Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебната 2019/2020 година в 112 ОУ „Стоян Заимов“ ще бъдат сформирани 5 паралелки в I клас по 24 ученици, с изучаване на български език, английски език, немски език в избираеми  и факултативни учебни часове.

Пара-

лелка

Предмети от избираемите учебни часове

Предмети от факултативните учебни часове

Iа

БЕЛ – 1 час

НЕ – 2 часа

НЕ – 1 час

Iб

БЕЛ – 1час

АЕ – 2 часа

АЕ – 1 час

Iв

БЕЛ – 1час

АЕ – 2 часа

АЕ – 1 час

Iг

БЕЛ – 1час

АЕ – 2 часа

АЕ – 1 час

Iд

БЕЛ – 1час

АЕ – 2 часа

АЕ – 1 час

 

За учениците от I клас ще бъдат сформирани 3 групи за целодневна организация на учебния ден.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

Родителите подават документи за прием в първи клас в кабинет 103 в училището в периода от 15.04.2019 г. до 25.04.2019 г. и в канцеларията – от 30.04.2019 г. до 15.05.2019 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч.

При подаване на документи родителят /настойникът/ или упълномощеното от него лице представя:

1.      Заявление за прием (по образец);   Изтеглете оттук - pdf,   docx,   редактируем pdf

2.      Копия на документи, доказващи декларираните в заявлението обстоятелства, посочени в Раздел III, т. 8 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

 

Обявяване на резултатите (първо класиране)- 03 юни 2019 г. /понеделник/ в 17:00 часа.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ЖАНЕТА БРАНКОВА

(ДИРЕКТОР НА 112 ОУ)