Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

                                  График за провеждане на входяща диагностика на учениците за 2020/2021г.                                 

 

 

24.09.20

МАТ.

24.09.20

МАТ.

24.09.20

АЕ

23.09.20

ЧП

24.09.20

ГЕОГР.

28.09.20

ЧП

25.09.20

ЧП

30.09.20

ЧП

28.09.20

ЧП

28.09.20

ЧП

09.10.20

ХООС

06.10.20

ХООС

07.10.20

ХООС

06.10.20

ХООС

09.10.20

ХООС

23.09.20

ЧП

24.09.20

АЕ

23.09.20

ЧП

28.09.20

АЕ

28.09.20

АЕ/НЕ

24.09.20

ГЕОГР.

06.10.20

ГЕОГР.

01.10.20

МАТ.

01.10.20

МАТ.

01.10.20

МАТ.

24.09.20

БЕЛ

24.09.20

ФИЗИК.

06.10.20

ФИЗИК

25.09.20

МАТ.

24.09.20

БЕЛ

23.09.20

АЕ

28.09.20

ГЕОГР.

02.10.20

БЕЛ

25.09.20

ГЕОГР.

23.09.20

ЧП.

02.10.20

МАТ.

25.09.20

АЕ

06.10.20

ГЕОГР.

25.09.20

АЕ

06.10.20

ГЕОГР.

06.10.20

ФИЗИК.

06.10.20

ГЕОГР.

30.09.20

МАТ.

30.09.20

ФИЗИК.

25.09.20

МАТ.

24.09.20

ГЕОГР.

25.09.20

ЧП

25.09.20

ГЕОГР.

25.09.20

БЕЛ

21.09.20

БЕЛ

23.09.20

БЕЛ

21.09.20

БЕЛ

25.09.20

АЕ

25.09.20

ГЕОГР.

25.09.20

БЕЛ

24.09.20

ГЕОГР.

25.09.20

БИОЛ.

28.09.20

ГЕОГР.

06.10.20

АЕ/НЕ

24.09.20

ФИЗИК

02.10.20

БЕЛ

02.10.20

БЕЛ

29.09.20

МАТ.

01.10.20

МАТ.

30.09.20

МАТ.

18.08.20

АЕ

05.10.20

МАТ.

23.09.20

БЕЛ

23.09.20

БЕЛ

25.09.20

АЕ

28.09.20

БИОЛ.

23.09.20

БЕЛ

24.09.20

БИОЛ.

23.09.20

ГЕОГР.

23.09.20

ГЕОГР.

 

 

 

 

 

28.09.20

ИСТ.

24.09.20

ИСТ.

24.09.20

ИСТ

23.09.20

ИСТ

24.09.20

ИСТ

23.09.20

АЕ/НЕ

28.09.20

МАТ.

23.09.20

БЕЛ

24.09.20

БИОЛ.

25.09.20

БИОЛ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.20

МАТ.

24.09.20

АЕ

18.09.20

АЕ

29.09.20

БЕЛ

21.09.20

АЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.20

ИСТ.

25.09.20

ИСТ.

13.10.20

ИСТ.

28.09.20

ИСТ.

13.10.20

ИСТ.

 

 

 График със самостоятелни  работи

1 срок 2020/2021 учебна година

 

Седмичен график

Български език и Литература

 

Математика

 

Околен свят

Елена Мъжкарова

Иванина Петранова

Василена Василева

Весела Макшутова

Теменужка Войнова

18.11.2020

25.01.2021

18.11.2020

25.01.2021

 18.11.2020

25.01.2021

 

18.11.2020

25.01.2021

18.11.2020

25.01.2021

28.10.2020

14.12.2020

20.01.2021

16.12.2020

28.10.2020

14.12.2020

20.01.2021

16.12.2020

28.10.2020

14.12.2020

20.01.2021

16.12.2020

28.10.2020

14.12.2020

20.01.2021

16.12.2020

28.10.2020

14.12.2020

20.01.2021

16.12.2020

 

