ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ  ЗА I СРОК 2017/2018 Г.
Преподавател предмет паралелка дата
1 Веселина Дамянова Математика 07.12.2017
2 Емил Миланов Математика 08.12.2017
3 Емил Миланов Математика 08.12.2017
4 Емил Миланов Математика 08.12.2017
5 Емил Миланов Математика 08.12.2017
6 Даниела Алексиева Математика 07.12.2017
7 Адриан Андреев Математика 07.12.2017
8 Адриан Андреев Математика 07.12.2017
9 Емил Миланов Математика 08.12.2017
10 Адриан Андреев Математика 07.12.2017
11 Адриан Андреев Математика 07.12.2017
12 Адриан Андреев Математика 07.12.2017
13 Марио Маджиров Български език и литература 11.12.2017
14 Марио Маджиров Български език и литература 12.12.2017
15 Марио Маджиров Български език и литература 11.12.2017
16 Марио Маджиров Български език и литература 12.12.2017
17 Йорданка Недялкова Български език и литература 17.01.2017
18 Йорданка Недялкова Български език и литература 18.01.2018
19 Йорданка Недялкова Български език и литература 16.01.2018
20 Йорданка Недялкова Български език и литература 15.01.2018
21 Йорданка Недялкова Български език и литература 19.01.2018
22 Антон Андонов Български език и литература 15.01.2018
23 Антон Андонов Български език и литература 18.01.2018
24 Антон Андонов Български език и литература 16.01.2018
         
         
         
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ  ЗА II СРОК 2017/2018 Г.
Преподавател предмет паралелка дата
1 Веселина Дамянова Математика  
2 Емил Миланов Математика  
3 Емил Миланов Математика  
4 Емил Миланов Математика  
5 Емил Миланов Математика  
6 Даниела Алексиева Математика  
7 Адриан Андреев Математика  
8 Адриан Андреев Математика  
9 Емил Миланов Математика  
10 Адриан Андреев Математика  
11 Адриан Андреев Математика  
12 Адриан Андреев Математика  
13 Марио Маджиров Български език и литература  
14 Марио Маджиров Български език и литература  
15 Марио Маджиров Български език и литература  
16 Марио Маджиров Български език и литература  
17 Йорданка Недялкова Български език и литература  
18 Йорданка Недялкова Български език и литература  
19 Йорданка Недялкова Български език и литература  
20 Йорданка Недялкова Български език и литература  
21 Йорданка Недялкова Български език и литература  
22 Антон Андонов Български език и литература  
23 Антон Андонов Български език и литература  
24 Антон Андонов Български език и литература