Бюджет

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Отчет 2018 година 01-06 месец.

 

 


 

 
 
 

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Отчет септември 2017 

 

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF
За месец Септември 2017
112 ОУ "Ст. Заимов"
Проект: 3.13
§§ Приход План Отчет ДД ДД МД МД Дофин.
Наименование на параграфа сумарно сумарно план отчет план отчет план
6200 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 0 8 756 0 8 756 0 0 0
6201 получени трансфери (+) 0 8 756 0 8 756 0 0 0
6300 Трансфери между сметки за средствата от Европейски 29 710 20 214 29 710 20 214 0 0 0
6301 получени трансфери (+) 29 710 20 214 29 710 20 214 0 0 0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на 8 787 8 787 8 787 8 787 0 0 0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки 8 787 8 787 8 787 8 787 0 0 0
  Всичко за 38 497 37 757 38 497 37 757 0 0 0
  Всичко за приходни 38 497 37 757 38 497 37 757 0 0 0
  Всичко за разходни 0 0 0 0 0 0 0
  Разлика 38 497 37 757 38 497 37 757 0 0 0
                 
                 
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF
За месец Септември 2017
Оперативна програма.98313
Проект: 3.13
3322 Разход План Отчет ДД ДД МД МД Дофин.
§§ Наименование на параграфа сумарно сумарно план отчет план отчет план
100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру 27 980 27 376 27 980 27 376 0 0 0
101 заплати и възнаграждения на персонала нает по труд 27 980 27 376 27 980 27 376 0 0 0
500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 6 322 6 186 6 322 6 186 0 0 0
551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното 3 240 3 159 3 240 3 159 0 0 0
552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския 1 158 1 132 1 158 1 132 0 0 0
560 здравноосигурителни вноски от работодатели 1 343 1 314 1 343 1 314 0 0 0
580 вноски за допълнително задължително осигуряване от 581 581 581 581 0 0 0
1000 Издръжка 4 195 4 195 4 195 4 195 0 0 0
1011 храна 60 60 60 60 0 0 0
1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за 371 371 371 371 0 0 0
1015 материали 3 764 3 764 3 764 3 764 0 0 0
  Всичко за 3322 38 497 37 757 38 497 37 757 0 0 0
Всичко ОП: 98313 Всичко за приходни 0 0 0 0 0 0 0
  Всичко за разходни 38 497 37 757 38 497 37 757 0 0 0
  Разлика -38 497 -37 757 -38 497 -37 757 0 0 0
Всичко: 112 ОУ "Cm. Заимов” Всичко за приходни 38 497 37 757 38 497 37 757 0 0 0
  Всичко за оазходни 38 497 37 757 38 497 37 757 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
                 
                 
Н-к отдел Бюджет
Главен счетоводител:

 

Бюджет - "Твоят час" - 2017 година

Бюджет - 2 тримесечие - 2017 година

Бюджет - 1 тримесечие - 2017 година - предварителен

 

Отчет за бюджета за декември 2015 година - 112 ОУ "Стоян Заимов"

Free Joomla Lightbox Gallery