 

 

 

 

 

Стела Найденова

Виктория Русева

Мартина Качакова

Вяра Якимова

Маргрета Тенекеджиева

Български език и Литература

02.10.2020

06.11.2020

11.12.2020

07.10.2020

11.11.2020

16.12.2020

07.10.2020

11.11.2020

07.10.2020

11.11.2020

16.12.2020

01.10.2020

12.11.2020

17.12.2020

Математика

24.09.2020

12.11.2020

17.12.2020

28.09.2020

16.11.2020

16.12.2020

28.09.2020

16.11.2020

17.11.2020

14.12.2020

01.10.2020

19.11.2020

10.12.2020

Околен свят

21.09.2020

02.11.2020

21.09.2020

16.11.2020(3г)

21.09.2020

02.11.2020

23.09.2020

11.11.2020(ЧП

5.10.2020

02.11.2020

16.12.2020

 

24.09.2020

5.11.2020

21.09.2020

04.11.2020

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

 

 

 

 

Дарина Йовчева

Силвия Пешева

Татяна Христова

Юлия Иванова

Галина Горанова

 

 БЕЛ - 06.10.2020г.

24.11.2020

15.12.2020

19.01.2021.

 

Математика

09.10.2020

28.10.2020

18.11.2020

27.01.2021

 

 

 ЧО –

12.11.2020

14.01.2021

.

 

 ЧП –

01.12.2020

12.01.2021

.

 

 

БЕЛ –

06.10.2020

27.10.2020

17.11.2020

01.12.2020

 

Математика –

15.10.2020

29.10.2020

19.11.2020

0312.2020

 

ЧО

22.10.2020

19.11.2020

 

 ЧП –

13.10.2020

24.11.2020

22.12.2020

БЕЛ – 26.10.2020

30.10.2020

23.11.2020

27.11.2020

07-11.12.2020

18-22.01.2020

 

 

Математика –

19.10.2020

23.10.2020

16-20.11.2020

14-18.12.2020

 

ЧО

11 учебна седмица

22 седмица

 

 ЧП -21 седмица

АЕ-12 седмица-18 седмица

 

БЕЛ – 26.10.2020

30.10.2020

23.11.2020

27.11.2020

07-11.12.2020

18-22.01.2020

 

 

Математика –

19.10.2020

23.10.2020

16-20.11.2020

14-18.12.2020

 

ЧО

11 учебна седмица

22 седмица

 

 ЧП -21 седмица

АЕ-12 седмица-18 седмица

БЕЛ – 26.10.2020

30.10.2020

23.11.2020

27.11.2020

07-11.12.2020

18-22.01.2020

 

 

Математика –

19.10.2020

23.10.2020

16-20.11.2020

14-18.12.2020

 

ЧО

11 учебна седмица

22 седмица

 

 ЧП -21 учебна седмица

 

Седмичен график

 

Нина Пирнарева

 

Здравка Тончева

 

Лина Бъчварова

 

Марияна Спасова

 

Теодор Мушанов

         

Български език и литература 

 

29.09.2020

10.11.2020

19.01.2021

 

12.10.2020

10.11.2020

15.12.2020

18.01.2021

 

28.09.2020

18.11.2020

8.12.2020

13.01.2020

 

 

 

02.10.2020

18.11.2020

8.12.2020

13.01.2020

05.10.2020

23.11.2020

21.12.2020

Математика

05.10.2020

19.11.2020

18.01.2021

18.10.2020

12.11.2020

17.12.2020

20.01.2021

01.10.2020

21.10.2020

15.12.2020

21.01.2020

05.10.2020

21.10.2020

15.12.2020

21.01.2020

02.10.2020

11.11.2020

18.12.2020

Човекът и природата

01.10.2020

23.11.2020

07.01.2021

07.10.2020

08.12.2020

05.10.2020

11.11.2020

02.12.2020

23.01.2021

08.10.2020

11.11.2020

02.12.2020

23.01.2021

30.09.2020

4.11.2020

7.12.2020

Човекът и обществото

07.10.2020

23.12.2020

01.10.2020

07.01.2021

30.09.2020

23.11.2020

21.12.2020

28.01.2021

06.10.2020

23.11.2020

21.12.2020

28.01.2021

06.10.2020

0812.2020

Английски език

Немски език

Мариана Лалчева

 

