На 29.11.2018 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за  класовете от I. до VII. клас.