Купони се купуват понеделник и петък от 7:30 до 8:30 часа във фоайето на първия етаж на главния вход.