ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2017/2018 година

 

 

ОЛИМПИАДА

ОБЩИНСКИ  КРЪГ

ОБЛАСТЕН  КРЪГ

НАЦИОНАЛЕН  КРЪГ

Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога”  за ученици от ІV клас

20.01.2018 г.  9:00 ч.

24.02.2018 г. 9:00 ч.

31.03.2018 г. , от 09:00 ч. ,

РУО - София

Български език и литература

17.12.2017 г.

09.00 ч.

04.02.2018 г.

31.03.-01.04.2018 г.

РУО - Сливен

Английски език

до 14.01.2018 г.

10.02.2018 г.  14:00 ч.

25.03.2018 г., 10:00 часа,

РУО – Кърджали

Немски език

до 31.01.2018 г.

17.02.2018 г.

9.00 ч.

16.03.-18.03.2018 г.,

РУО - Благоевград

Руски език

13.01.2018 г.

14.00 ч.

10.02.2018 г.  9:00 ч.

17.03.2018 г., 09:00 часа ,  СУ „Гео Милев”, РУО-Варна

Испански език

до 31.01.2018 г.

17.02.2018 г.  9:00 ч.

31.03. 2018 г. 10:00 ч. РУО- Велико Търново

Френски език

до 31.01. 2018 г.

17.02.2018 г.  9:00 ч.

24.03.2018 г. 10:00 ч.

РУО - Пловдив

Италиански език

до 31.01. 2018 г.

17.02.2018 г.  9:00 ч.

24.03.2018 г. 10:00 ч.

РУО-София-град

Математика

16.12.2017 г.

09.00 ч.

03.02.2018 г.  9:00 ч.

13.04.-16.04.2018 г.,

РУО-София-град

Информатика

до 06.01.2018 г.

17.02.2018 г.

17.03.-18.03.2018 г.,  РУО – Стара Загора

Информационни технологии

до 14.01.2018 г.

до 11.03.2018 г.

11.05.-13.05.2018 г.,  РУО - Търговище

Математическа лингвистика

13.01.2018 г.

09.00 ч.

09.02.2018 г.  14:00 ч.

27.04.-29.04.2018 г.,

РУО- Бургас

Философия

до 03.02.2018 г.

10.02.2018 г.   9:00 ч.

23.03. -25.03.2018 г.,

РУО – София-град

История и цивилизация

до 26.01.2018 г.

24.02.2018 г.  9:00 ч.

20.04.-22.04. 2018 г., 08:00 часа, РУО – Кърджали

Гражданско образование

до 23.02.2018 г.

до 02.03.2018 г.

13.04.-15.04.2018 г.,  РУО - Русе

География и икономика

до 21.01. 2018 г.

25.02.2018 г.  14:00 ч.

27.04.-29.04. 2018 г., 08:00 ч.,

РУО – Стара Загора

Физика

14.01.2018 г.

13.00 ч.

18.02.2018 г.  14:00 ч.

02.04.-04.04. 2018 г., 8:00 ч.,

РУО – Русе

Астрономия

до 15.01.2018 г. включително

24.02.2018 г.  14:00 ч.

04.05.-06.05.2018 г., 8:00 ч.,

РУО - Кърджали

Химия и опазване на околната среда

21.01.2018 г.

09.00 ч.

11.02.2018 г.,  9:00 ч.

17.03.-18.03.2018 г.,

РУО - Варна

Биология и здравно образование

28.01.2018 г.

14.00 ч.

25.02.2018 г.,  9:00 ч.

31.03.-01.04.2018 г., 9:00 ч.,

РУО – Ямбол

Техническо чертане

до 17.02.2018 г.

24.03.2018 г.

20.04.-22.04.2018 г.,  РУО – София-град