00

11:40

 6

11:50 

12:25 

6

12:00

12:40

6

11:45

12:25

 

 

 

 

 

 

7

12:30

13:10

 

   

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

УЧЕБЕН СРОК 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

I – II клас/ час

междучасие

III-IV клас

междучасие

12:00 - 12:35

 

12:45 – 13:25

 

 

12:35 - 12:50

 

13:25 – 13:35

12:50 – 13:25

 

13:35 – 14:15

 

 

13:25 - 13:40

 

14:15 – 14:25

13:40 – 14:15

 

14:25 – 15:05

 

 

14:15 – 14:45

 

15:05 – 15:25

14:45 – 15:20

 

15:25 – 16:05

 

 

15:20 - 15:35

 

16:05-16:15

15:35 – 16:10

 

16:15 – 16:55

 

 

16:10-16:25

 

16:55 – 17:05

16:25 – 17:00

 

17:05 – 17:45

 

 

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

 

 

График с консултации

Първи срок 2021/2022  учебна година

 

 

 

Клас

 

Учител

Теодор Мушанов

Нина Пирнарева

Здравка Тончева

Лина Бъчварова

Мариана Ивайлова/Ралица Испирска

 

 

Понеделник 12:00-12:40

Понеделник  11:55-12:30 (каб.452)

Сряда       11:45-12:20

Понеделник  11:55-12:30 (каб.107)

Сряда        16:45-17:20 Четвъртък 16:45-17:20

 
 
 
 

Клас

 

Учител

Елена Мъжкарова

Иванина Петранова

Василена Василева

Петранка Гелина

Теменужка Войнова/Теодора Йорданова

 

 

Вторник  12:00-12:35 (каб.224)

Сряда      12:00-12:35 (каб.217)

12:00-12:35 (каб.218)

Вторник    12:00-12:35

12:00-12:35

 
 
 
 

Клас

 

Учител

Стела Найденова

Виктория Русева

Мартина Качакова

Вяра Якимова

Маргрета Тенекеджиева

 

 

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Вторник

Четвъртък

 

12:50-13:30

12:50-13:30

12:50-13:30

12:50-13:30

12:50-13:30

 

(каб.326)

(каб.326)

(каб.326)

(каб.326)

(каб.326)

 

Клас

 

Учител

Даринка Йовчева

Силвия Пешева

Татяна Христова

Юлия Иванова

Галина Горанова

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

 

12:00-12:40

Четвъртък

12:00-12:40

12:00-12:40

12:00-12:40

 

(каб.108 и каб.224)

12:00-12:40

(каб.108 и каб.224)

(каб.108)

(каб.108 и каб.224)

 

 

(каб.108 и каб.224)

 

 

 

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

12.50-13.30

Сряда

12.50-13.30

 

12.50-13.30

 

(каб.224)

12.50-13.30

(каб.224)

 

(каб.224)

 

 

(каб.224)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учител

Марияна Лалчева

Милена Бузукова -НЕ

Виолета Терзиева

 

 

 

Английски език

Понеделник

Четвъртък

Вторник

 

 

 

12:00-12:35(1 клас)

15:30-16:05

12:00-12:40

 

 

 

Сряда

(каб.332)

(каб.224)

 

 

 

12:00-12:40(3 клас)

 

Четвъртък

 

 

 

 

 

12:30-13:10

 

 

 

 

 

(каб.332)

 

 

 

 

 

 

 

График за консултации на преподавателите СРЕДЕН КУРС

Първи срок на 2021-2022 учебна година

 

           Български език и литература

Андон Андонов               -  7 клас  - Вторник   – 16:15 ч.

Ани Бонева                       -  5 клас – Понеделник -  15:30 ч.

Анелия Еротеева              - 5 клас – Четвъртък -  15:30 ч.

                                  - 7 клас  - Сряда -  15:00 ч.

Йорданка Недялкова      -  6 клас  -  Вторник – 15:00 ч.

                                       - 7 клас -  Четвъртък - 15:00 ч.

Марио Маджиров             -  6 клас -  Четвъртък - 15:00 ч.

 

Английски език

Надя Велева                   -  5 клас – Понеделник – 16:30 ч.

                                    - 6 клас  - Понеделник – 15:00 ч.

                                   - 7 клас - Понеделник – 15:45 ч.

Силвия Георгиева          -  5 клас  Понеделник -  16:30 ч.

                                    - 6 клас - Понеделник -  16:00 ч.

                           - 7 клас - Петък -  16:30 ч.

 

Немски език

Милена Бозукова       -     5 клас-Четвъртък—15:00 ч.

                                     -    6 клас  - Четвъртък – 15:30 ч.

                                    -    7 клас - Четвъртък – 16:00 ч.

 

Математика

              Веселина Дамянова        - 5 клас  -  Понеделник – 17:00 ч.

                   Адриан Андреев      - 7 клас -  Четвъртък -  17:00 ч.

       Даниела Алексиева         - 5 клас -  Вторник - 16:00 ч.

                                             - 7 клас – Вторник – 15:00 ч.

                    Даниела Кръстева   -  5 клас - Понеделник – 15:00 ч.

                                                   -  6 клас – Понеделник – 15:30 ч.

      Ваня Станкова                 - 5 клас – Сряда – 16:30 ч.  

                                    - 7 клас  - Сряда  - 16:00 ч.

               Валя Маврикова    - 6 клас – Вторник - 15:30 ч.

 

            Информационни технологии

Методи Николов            - 5 клас  - Сряда – 16:30 ч.

                               - 6 клас -  Сряда -16:00

                                        - 7 клас -  Вторник – 15:30 ч.

 

              История и цивилизации

Тони Вълчев                   - 5 клас -  Четвъртък  - 16:00 ч.

                                        - 6 клас -  Сряда  - 15:00 ч.

                                  - 7 клас  - Вторник – 15:30 ч.

             География и икономика

Радослав Кьосев       -    5 клас -  Сряда – 16:00 ч

                              -     6 клас  - Сряда – 16:30 ч

                                 -     7 клас  - Сряда – 17:00 ч. 

 

Биология ,  Човекът и природата

Боряна Чакмакова     -   5 клас -  Сряда - 16:30 ч.

                              -  6 клас – Сряда - 17:00 ч.

                              -  7 клас -  Сряда - 17:30 ч.

 

Физика,   Човекът и природата

Вера Николова          -  5 клас – Вторник – 15:00 ч.

                                     -  6 клас - Понеделник - 16:30 ч.

                                       -  7 клас – Понеделник – 17:00 ч.

 

            Химия, Човекът и природата

Станка Ковачева          - 6 клас – Сряда - 17:30 ч.

                                         - 7 клас – Четвъртък - 16:30 ч. 

 

         

 

                              

 

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.  коледна
01.02.2022 г. – междусрочна 
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за I - XI клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г.  I - XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г.         V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)