Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

 

               От понеделник 06.12.2021 г. се възобновява присъствения учебен процес в 112 ОУ "Стоян Заимов" - София, за учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване в класната стая с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19 или е приложен валиден официален документ, че детето е преболедувало COVID-19 преди по-малко от 365 дни, ваксинирано е или има необходимото количество антитела. 

    

ВХОД – ЦЕНТРАЛЕН   ВХОД - 3
                 
КОРПУС - 1     КОРПУС - 2  
                 
104 КАБ. - 1 етаж - 4б клас   223 КАБ. - 2 етаж - 4в клас
105 КАБ. - 1 етаж - 7а клас   225 КАБ. - 2 етаж - 4д клас
106 КАБ. - 1 етаж - 1в клас   236 КАБ. - 2 етаж - 3в клас
107 КАБ. - 1 етаж - 1г клас   338 КАБ. - 3 етаж - 6д клас
108 КАБ. - 1 етаж - 4г клас   339 КАБ. - 3 етаж - 5а клас
109 КАБ. - 1 етаж   447 КАБ. - 4 етаж - 6в клас
216 КАБ. - 2 етаж - 2а клас   448 КАБ. - 4 етаж - 6а клас
217 КАБ. - 2 етаж - 2б клас   449 КАБ. - 4 етаж - 6б клас
218 КАБ. - 2 етаж - 2в клас                                                           
330а КАБ. - 3 етаж - 1а клас                                                     
331 КАБ. - 3 етаж - 2д клас   КОРПУС - 3  
335 КАБ. - 3 етаж          
440а КАБ. - 4 етаж - 2г клас   236 КАБ. - 2 етаж - 3в клас
440 КАБ. - 4 етаж - 5д клас   340 КАБ. - 3 етаж - 3а клас
          341 КАБ. - 3 етаж - 3б клас
ВХОД - 2   342 КАБ. - 3 етаж - 3г клас
          343 КАБ. - 3 етаж - 3д клас
КОРПУС - 1     451 КАБ. - 4 етаж - 4а клас
          452 КАБ. - 4 етаж - 1б клас
219 КАБ. - 2 етаж - 7д клас   453 КАБ. - 4 етаж - 7б клас
332 КАБ. - 3 етаж - 5в клас   454 КАБ. - 4 етаж - 7г клас
333 КАБ. - 3 етаж - 6г клас   455 КАБ. - 4 етаж - 1д клас
334 КАБ. - 3 етаж - 5б клас          
336 КАБ. - 3 етаж - 5г клас          
337 КАБ. - 3 етаж - 7в клас          

  

Разписание на часовете от 06.12.2021 г.
       
  I - IV клас   V - VII клас
1. 8:20 - 8:55 1. 8:00 - 8:35
2. 9:05 - 9:40 2. 8:45 - 9:20
3. 9:50 - 10:25 3. 9:30 - 10:05
4. 10:40 - 11:15 4. 10:25 - 11:00
5. 11:25 - 12:00 5. 11:10 - 11:45
6. 12:05 - 12:40 6. 11:55 - 12:30
    7. 12:40 - 13:15