Име и фамилия Клас Кабинет
1 Нина Пирнарева 1 а 105
2 Здравка Тончева 1 б 106
3 Лина Бъчварова 1 в 107
4 Марияна Ивайлова 1 г 108
5 Теодор Мушанов 1 д 330
6 Мария Сарийска 2 а 216
7 Теменужка Войнова 2 б 217
8 Василена Василева 2 в 218
9 Иванина Петранова 2 г 219
10 Весела Цветанова 2 д 339
11 Стела Найденова 3 а 334
12 Виктория Русева 3 б 337
13 Станка Ковачева 3 в 330а
14 Вяра Якимова 3 г 332
15 Маргрета Тенекеджиева 3 д 333
16 Росица Миленова 4 а 104
17 Силвия Пешева 4 б 113
18 Татяна Христова 4 в 336
19 Анжела Благоева 4 г 113а
20 Галина Горанова 4 д 335
21 Даринка Йовчева 4 е 109
22 Боряна Чакмакова 5 а  
23 Тони Вълчев 5 б  
24 Надя Велева 5 в  
25 Марио Маджиров 5 г  
26 Емил Миланов 5 д  
27 Йорданка Недялкова 6 а  
28 Вера Николова 6 б  
29 Радослав Кьосовски 6 в  
30 Владимир Тодоров 6 г  
31 Иван Миланов 7 а  
32 Мила Златева 7 б  
33 Силвия Георгиева 7 в  
34 Христина Василев ПК - 5 г. филиал "Чаталджа"
35 Соня Ангелова ПК - 6 г.(а) филиал "Чаталджа"
36 Елица Чакринова ПК - 6 г.(б) филиал "Левски"