Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

  График  контролни работи  начален етап  първи учебен срок 2022 -2023 г.  

Учебен предмет

I а клас

I б клас

I в клас

I г клас

I д клас

I е клас

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

БЕЛ

19

 

 

 

10

19

 

 

 

5

20

 

 

 

10

19

 

 

 

10

16

 

 

 

5

19

 

 

 

10

Математика

26

 

 

 

17

26

 

 

 

17

26

 

 

 

17

20

 

 

 

17

26

 

 

 

17

26

 

 

 

17

Родинознание

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

30

 

 

 

 

21

 

 

 

 

21

 

 

 

 

Учебен предмет

II а клас

II б клас

IIв клас

IIг клас

II д клас

         

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

         

БЕЛ

 

5

24

 

4

 

17

 

6

30

28

26

 

13

24

29

24

11

13

 

30

 

 

2

27

         

Английски език

 

6

16

 

11

 

10

14

 

9

 

7

18

 

13

 

5

16

 

11

 

5

16

 

11

         

Немски език

 

6; 27

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Математика

30

 

11

 

16

 

12

30

 

25

29

24

 

7

23

 

6; 25

22

5

 

 

11

29

24

 

         

Родинознание

23

 

 

 

13

 

4

 

 

10

27

 

29

 

 

 

 

15

20

 

 

7

 

 

13

         

Учебен предмет

III а клас

IIIб клас

IIIв клас

IIIг клас

III д клас

         

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

         

БЕЛ

 

4

29

 

17

 

4

30

 

17

 

5

23

 

18

 

11

29

 

17

 

18

 

14

25

         

Английски език

 

19

 

14

10

28

19

 

14

10

28

19

 

14

10

 

19

 

14

10

 

 

 

 

 

         

Немски език

 

10

 

12

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Математика

 

5

30

 

19

30

 

16

 

18

 

7

29

 

20

 

4

14

 

16

 

13

22

 

10

         

Човекът и природата

 

13

 

15

26

 

10

 

12

23

 

13

 

15

26

28

 

30

 

25

30

 

 

9

 

         

Човекът и обществото

23

 

25

 

13

23

 

25

 

13

23

 

25

 

13

23

 

25

 

13

26

 

28

 

11

         

Учебен предмет

IV а клас

IVб клас

IVв клас

IVг клас

IV д клас

         

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

         

БЕЛ

 

11

22

13

24

 

11

22

13

24

 

12

22

13

23

 

10

21

12

23

 

11

22

13

12

         

Английски език

 

 

23

 

11

28

 

25

 

11

30

10

11

 

20

 

7

18

 

13

28

 

21

 

24

         

Немски език

 

3; 24

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Математика

 

5

15

20

19

 

6

15

20

19

 

5

16

21

19

 

5

15

20

16

 

13

15

20

13

         

Човекът и природата

 

10

9

19

18

 

10

9

19

18

10

 

9

15

25

 

12

9

14

18

 

5

9

14

16

         

Човекът и обществото

 

7

 

2

27

 

7

 

2

27

 

7

 

2

28

 

6

 

1

12

 

7

 

2

20

         

               График  контролни и класни  работи  пети класове  първи учебен срок 2022 -2023 г. 

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

КМИТ

5 а

 

 

 

 

14. 11. 22

05. 12. 22

17. 01. 23 кл.р

 

 

06.10.22 вх.н

02. 11. 22

09. 12. 22

26. 09. 22 вх.н

 

25. 11. 22

 

06. 01. 23 кл.р

29. 09. 22 вх.н

 

10. 11. 22

 

12. 01. 23

26. 09. 22 вх.н

 

21. 11. 22

19. 12. 22

30. 09. 22 вх.н

 

18. 11. 22

 

13. 01. 23

 

 

02. 11. 22

5 б

 

 

 

 

15. 11. 22

13. 12. 22

17. 01.22 кл.р

28. 09. 22 вх.н

 

 

21. 12. 22

 