28.09.2020

(4-а,б,в,г,д)

28.09.2020

(2г)

26.10.2020

30.11.2020

21.12.2020

25.01.2021

 

Милена Бузукова

 

20.11.2020

15.01.2021(2 кл)

19.10.2020

23.11.2020(3кл)

 

23.11.2020

04.11.2020(4)кл

Виолета Терзиева

 

06.10.2020(2кл)

09.10.2020(3кл)

26.10.2020

30.11.2020

21.12.2020

25.01.2021

 

Татяна Христова

 

АЕ-12 седмица-18 седмица

 

 

График  контролни  работи  пети класове втори учебен срок 2020 -2021 г.

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

Информац

технологии

5 а

19. 03. 21

16. 04. 21

23. 02. 21

27. 04. 21

08. 06. 21

 

 

24. 02. 21

24. 03. 21

21. 04. 21

 

16. 03. 21

08. 06. 21

15. 05. 21

 

 

5 б

19. 03. 21

16. 04. 21

 

 

25. 02. 21

29. 04. 21

10. 06. 21

 

24. 02. 21

24. 03. 21

21. 04. 21

 

18. 03. 21

03. 06. 21

14. 04. 21

 

 

5 в

19. 03. 21

16. 04. 21

 

 

26. 02. 21

28. 04. 21

09. 06. 21

 

23. 02. 21

16. 03. 21

27. 04. 21

 

18. 03. 21

03. 06. 21

13. 04. 21

 

 

5 г

18. 02. 21

18. 03. 21

10. 06. 21

26. 02. 21

28. 05. 21

 

23. 02. 21

16. 03. 21

27. 04. 21

 

15. 03. 21

07. 06. 21

13. 04. 21

 

 

5 д

18. 02. 21

18. 03. 21

10. 06. 21

26. 02. 21

28. 05. 21

22. 02. 21

26. 04. 21

24. 02. 21

17. 03. 21

28. 04. 21

 

16. 03. 21

07. 06. 21

14. 04. 21

12. 03. 21

01. 06. 21

11. 06. 21

 

 

 

График  контролни  работи  среден  курс  първи учебен срок 2020-2021 г.

 

Предмет

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

Информац

технологии

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

5 а

13.11.20 г.

27.11.20 г.

17.11.20 г.

19.01.21 г.

 

 

 

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.12.20 г.

 

28.10.20 г.

16.12.20 г.

11.12.20 г.

01.12.20 г.

5 б

13.11.20 г.

27.11.20 г.

17.11.20 г.

19.01.21 г.

 

 

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.12.20 г.

 

23.10.20 г.

18.12.20 г.

07.12.20 г.

30.11.20 г.

5 в

13.11.20 г.

27.11.20 г.

17.11.20 г.

19.01.21 г.

 

 

23.10.20 г.

20.11.20 г.

11.12.20 г.

 

23.10.20 г.

18.12.20 г.

10.12.20 г.

02.12.20 г.

5 г

06.11.20 г.

19.11.20 г.

04.12.20 г.

26.10.20 г.

21.12.20 г.

18.01.21 г.

 

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.12.20 г

 

26.10.20 г.

21.12.20 г.

11.12.20 г.

02.12.20 г.

5 д

06.11.20 г.

16.11.20 г.

04.12.20 г.

26.10.20 г.

21.12.20 г.

18.01.21 г.

02.11.20 г.

07.12.20 г.

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.12.20 г.

 

27.10.20 г.

