Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА

 

1. Брой паралелки – 5 /пет/                                                                    

2. Брой ученици – 120 /сто и двадесет /

3. Избираеми учебни часове по учебен план в 1 клас:

А./ Български език и литература – 1 час        Б./ Български език и литература – 1 час        

      Английски език – 2 часа                                  Немски език – 2 часа

4. Групи за целодневна организация на учебния ден:

- 3 групи по Вариант 1 - задължителните учебни часове по учебен план се провеждат до обяд в паралелките, а дейностите по самоподготовка, по занимания по интереси и по организиран отдих и физическа активност - след обяд, в групите за целодневна организация на учебния ден /с ученици от 2 паралелки/

- 1 група по Вариант 2 /важи за 1 паралелка/ - учебните часове по седмичното разписание в  паралелката се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок - сутрин и след обяд.

 

5. Кандидатстването, класирането и записването в първи клас се извършва в съответствие със Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, Графика за дейностите и Прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г. 

 

6. Подаване на документи за ПЪРВО класиране и записване

 

6.1. Подаване на заявление: от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. вкл.

Във връзка с удължаване на срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г., подаването на заявленията за кандидатстване за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година ще се извършва онлайн на следния адрес: https://bit.ly/34dt3ad

Линкът ще бъде активен на 21.04.2020 година.

            Справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на училището и не е необходимо родителите посещават районните администрации!

Уведомяваме Ви, че входящият номер не оказва влияние при класирането!

6.2. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране: 01.06.2020 г. в 17.00 ч. на електронната страница на 112. ОУ.  Публикуваните списъци ще съдържат входящите номера на заявленията.

 

6.3.Записване на учениците, приети на първо класиране:  от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. в 112. ОУ – каб.103.

Необходими документи за записване:

А/ Заявление за класиране /по образец/

Б/ Заявление за записване / по образец/

В/ Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.

 

6.4.Обявяване на незаетите места за второ класиране: -  08.06.2020 г. - в 18.00 ч.

- на електронната страница на 112. ОУ        

              При наличие на промяна на обстоятелства, както и за реализирането на отделните етапи на приема, своевременно ще бъде качвана информация на електронната страница на училището.

 

Успех и бъдете здрави!