ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

 

„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

УЧЕБНА 2018/2019 Г.

Областният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от 112 ОУ „Стоян Заимов“ ще се проведе в училището на 23 март 2019 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч.

Учениците следва да се явят в училище в 10:20 ч. и да заемат местата си в залите до 10:30 часа, както следва:

КАБИНЕТ №

КЛАС

109

Iа и Iд

105

Iб

106

Iв, Iг

448 /н.ч./

IIа, IIг и Vа

449 /н.ч./

IIб, IIв, IIд и Vб, Vв, Vг и Vд

225 /н.ч./

IIIа, IIIг, IIIд

224 /н.ч/ 

IVа, IVб, IVв

223 /н.ч./

IVг, IVд

447 /н.ч./   

IIIв, IIIб, VIа, VIв

                     Заб.: /н.ч./ - „нова част“

         Желаем успех на всички участници!