Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемът на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година ще се извърши в съответствие с разпоредбите на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с  Р Е Ш Е Н И Е № 101 на Столичния общински съвет от 24.02.2022 година.

Приемът на ученици ще се осъществява чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас /Системата/, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

 

На адрес: https://kg.sofia.bg/ може да се запознаете с начина на регистриране в Системата.

На адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar  може да се запознаете с графика на дейностите за прием на ученици.

Контакти