Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Разпределение на кабинети и класни ръководители

за учебната 2022/2023 учебна година

      

 

КАБИНЕТИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ - УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

 
                     

Паралелка

Кабинет

Корпус

Етаж

Класен ръководител

 

Паралелка

Кабинет

Корпус

Етаж

Класен ръководител

1.а

451

3

4

Даринка Йовчева

 

5.а

219

1

2

Антон Андонов

1.б

104

1

1

Силвия Пешева

 

5.б

337

1

3

Йорданка Недялкова

1.в

223

2

2

Татяна Христова

 

5.в

105

1

1

Вера Николова

1.г

450

2

4

Юлия Иванова/

Гергана Кръстева

 

5.г

108

1

1

Ваня Станкова

1.д

225

2

2

Галина Горанова

 

5.д

454

3

4

Нели Славова

1.е

453

3

4

Таня Петрова

           
                     

2.а

330а

1

3

Теодор Мушанов

 

6.а

339

2

3

Надежда Брусарска

2.б

452

3

4

Нина Пирнарева

 

6.б

334

1

3

Полина Господинова

2.в

106

1

1

Здравка Тончева

 

6.в

332

1

3

Надя Велева

2.г

107

1

1

Лина Бъчварова

 

6.г

336

1

3

Силвия Георгиева

2.д

455

3

4

Марияна Спасова/

Ралица Петрова

 

6.д

440

1

4

Ани Бонева

                     

3.а

216

1

2

Елена Мъжкарова

 

7.а

448

2

4

Марио Маджиров

3.б

217

1

2

Силвия Дончева

 

7.б

449

2

4

Боряна Чакмакова

3.в

218

1

2

Василена Василева

 

7.в

447

2

4

Валентина Маврикова

3.г

440а

1

4

Петранка Гелина

 

7.г

333

1

3

Пенка Георгиева

3.д

331

1

3

Теодора Йорданова/

Неда Динева

 

7.д

338

2

3

Владимир Тодоров

                     

4.а

340

3

3

Стела Найденова

           

4.б

341

3

3

Анелия Рогозянска

           

4.в

236

3

2

Мартина Дойчева

           

4.г

342

3

3

Вяра Якимова

           

4.д

343

3

3

Маргрета Тенекеджиева

           
                     
                     

ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

           

ГЦОУД

Кабинет

Корпус

Етаж

Учител

           

1.а,е

451

3

4

Десислава Йончева

           

1.в,б

223

2

2

Румяна Димитрова

           

1.д,б

225

2

2

Нели Кръстева

           
                     

2.а,г

330а

1

3

Миглена Борисова

           

2.б,г

452

3

4

Катерина Лукарова

           

2.в

106

1

1

Александрина Иванова

           
                     

3.а,в

340

3

3

Ели Бойчинова

           

3.б,в

116

1

1

Евгения Генчева

           

3.б,г

440а

1

4

Илиана Стоилова

           
                     

4.а,г

342

3

3

Биляна Влаева

           

4.б,в

341

3

3

Кирил Иванов

           

4.в,д

343

3

3

Николета Ганева