22.12.20 г.

10.12.20 г.

23.09.20 г.

16.12.20 г.

 

График  контролни  работи  шести класове втори учебен срок 2020-2021 г.

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

Информац

технологии

6 а

 

 

22. 04. 21

13. 05. 21

 

09. 03. 21

20. 04. 21

01. 06. 21

 

23. 02. 21

27. 04. 21

24. 02. 21

17. 03. 21

14. 04. 21

12. 02. 21

07. 05. 21

11. 05. 21

09. 03. 21

28. 05. 21

08. 06. 21

 

6 б

 

 

22. 04. 21

13. 05. 21

09. 03. 21

11. 05. 21

23. 02. 21

27. 04. 21

12. 02. 21

26. 03. 21

19. 04. 21

 

22. 02. 21

17. 05. 21

12. 05.21

16. 03. 21

01. 06. 21

10. 06. 21

16. 04. 21

6 в

 

 

22. 04. 21

13. 05. 21

10. 03. 21

12. 05. 21

 

12. 02. 21

26. 03. 21

19. 04. 21

18. 02. 21

13. 05. 21

10. 05.21

08. 03. 21

10. 05. 21

01. 06. 21

16. 04. 21

6 г

 

 

22. 04. 21

13. 05. 21

10. 03. 21

12. 05. 21

 

12. 02. 21

26. 03. 21

19. 04. 21

19. 02. 21

14. 05. 21

12. 05.21

16. 03. 21

01. 06. 21

09. 06. 21

 

6 д

 

 

17. 02. 21

31. 03. 21

14. 04. 21

12. 05. 21

 

10. 03. 21

12. 05. 21

 

12. 02. 21

26. 03. 21

19. 04. 21

19. 02. 21

14. 05. 21

10. 05.21

08. 03. 21

31. 05. 21

08. 06. 21

 

 

 График  контролни  работи  среден  курс  първи учебен срок 2020-2021 г.

 

Предмет

Клас

 

БЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

Информац

технологии

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

6 а

23.10.20 г.

20.12. 20 г.

13.11.20 г.

15.01.21 г.

 

05.11.20 г.

09.12.20 г.

21.10.20 г.

18.11.20 г.

20.01.21 г.

 

25.01.21 г.

10.12.20 г.

28.09.20 г.

21.12.20 г.

6 б

23.10.20 г.

20.12.20 г.

30.10.20 г. 

18.12.20 г.

15.01.21 г.

05.11.20 г.

09.12.20 г.

24.11.20 г.

07.12.20 г.

09.12.20 г.

28.01.21 г.

08.12.20 г.

25.09.20 г.

21.12.20 г.

6 в

21.10.20 г.

18.12.20 г.

30.10.20 г. 

18.12.20 г.

15.01.21 г.

 

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.01.21 г.

08.12.20 г.

28.01.21 г.

08.12.20 г.

04.11.20 г.

06.12.20 г.

6 г

21.10.20 г.

18.12.20 г.

29.10.20 г.

17.12.20 г.

14.01.21 г.

 

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.01.21 г.

 

27.01.21 г.

11.12.20 г.

28.09.20 г.

21.12.20 г.

6 д

18. 11.20 г.

23. 11.20 г.

11.12.20 г.

30.10.20 г. 

18.12.20 г.

15.01.21 г.

 

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.01.21 г.

 

28.01.21 г.

08.12.20 г.

28.09.20 г.

21.12.20 г.

 

График  контролни  работи  седми класове втори учебен срок 2020-2021 г.

Предмет

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

Информ.

