ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019, 112 ОУ ще приема в Подготвителна  група ученици, както следва:

1 паралелка - 5 годишни

2 паралелки - 6 годишни

 Подаване на документи  в информационната система за обслужване на детските заведения и  подготвителните групи в училищатаhttps://kg.sofia.bg/isodz/ до 11.05.2018 г .