30. 09. 22 вх.н

17. 10. 22

14. 11. 22

12.12. 22 ИУЧ

09. 01. 23 кл.р

28. 09. 22 вх.н

 

09. 11. 22

 

04. 01. 23

26. 09. 22 вх.н

 

23. 11. 22

20. 12. 22

30. 09. 22 вх.н

 

25. 11. 22

 

13. 01. 23

 

 

07. 11. 22

5 в

 

01. 10. 22 вх.н

18. 11. 22

16. 12. 22 кл.р

10. 01. 23

27. 09. 22 вх.н

 

22. 11. 22

 

17. 01. 22

 

30. 09. 22 вх.н

17. 10. 22

14. 11. 22

12.12. 22 ИУЧ

09. 01. 23 кл.р

27. 09. 22 вх.н

 

08. 11. 22

 

17. 01. 23

23. 09. 22 вх.н

28. 10. 22

 

09. 12. 22

26. 09. 22 вх.н

 

 

19. 12. 22

 

 

02. 11. 22

5 г

 

 

 

 

14. 11. 22

05 .12. 22

17. 01.23 кл.р

27. 09. 22 вх.н

 

 

22. 12. 22

 

 

25. 10. 22

22. 11. 22 ИУЧ

20. 12. 22

11. 01. 23 кл.р

28. 09. 22 вх.н

 

09. 11. 22

 

04. 01. 23

 

06. 10. 22 вх.н

 

01 .12. 22

27. 09. 22 вх.н

 

15. 11. 22

 

10. 01. 23

 

 

04. 11. 22

5 д

 

 

 

 

14. 11. 22

05. 12. 22

18. 01. 23 кл.р

27. 09. 22 вх.н

 

 

22. 12. 22

 

26. 09. 22 вх.н

 

25. 11. 22

 

06. 01. 23 кл.р

27. 09. 22 вх.н

 

08. 11. 22

 

10. 01. 23

 

06. 10. 22 вх.н

 

01. 12. 22

30. 09. 22 вх.н

 

18. 11. 22

 

19. 01. 23

 

 

03. 11. 22

  

График  контролни и класни работи  шести класове  първи учебен срок 2022-2023 г. 

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

Информац

технологии

6 а

 

 

 

27. 09. 22 вх. н

18. 10. 22

14. 11. 22

19. 12. 22 Кл. р

26. 09. 22 вх. н

 

28. 11. 22

 

16. 01. 23

 

 

06. 10. 22 вх. н

15. 11. 22

13. 12. 22

17. 01. 23 Кл. р

 

 

 

 

24. 01. 23

29. 09. 22 вх. н

 

 

05. 12. 22

23. 09. 22

 

21. 11. 22

 

27. 01. 23

 

6 б

 

03. 10. 22 вх. н

14. 11. 22

21. 12. 22 Кл. Р

13. 01. 23

26. 09. 22 вх. н

 

23. 11. 22

 

16. 01. 23

 

 

06. 10. 22 вх. н

17. 11. 22

15. 12. 22

19. 01. 23 Кл. р

 

 

 

 

26. 01.  23

23. 09. 22 вх. н

 

 

06. 12. 22

20. 09. 22

 

21. 11. 22

 

27. 01. 23

 

 

 

 

 

6 в

 

 

 

29. 09. 22 вх. н

20. 10. 22

14. 11. 22

19. 12. 22 Кл. р

30. 09. 22 вх. н

 

 

09. 12. 22

 

 

06. 10. 22 вх. н

17. 11. 22

15. 12. 22

19. 01. 23 Кл. р

 

 

 

 

27. 01. 23

26. 09. 22 вх. н

 

 

05. 12. 22

27. 09. 22

 

30. 11. 22

 

20. 01. 23

 

6 г

 

 

 

 

03. 10. 22 вх. н

14. 11. 22

20. 12. 22 Кл. р

10. 01. 23

26. 09. 22 вх. н

 

21. 11. 22

 

09. 01. 23

 

 

