Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

    Район ОБОРИЩЕ
Училище 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН ЗАИМОВ"
ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ - 2021 год.
І възрастова група -                                                                           ученици, които през настоящата учебна година са в VІІ клас
Име, презиме, фамилия на ученика Училище Клас Резултат от общински кръг      Преподавател 
1 Калоян Благовестов Димитров 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 34 д-р Боряна Чакмакова
2 Иван Анатолиев Ангелов 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 29,0 д-р Боряна Чакмакова
3 Палмира Жекова Парашева 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 41,0 д-р Боряна Чакмакова
4 Георги Христов Петров 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 45,0 д-р Боряна Чакмакова
5 Борислав Миленов Солаков 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 42,0 д-р Боряна Чакмакова
6 Рая Станиславова Бонева 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 61,0 д-р Боряна Чакмакова
7 Боян Радославов Мангалджиев 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 77,0 д-р Боряна Чакмакова
8 Калоян Владиславов Георгиев 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 58,2 д-р Боряна Чакмакова
9 Мария Деянова Горчева 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 62,0 д-р Боряна Чакмакова
10 Яна Иво Карадимова 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 62,0 д-р Боряна Чакмакова
11 Симона Викторова Димитрова 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 58,0 д-р Боряна Чакмакова
12 Илияна Жечева Пелтекова 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 68,0 д-р Боряна Чакмакова
13 Весела Свиленова Калинова 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 61,0 д-р Боряна Чакмакова
14 Дарина Данаилова Данаилова 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 20,0 д-р Боряна Чакмакова
           
           
    Район ОБОРИЩЕ
Училище 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН ЗАИМОВ"
ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ
ДОПУСНАТИ  ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ - 2021 год.
І възрастова група -                                                                           ученици, които през настоящата учебна година са в VІІ клас
Име, презиме, фамилия на ученика Училище Клас Резултат от общински кръг      Преподавател 
1 Рая Станиславова Бонева 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 61,0 д-р Боряна Чакмакова
2 Боян Радославов Мангалджиев 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 77,0 д-р Боряна Чакмакова
3 Калоян Владиславов Георгиев 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 58,2 д-р Боряна Чакмакова
4 Мария Деянова Горчева 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 62,0 д-р Боряна Чакмакова
5 Яна Иво Карадимова 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 62,0 д-р Боряна Чакмакова
6 Симона Викторова Димитрова 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 58,0 д-р Боряна Чакмакова
7 Илияна Жечева Пелтекова 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 68,0 д-р Боряна Чакмакова
8 Весела Свиленова Калинова 112 ОУ "Стоян Заимов" VII 61,0 д-р Боряна Чакмакова