Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

                              

График със самостоятелни  работи

1 срок 2021/2022 учебна година

           

Клас

Учител/Предмет

Теодор Мушанов

Нина Пирнарева

Здравка Тончева

Лина Бъчварова

Мариана Ивайлова/Ралица Испирска

Български език и литература

4.10.2021

4.10.2021

 23.09.2021

27.9.2021

30.9.2021

2.11.2021

1.12.2021

11.10.2021

20.10.2021

15.10.2021

10.12.2021

20.12.2021

29.11.2021

10.11.2021

19.11.2021

 

 

20.12.2021

8.12.2021

13.12.2021

 

 

 

 

27.1.2022

Математика

27.9.2021

27.9.2021

26.9.2021

6.10.2021

28.9.2021

1.12.2021

1.12.2021

19.10.2021

28.10.2021

26.10.2021

12.1.2022

12.1.2022

23.11.2021

17.11.2021

30.11.2021

 

 

13.12.2021

15.12.2021

8.1.2022

Родинознание

29.9.2021

1.10.2021

7.10.2021

10.2.2021

19.10.2021

19.1.2022

17.12.2021

16.12.2021

24.3.2021

23.11.2021

 

 

 

26.5.2021

14.12.2021

Клас

Учител/Предмет

Елена Мъжкарова

Иванина Петранова

Василена Василева

Петранка Гелина

Теменужка Войнова/Теодора Йорданова

Български език и литература

26.10.2021

26.10.2021

26.10.2021

26.10.2021

26.10.2021

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

20.12.2021

Математика

21.10.2021

21.10.2021

21.10.2021

21.10.2021

21.10.2021

10.1.2022

10.1.2022

10.1.2022

10.1.2022

10.1.2022

Околен свят

12.1.2022

12.1.2022

12.1.2022

12.1.2022

12.1.2022

Клас

Учител/Предмет

Стела Найденова

Виктория Русева

Мартина Качакова

Вяра Якимова

Маргрета Тенекеджиева

Български език и литература

10.11.2021

14.12.2021

15.12.2021

26.10.2020

26.10.2020

8.12.2021

25.1.2022

26.1.2022

10.11.2021

11.11.2021

12.1.2022

 

 

8.12.2021

8.12.2021

 

 

 

11.1.2022

11.1.2022

Математика

15.11.2021

23.11.2021

24.11.2021

15.11.2021

15.11.2021

24.1.2022

10.1.2022

10.1.2021

29.1.2022

23.1.2022

Човекът и обществото

25.10.2021

25.10.2021

25.10.2021

6.12.2021

6.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

13.12.2021

24.1.2022

24.1.2022

17.1.2022

17.1.2022

17.1.2022

 

 

Човекът и природата

30.11.2021

8.12.2021

8.12.2021

23.11.2021

24.11.2021

Клас

Учител/Предмет

Даринка Йовчева

Силвия Пешева

Таня Христова

Юлия Иванова

Галина Горанова

Български език и литература

01-05.11.2021

01-05.11.2021

01-05.11.2021

01-05.11.2021

01-05.11.2021

24.1.2022

24.1.2022

24.1.2022

24.1.2022

24.1.2022

Математика

4.10.2021

4.10.2021

4.10.2021

4.10.2021

4.10.2021

17.1.2022

17.1.2022

17.1.2022

17.1.2022

17.1.2022

21.1.2022

21.1.2022

21.1.2022

21.1.2022

21.1.2022

Човекът и природата

27.9.2021

27.9.2021

27.9.2021

27.9.2021

27.9.2021

1.10.2021

1.10.2021

1.10.2021

1.10.2021

1.10.2021

1.11.2021

1.11.2021

1.11.2021

1.11.2021

1.11.2021

5.11.2021

5.11.2021

5.11.2021

5.11.2021

5.11.2021

06-10.11.2021

06-10.11.2021

06-10.11.2021

06-10.11.2021

06-10.11.2021

10-14.01.2022

10-14.01.2022

10-14.01.2022

10-14.01.2022

10-14.01.2022

Човекът и обществото

20-24.09.2021

20-24.09.2021

20-24.09.2021

20-24.09.2021

20-24.09.2021

03-07.01.2022

03-07.01.2022

03-07.01.2022

03-07.01.2022

03-07.01.2022

Учител/Предмет

Мариана Лалчева

Милена Бузукова - НЕ

Виолета Терзиева

Татяна Христова

Юлия Иванова

Английски език/Немски език

27.9.2021

11.10.2021

27-02.10.2021

27-02.10.2021

27-02.10.2021

25.10.2021

22.11.2021

10-14.01.2022

10-14.01.2022

10-14.01.2022

29.11.2021

(трети клас)

(4-ти класове)

(4-ти класове)

(4-ти класове)

17.1.2022

 

 

 

 

 

20.10.2021

27.9.2021

 

 

 

8.12.2021

25.10.2021

 

 

 

(четвърти клас)

29.11.2021

 

 

 

 

17.1.2022

 

 

 

 

(трети клас)

 

 

 

  

 График  контролни  работи  пети класове първи учебен срок 2021 -2022 г.

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

Информац

технологии

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

История и цивилизация

5 а

 

 

28. 10. 21 г.

18. 11. 21 г.

11. 11. 21 г.

16. 12. 21 г.

 

 

 

29. 10. 21 г.

03. 12. 21 г.

09. 11. 21 г.

07. 12. 21 г.

17. 11. 21 г.

10. 01. 22 г.

10. 11. 21 г.

22. 12. 21 г.

5 б

 

 

22. 10. 21 г.

17. 11. 21 г.