технологии

 

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

7 а

15. 02. 21

29. 03. 21

 

16. 02. 21

20. 04. 21

07. 06. 21

 

16. 03. 21

03. 05. 21

24. 02. 21

17. 03. 21

14. 04. 21

27. 04. 21

22. 06. 21

28. 05. 21

 

25. 03. 21

13. 05. 21

10. 02. 21

12. 05. 21

23. 06. 21

06. 03. 21

16. 04. 21

25. 06. 21

7 б

08. 02. 21

16. 02. 21

 

12. 02. 21

23. 04. 21

10. 06. 21

 

 

10. 02. 21

16. 03. 21

13. 04. 21

 

28. 04. 21

23. 06. 21

27. 05. 21

 

24. 03. 21

12. 05. 21

04. 02. 21

13. 05. 21

17. 06. 21

01. 03. 21

12. 04. 21

21. 06. 21

7 в

08. 02. 21

16. 02. 21

 

 

17. 02. 21

21. 04. 21

02. 06. 21

 

16. 02. 21

16. 03. 21

13. 04. 21

 

27. 04. 21

22. 06. 21

27. 05. 21

25. 03. 21

22. 03. 21

10. 05. 21

10. 02. 21

12. 05. 21

23. 06. 21

06. 03. 21

16. 04. 21

25. 06. 21

7 г

08. 02. 21

16. 02. 21

 

 

15. 02. 21

19. 04. 21

31. 05. 21

16. 03. 21

03. 05. 21

16. 02. 21

16. 03. 21

13. 04. 21

 

28. 04. 21

23. 06. 21

27. 05. 21

25. 03. 21

24. 03. 21

12. 05. 21

05. 02. 21

14. 05. 21

11. 06. 21

01. 03. 21

12. 04. 21

21. 06. 21

7 д

15. 02. 21

30. 03. 21

 

 

16. 02. 21

20. 04. 21

01. 06. 21

 

16. 02. 21

16. 03. 21

13. 04. 21

28. 04. 21

23. 06. 21

28. 05. 21

 

25. 03. 21

13. 05. 21

10. 02. 21

12. 05. 21

23. 06. 21

01. 03. 21

12. 04. 21

21. 06. 21

 

График  контролни  работи  среден  курс  първи учебен срок 2020-2021 г.

 

Предмет

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ.

ГЕОГРАФ.

И ИКОНОМ

Информ.

технологии

 

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

7 а

22.10.20 г.

19.11.20 г.

28.10.20 г.

16.12.20 г.

20.01.21 г.

20.10.20 г.

24.11.20 г.

15.10.20 г.

02.11.20 г.

23.11.20 г.

25.01.21 г.

25.11.20 г.

10.12.20 г.

 

23.11.20 г.

06.10.20 г.

24.11.20 г.

04.12.20 г.

08.01.21 г.

7 б

09.11.20 г.

30.10.20 г.

18.12.20 г.

22.01.21 г.

 

16.10.20 г.

02.11.20 г.

16.11.20 г.

26.01.21 г.

27.11.20 г.

08.12.20 г.

 

27.11.20 г.

24.09.20 г.

19.11.20 г.

01.12.20 г.

05.01.21 г.

7 в

10.11.20 г.

19.11.20 г.

14.01.21 г.

 

16.10.20 г.

03.11.20 г.

17.11.20 г.

26.01.21 г.

24.11.20 г.

07.12.20 г.

16.11.20 г.

26.11.20 г.

06.10.20 г.

24.11.20 г.

02.12.20 г.

06.01.21 г.

7 г

09.11.20 г.

18.11.20 г.

13.01.21 г.

20.10.20 г.

24.11.20 г.

16.10.20 г.

03.11.20 г.

17.11.20 г.

26.01.21 г.

23.11.20 г.

09.12.20 г.

16.11.20 г.

26.11.20 г.

30.09.20 г.

18.11.20 г.

01.12.20 г.

05.01.21 г.

7 д

22.10.20 г.

11.11.20 г.

19.11.20 г.

16.11.20 г

11.01.21 г

 

 

16.10.20 г

03.11.20 г

17.11.20 г

26.01.21 г

24.11.20 г

09.12.20 г

 

27.11.20 г

24.09.20 г

19.11.20 г

04.12.20 г.

08.01.21 г.