Г Р А Ф И К
  за провеждане на консултации в І - VІІ клас 
  за I I  срок 2017/2018 год.
           
           
Преподавател Клас Предмет Ден Час
1 Марио Маджиров 5а,б,в,г БЕЛ Сряда 13:10
2 Йорданка Недялкова 5д; 6а,б,в,г БЕЛ Сряда 13:10
3 Антон Андонов 7а,б,в БЕЛ Вторник 13:10
4 Светослава Соколова 2в; 3а,б Англ. език начален курс  Сряда 13:10 
5 Мариана Лалчева 1а,б,в,г; 4а,г Англ. език начален курс    
6 Виолета Терзиева 2а,б,г; 3в,г Англ. език начален курс    
7 Силвия Георгиева 5а,б,г,д; 7а,б,в Англ.език Немски език  Понеделник 13:10
8 Надя Велева 4б; 5в,д; 6а,б,в,г; 7а Англ.език Понеделник 13:10
9 Дора Стойнова 5б,в,г,д; 6а,в,г; 7а,б,в Немски език; Испански език    
10 Милена Бозукова 1д; 2д; 3а; 4е; 5д; 6б,в,г; 7а Немски език  Вторник 13:10
11 Цонка Петкова 5а; 6б Руски език    
12 Веселина Дамянова Математика Вторник 13:10
13 Даниела Алексиева Математика Вторник 13:10
14 Адриан Андреев 6б,в; 7а,б,в Математика    
15 Валя Тонева 5б,в,г,д; 6г Математика Четвъртък 13:10
16 Методи Николов 5;6;7 класове ИТ Понеделник 13:10
17 Тони Вълчев 5;6;7 класове ЧО История Сряда 13:10
18 Радослав Кьосовски 4а,в; 5; 6; 7 класове ЧО География Вторник 13:10
19 Боряна Чакмакова 5а,б; 7а,б,в ЧП Биология    
20 Вера Николова 5в; 6а,б,в,г; 7 а,б,в ЧП Химия Физика Петък 13:10
21 Галина Ненчева 5г,д ЧП    
22 Мила Златева 5;6;7 класове ИИ Четвъртък 13:10
23 Нина Пирнарева начален курс Сряда 13:10
24 Здравка Тончева начален курс Сряда 13:10
25 Лина Бъчварова начален курс Сряда 13:10
26 Марияна Ивайлова начален курс Сряда 13:10
27 Теодор Мушанов начален курс Сряда 13:10
28 Мария Сарийска начален курс Сряда  13:10 
29 Теменужка Войнова начален курс Сряда   13:10
30 Василена Василева начален курс  Сряда 13:10 
31 Иванина Петранова начален курс  Четвъртък 13:10 
32 Весела Цветанова начален курс Сряда 13:10
33 Стела Найденова начален курс Сряда 13:10
34 Виктория Русева начален курс Сряда 13:10
35 Станка Ковачева Англ. език начален курс Сряда 13:10
36 Вяра Якимова начален курс Четвъртък 13:10
37 Маргрета Тенекеджиева начален курс Петък 13:10
38 Росица Миленова начален курс Понеделник  13:10
39 Силвия Пешева начален курс Петък 13:10
40 Таня Христова Англ. език начален курс Вторник 13:10
41 Анжела Благоева начален курс Петък 13:10
42 Галина Горанова начален курс Понеделник  18:10 
43 Даринка Йовчева начален курс Понеделник  18:10