График с консултации

1 срок 2018/2019 учебна година

 

Седмичен график

 

Дарина Йовчева

Силвия Пешева

Татяна Христова

Анжела Благоева

Галина Горанова

 

Понеделник от 12:00-12:35

Сряда

От12:00-12:35

Четвъртък

от 12:40-13:10

Понеделник

от 12:00-12:35

Понеделник

от 12:00 -12:35

 

Нина Пирнарева

Четвъртък от 12:00-12:35

Здравка Тончева

Сряда от 12:00-12:35

Лина Бъчварова

Сряда от

12:00-12:35

Марияна Ивайлова

Четвъртък от12:00-12:35

Теодор Мушанов

Четвътък от12:00-12:35

 

Мария Сарийска

Понеделник от 12:45-13:20

Теменужка Войнова

Понеделник от 12:45-13:20

Василена Василева

Сряда

от 12:45-13:20

Иванина Петранова

Сряда от

12:45-13:20

Весела Цветанова

Сряда от 12:45-13:20

 

Стела Найденова

Четвъртък от12:00-12:40

Виктория Русева

Четвъртък от12:00-12:40

Станка Ковачева

Четвъртък от12:00-12:40

Вяра Якимова

Четвъртък от12:00-12:40

Маргрета Тенекеджиева

Четвъртък от12:00-12:40

Английски език

Марияна Лалчева

Понеделник от 12:00-12:40

/втори клас/

Марияна Лалчева

Понеделник от 12:45-13:25

/четвърти клас/

Виолета Терзиева

Понеделник

От12:00-12:40

/трети клас/

Виолета Терзиева

Сряда от 12:00-12:40

/Четвърти клас/

Татяна Христова

Четвъртък от

12:00-12:40

 

График за консултации

I срок на 2018/2019 учебна година

Български език и литература

Андон Андонов - сряда  12:45

Марио Маджиров - понеделник  -  12:45

Ани Бонева  -   четвъртък   13:30

Полименова - четвъртък   12:45

Математика

Веселина Дамянова  -  понеделник  12:45

Адриан Андреев  -  сряда  12:45

Даниела Алексиева  -  понеделник  -  12:45

Даниела Икономова  -  понеделник  12:45

Валя Тонева   -   понеделник  12:45 

Английски език

Надя Велева  -  четвъртък  12:45

Силвия Георгиева  -  петък  12:45

Немски език

Милена Бозукова  -  сряда  12:45

История и цивилизация

Тони Вълчев  -  сряда  12:45

География и икономика

Радослав Кьосев  -  сряда 12:45

Биология ,  Човекът и природата

Боряна Чакмакова  -  понеделник 12:45

Физика,   Химия,   Човекът и природата

 Вера Николова  -    четвъртък  12:45