112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЯН ЗАИМОВ”

 

График за провеждането на класните работи за първи срок за учебната 2018/2019год.

 

 

Предмет/преподавател

5 клас

6 клас

7 клас

 

                                                                                                   

                                    Математика

1

Веселина Дамянова

 

 

 

18.12.2018

 

 

 

2

Даниела Икономова

5,г,д,6б,д

.

14.01.2019

18.12.2018

 

 

3

Адриан Андреев

7абв,6б,6в

 

18.12.2018

11.01.2019

7б,в,г

 

4

Даниела Алексиева

7б,в,г,5а,б,в

14.01.2019

5а,б,в

 

10.01.2019

 

5

Валя Тонева

6в,г

 

05.12.2018

6в,г

 

 

                                      БЕЛ

6

Антон Андонов

7а,б,в,г

 

 

 

 18.01.2019-7а

15.01.2019-7б

16.01.2019-7в,г

 

7

Марио Маджиров

6а,б,в,г

 

 

10.12.2018-6б,в,г

13.12.2018-6а

 

 

 

 

 

8

Ани Бонева

5а,б,д

10.12.2018-5а

11.12.2018-5б

14.12.2018-5д

 

 

 

9

Антония Полименова

5в,г,6д

10.12.2018-5в

12.12.2018-5г

10.12.2018-6д