Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Разпределение на кабинети и класни ръководители

за учебната 2023/2024 учебна година

      

Разпределение на стаи и класни ръководители – учебна 2023-2024 г.

 


Паралелка

Кабинет

Корпус

Етаж

Класен ръководител

1. а

340

3

3

Стела Найденова

1. б

341

3

3

Анелия Рогозянска / Илияна Стоилова

1. в

236

3

2

Мартина Дойчева

1. г

342

3

3

Вяра Якимова

1. д

343

3

3

Маргрета Тенекеджиева

1. е

454

3

4

Мими Виденлиева

 

Паралелка

Кабинет

Корпус

Етаж

Класен ръководител

2. а

451

3

4

Даринка Йовчева

2. б

104

1

1

Силвия Пешева

2. в

223

2

2

Татяна Христова

2. г

450

2

4

Гергана Кръстева / Татяна Йотова

2. д

225

2

2

Галина Горанова

2. е

453

3

4

Таня Петрова

 

Паралелка

Кабинет

Корпус

Етаж

Класен ръководител

3. а

330а

1

3

Теодор Мушанов

3. б

452

3

4

Нина Пирнарева

3. в

106

1

1

Здравка Тончева

3. г

107

1

1

Лина Бъчварова

3. д

455

3

4

Марияна Спасова / Ралица Испирска

 

 

 

Паралелка

Кабинет

Корпус

Етаж

Класен ръководител

4. а

216

1

2

Ели Бойчинова

4. б

217

1

2

Силвия Дончева

4. в

218

1

2

Василена Василева

4. г

440а

1

4

Петранка Гелина

4. д

331

1

3

Теодора Йорданова / Румяна Димитрова

 

Паралелка

Кабинет

Корпус

Етаж

Класен ръководител

5. а

447

2

4

Валентина Маврикова

5. б

333

1

3

Пенка Георгиева

5. в

338

2

3

Лидия Луканова

5. г

235

3

2

Боряна Чакмакова

5. д

448

2

4

Марио Маджиров

 

Паралелка

Кабинет

Корпус

Етаж

Класен ръководител

6. а

219

1

2

Антон Андонов

6. б

337

1

3

Максимка Костова

6. в

105

1

1

Вера Николова

6. г

108

1

1

Ваня Станкова

6. д

449

2

4

Нели Славова

 

Паралелка

Кабинет

Корпус

Етаж

Класен ръководител

7. а

339

2

3

Надежда Брусарска

7. б

334

1

3

Полина Господинова

7. в

332

1

3

Надя Велева

7. г

336

1

3

Силвия Георгиева

7. д

440

1

4

Ани Бонева


Групи за целодневна организация на учебния процес

Първи срок 2023/2024

 


Паралелка

Кабинет

Корпус

Етаж

Класен ръководител

1. а, г

342

3

3

Биляна Влаева

1. в, д

343

3

3

Джорджия Цекова

1. е

454

3

4

Неда Динева

1. б

341

3

3

Анелия Рогозянска / Илияна Стоилова

 

Паралелка

Кабинет

Корпус

Етаж

Класен ръководител

2. а, е

451

3

4

Десислава Йончева

2. б, в

223

2

2

Габриела Гигова

2. б, д

225

2

2

Нели Кръстева

2. г

450

2

4

Гергана Кръстева / Татяна Йотова

 

Паралелка

Кабинет

Корпус

Етаж

Класен ръководител

3. а, г

330а

1

3

Миглена Борисова

3. б, г

452

3

4

Катерина Лукарова

3. в

106

1

1

Весела Цветанова

3. д

455

3

4

Марияна Спасова / Ралица Испирска

 

Паралелка

Кабинет

Корпус

Етаж

Класен ръководител

4. а, в

340

3

3

Кирил Иванов

4. б, в

116

3

1

Евгения Генчева

4. б, г

440а

1

4

Весела Желева

4. д

331

1

3

Теодора Йорданова / Румяна Димитрова