Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2019/2020 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на някои основни моменти от кампанията:

• Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

 

- Български език и литература - 17.06.2019 г. , начало 9:00 часа

- Математика - 19.06.2019 г., начало 9:00 часа

- Чужд език (по желание на ученика) - 21.06.2019 г., начало 9:00 часа


Те се провеждат в 11
2. OУ, където се обучава ученикът в VII клас, с изключение на изпита по чужд език.


Изпитите  по БЕЛ и математика се състоят от две части.


За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.


И на двата изпита се пише с черен химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

• Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и НВО по чужд език се подават от 03.05.2019 г. до 05.06.2019 г. в канцеларията на 112. OУ.


Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

• Обявяване на резултатите от НВО- до 27.06.2019 г.

• Издаване на свидетелство за завършено основно образование – до 3.07.2019г.

 

 ВажноУчилища за приемане на заявления за участие в първи и трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование на територията на област София-град:

ПГТ-директор: инж. Валя Симеонова;

28. СУ „Алеко Константинов“ - директор Станимира Стоева;

132. СУ „Ваня Войнова“ - директор Детелина Царвулкова;

137. СУ „Ангел Кънчев“ - директор Владимир Миков;

144. СУ „Народни будители“ - директор Величка Николова;

101. СУ „Бачо Киро“ - директор Весела Иванова;

88. СУ „Димитър Попниколов“ - директор Надка Воденичарова;

149 СУ „Иван Хаджийски“ - директор Людмила Василева;

44 СУ "Неофит Бозвели" - директор Татяна Михайлова;

29. СУ „Кузман Шапкарев“ - директор Маргарита Милева;

ПГТМД - директор Даниела Шошова.

 

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:

  • БЕЛ - в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1 oт 8:30 - 12:00 ч. и 13:30 - 17:30 ч.
  • Математика - в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 - 12:00 ч. и 13:30 - 17:30 ч.

  

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

 

За допълнителна информация: 

www.ruo-sofia-grad.com - прием на ученици

mon.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година

 

Насочване на ученици по документи

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по документи за учебната 2019/2020 г.

СПИСЪК НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ,ФИЗИЧЕСКИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ И ПОКАЗАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.


СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ГИМНАЗИИ ИЛИ СОУ