112 ОУ - Основна сграда - 14:00 - 16:00 часа

Филиал "Левски" - 10:00 - 11:00 часа

Филиал "Чаталджа" - I смяна - 10:00 - 11:00 часа

Филиал "Чаталджа" - II смяна - 14:00 - 15:00 часа