Учебни планове

1-4 клас

1-4 клас с Английски език

5-8 клас

5-8 клас с Немски език