Учебни планове

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

 

                                       

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за I.а клас

                                                                                        

Учебна година - 2021/2022

Форма на обучение - дневна

Организация на учебния ден - целодневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол №14/07.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол от 07.09.2021 г. и е утвърден със заповед на директора №579/10.09.2021 г.


I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ

Прочети още: Учебни планове I - VII клас - 2021-2022

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

   УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - 5 годишни

Учебна година : 2021/2022 г.

Форма на обучение : Дневна

              Организация на учебния ден: Полудневна

Прочети още: УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 2021-2022