05. 10. 22 вх. н

16. 11. 22

14. 12. 22

17. 01. 23 Кл. р

 

 

 

 

25. 01. 23

23. 09. 22 вх. н

 

 

06. 12. 22

23. 09. 22

 

22. 11. 22

 

26. 01. 23

 

6 д

 

 

 

30. 09. 22 вх. н

21. 10. 22

15. 11. 22

20. 12. 22 Кл. р

 

30. 09. 22 вх. н

 

 

16. 12. 22

 

04. 10. 22 вх. н

08. 11. 22

06. 12. 22

 

07. 10. 22 вх. н

14. 11. 22

12. 12. 22

16. 01. 23 Кл. р

 

 

 

 

26. 01. 23

28. 09. 22 вх. н

 

 

05. 12. 22

26. 09. 22

 

24. 11. 22

 

31. 01. 23

 

 

  

График  контролни и класни работи  седми класове първи учебен срок 2022-2023 г. 

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИ

КА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

7 а

 

 

 

 

24. 10. 22

07. 11. 22

 

16. 01. 23 Кл. р

29. 09. 22 вх.

 

28. 11. 22

 

19. 01. 23

 

 

04. 10. 22 вх. н

10. 11. 22

15. 12. 22

05. 01. 23 Кл. р

 

 

16. 11. 22

27. 09. 22 вх.н

 

 

06. 12. 22

27. 09. 22 вх.н

 

23. 11. 22

 

11. 01. 23

16. 09. 22

 

18. 11. 22

 

05. 10. 22

 

08. 12. 22

7 б

 

 

 

 

24. 10. 22

07. 11. 22

 

16. 01. 23 Кл. р

28. 09. 22 вх.

 

30. 11. 22

 

11. 01. 23

 

30. 09. 22 вх. н

 

16. 11. 22

14. 12. 22

04. 01. 23 Кл. р

 

 

10. 11. 22

26. 09. 22 вх.н

 

 

05. 12. 22

27. 09. 22 вх.н

 

24. 11. 22

 

19. 01. 23

16. 09. 22

 

18. 11. 22

 

06. 10. 22

 

09. 12. 22

7 в

 

 

 

 

24. 10. 22

07. 11. 22

 

16. 01. 23 Кл. р

27. 09. 22 вх.

 

29. 11. 22

 

10. 01. 23

 

30. 09. 22 вх. н

 

17. 11. 22

15. 12. 22

05. 01. 23 Кл. р

 

 

14. 11. 22

28. 09. 22 вх.н

 

 

14. 12. 22

28. 09. 22 вх.н

 

23. 11. 22

 

18. 01. 23

29. 09. 22

 

 

01. 12. 22

 

04. 10. 22

 

07. 12. 22

7 г

 

 

 

 

25. 10. 22

08. 11. 22

 

17. 01. 23 Кл. р

26. 09. 22 вх.

 

21. 11. 22

 

23. 01. 23

 

30. 09. 22 вх. н

 

15. 11. 22

13. 12. 22

04. 01. 23 Кл. р

 

 

18. 11. 22

 

 

28. 09. 22 вх.н

 

 

07. 12. 22

29. 09. 22 вх.н

 

25. 11. 22

 

20. 01. 23

20. 09. 22

 

28. 11. 22

 

05. 10. 22

 

08. 12. 22

7 д

 

 

 

 

25. 10. 22

08. 11. 22

 

17. 01. 23 Кл. р

26. 09. 22 вх.

 

21. 11. 22

 

23. 01. 23

 

04. 10. 22

15. 11. 22

12. 12. 22

30. 09. 22 вх. н

 

16. 11. 22

14. 12. 22

04. 01. 23 Кл. р

 

 

29. 11. 22

 

06. 10. 22 вх.н

 

01. 12. 22

30. 09. 22 вх.н

 

09. 11. 22

 

11. 01. 23

21. 09. 22

 

23. 11 . 22

 

06. 10. 22

 

09. 12. 22