На вниманието на родителите на учениците от 4 клас с изявени математически способности Ви уведомяваме, че първият пробен изпит по математика ще бъде в края на месец март през платформата Moodle online. Ще публикуваме допълнителна информация и указания в същата статия.