 

 

08. 11. 21 г.

13. 12. 21 г.

 

29. 10. 21 г.

03. 12. 21 г.

11. 11. 21 г.

 

08. 12. 21 г.

15. 11. 21 г.

12. 01. 22 г.

28. 10. 21 г.

09. 12. 21 г.

5 в

28. 10. 21 г.

18. 11. 21 г.

 

08. 11. 21 г.

13. 12. 21 г.

 

29. 10. 21 г.

03. 12. 21 г.

11. 11. 21 г.

07. 12. 21 г.

15. 11. 21 г.

12. 01. 22 г.

25. 10. 21 г.

06. 12. 21 г.

5 г

 

22. 10. 21 г.

17. 11. 21 г.

10. 11. 21 г.

15. 12. 21 г.

 

29. 10. 21 г.

03. 12. 21 г.

11. 11. 21 г.

06. 12. 21 г.

28. 09. 21 г.

21. 12. 21 г.

10. 11. 21 г.

22. 12. 21 г.

5 д

 

 

28. 10. 21 г.

18. 11. 21 г.

 

08. 11. 21 г.

13. 12. 21 г.

25. 10. 21 г.

08. 12. 21г.

27. 10. 21 г.

01. 12. 21 г.

 

09. 11. 21 г.

09. 12. 21 г.

27. 09. 21 г.

17. 12. 21 г.

29. 10. 21 г.

10. 12. 21 г.

 

График  контролни  работи  шести класове първи учебен срок 2021-2022 г.

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

Информац

технологии

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

История и цивилиз

6 а

 

 

 

12. 11. 21 г.

14. 01. 22 г.

25. 11. -ИУЧ

29. 10. 21 г.

10. 12. 21 г.

 

 

 

 

28. 10. 21 г.

16. 12. 21 г.

 

08. 12. 21 г.

06. 10. 21 г.

12. 01. 22 г.

25. 01. 22 г.

6 б

 

 

 

12. 11. 21 г.

14. 01. 22 г.

25. 11. -ИУЧ

28. 10. 21 г.

09. 12. 21 г.

 

26. 10. 21 г.

14. 12. 21 г.

 

06. 12. 21 г.

16. 11. 21 г.

11. 01. 22 г.

28. 01. 22 г.

6 в

 

 

 

12. 11. 21 г.

14. 01. 22 г.

25. 11. -ИУЧ

29. 10. 21 г.

10. 12. 21 г.

 

27. 10. 21 г.

15. 12. 21 г.

 

08. 12. 21 г.

23. 09. 21 г.

23. 12. 21 г.

25. 01. 22 г.

6 г

 

 

 

10. 11. 21 г.

26. 11. 21 г.

12. 01. 22 г.

29. 10. 21 г.

17. 12. 21 г.

 

29. 10. 21 г.

17. 12. 21 г.

 

06. 12. 21 г.

27. 09. 21 г.

10. 01. 22 г.

27. 01. 22 г.

6 д

 

 

 

10. 11. 21 г.

25. 11. 21 г.

12. 01. 22 г.

 

29. 10. 21 г.

17. 12. 21 г.

11. 11. 21 г.

10. 12. 21 г.

29. 10. 21 г.

17. 12. 21 г.

 

07. 12. 21 г.

05. 01. 22 г.

26. 01. 22 г.

 

График  контролни  работи  седми класове първи учебен срок 2021-2022 г.

Предмет

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

Информ.

технологии

 

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

7 а

 

 

 

16. 11. 21 г.

18. 01. 22 г.

09. 11. 21 г.

21. 12. 21 г.

19. 10. 21 г

26. 11. 21 г

08. 11. 21 г.

20. 12. 21 г.

25. 11. 21 г.

08. 12. 21 г.

22. 11. 21 г.

18. 11. 21 г.

14. 01. 22 г.

 

24. 09. 21 г

26. 11. 21 г

09. 11. 21

 

7 б

 

 

 

02. 11. 21 г.

18. 01. 22 г.

21. 12. 21 г.

19. 10. 21 г

26. 11. 21 г

09. 11. 21 г.

24. 11. 21 г.

22. 11. 21 г.

09. 12. 21 г.

22. 11. 21 г.

17. 11. 21 г.

12. 01. 22 г.

24. 09. 21 г

26. 11. 21 г

16. 11. 21

7 в

 

 

 

22. 10. 21 г.

17. 11. 21 г.

02. 12. 21 г.

08. 11. 21 г.

20. 12. 21 г.

 

10. 11. 21 г.

24. 11. 21 г.

08. 12. 21 г.

23. 11. 21 г.

10. 12. 21 г.

 

16. 11. 21 г.

11. 01. 22 г.

06. 10. 21 г

15. 12. 21 г

11. 11. 21

7 г

 

 

 

16. 11. 21 г.

18. 01. 22 г.

09. 11. 21 г.

21. 12. 21 г.

 

10. 11. 21 г.

24. 11. 21 г.

08. 12. 21 г.

22. 11. 21 г.

10. 12. 21 г.

 

19. 11. 21 г.

15. 01. 22 г.

23. 09. 21 г

25. 11. 21 г

17. 11. 21

7 д

 

 

 

21. 10. 21 г.

02. 12. 21 г.

13. 01. 22 г.

 

08. 11. 21 г.

20. 12. 21 г.

 

09. 11. 21 г.

23. 11. 21 г.

07. 12. 21 г.

26. 11. 21 г.

08. 12. 21 г.

 

15. 11. 21 г.

10. 01. 22 г.

28. 09. 21 г

30. 11. 21 г

16. 11. 21