Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 Документи ОЕСР

  1. Декларация за ОРЕС
  2. Заявление за прекратяване на ОРЕС
  3. Заявление  ОЕСР по мед. причини
  4. Заявление за ОРЕС
  5. Служебна бележка  ОРЕС
 1. Документи преминаване в СФО
  1. Декларация за осигурени условия за провеждане на обуч на уч в съотв с целите на уч обр по чл. 5 от ЗПУО
  2. Заявление за преминаване в сам. форма на обучение
 2. Заявления ГЦОУД
  1. Заявление за отписване от ГЦОУД
  2. Заявление за отсъствия от ГЦОУД - семейни причини
  3. Заявление за отсъствия от ГЦОУД - участие в ЗИ
  4. Заявление за прием ГЦОУД - 2023-2024
 3. Заявление - издаване на дубликат
 4. Заявление за освобождаване от ФВС
 5. Заявление за приемане на ученик
 6. Заявление за промяна на формата на обучение
 7. Заявление за ИУЧ - РП
 8. Заявление за ИУЧ и СД - 2023-2024
 9. Заявление отсъствие - до 15 дни
 10. Заявление признаване клас
 11. Заявления отсъствие поради извънкласни дейности
 12. Заявление  за ФУЧ
 13. Заявление за издаване на документ за друга институция
 14. Заявление за преместване в училище в чужбина