В този раздел ще ви запознаем с Графика за класните работи, Списъка с класните ръководители, Графика на седмичното разписание и ваканциите, както и консултациите.