Потребителски рейтинг: 1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 


                   Всички ученици, които ще участват в  Двадесет и първи Софийски математически турнир, да се явят на 9 ноември 2019 г. (събота) в 10:30 ч. в двора на 112 ОУ "Стоян Заимов".
                   Да носят лична карта и пособия за чертане.
                   Успех!

                   Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути (от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).

                   Резултатите на участниците се обявяват от училищата-домакини в срок до 19.11.2019 г. Обобщено класиране на участниците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com в срок до 4.12.2019 г.