Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

График  контролни  работи  начален курс  първи учебен срок 2019-2020 г.

  

Предмет

1 а

1 б

1 в

1 г

1 д

Български

език

и литература

08.11.2019

30.01.2020

08.11.2019

30.01.2020

08.11.2019

30.01.2020

08.11.2019

31.01.2020

08.11.2019

30.01.2020

Математика

27.11.2019

15.01.2020

27.11.2019

15.01.2020

27.11.2019

15.01.2020

29.11.2019

12.01.2020

29.11.2019

17.01.2020

ОКОЛЕН СВЯТ

 29.01.2020

 29.01.2020

29.01.2020

 22.11.2019

17.01.2020

 21.11.2019

16.01.2020

ИЗГОТВИЛИ:

Кл.р-л Стела Найденова

Кл.р-л

Виктория Русева

Кл.р-л

Мартина Качакова

Кл.р-л Вяра Якимова

Кл.р-л

Маргрета Тенекеджиева

ПРЕДМЕT

Български език и литература

 

 

Математика

 

07.10.-11.10.2019

16.12.2019

20.12.2019

6.01.2020

10.01.2020

 

07.10.-11.10.2019

 

16.12.2019

20.12.2019

6.01.2020

10.01.2020

07.10.-11.10.2019

16.12.2019

20.12.2019

6.01.2020

10.01.2020

07.10.-11.10.2019

 

16.12.2019

20.12.2019

6.01.2020

10.01.2020

 

07.10.-11.10.2019

 

16.12.2019

20.12.2019

6.01.2020

10.01.2020

30.09.2019

1.10.2019

13.01.2020

17.01.2020

30.09.2019

1.10.2019

13.01.2020

17.01.2020

30.09.2019

1.10.2019

13.01.2020

17.01.2020

30.09.2019

1.10.2019

13.01.2020

17.01.2020

30.09.2019

1.10.2019

13.01.2020

17.01.2020

Околен свят

16.09.2019

20.09.2019

20.01.2020

24.01.2020

16.09.2019

20.09.2019

20.01.2020

24.01.2020

16.09.2019

20.09.2019

20.01.2020

24.01.2020

16.09.2019

20.09.2019

20.01.2020

24.01.2020

16.09.2019

20.09.2019

20.01.2020

24.01.2020

Изготвили:

Кл.р-л Дарина Йовчева

Кл.р-л Силвия Пешева

Кл.р-л Таня Христова

Кл.р-л Юлия Иванова

Кл.р-л Галина Горанова

ПРЕДМЕТ

Български език и литература

 

25.11.2019

20.01.2020

01.10.2019

01.10.2019

08.10.2019

19.11.2019

17.12.2019

22.01.2020

27.11.2019

18.12.2019

Математика

21.11.2019

29.01.2020

07.10.2019

08.10.2019

03.10.2019

26.11.2019

13.12.2019

30.01.2020

19.11.2019

17.01.2020

Човекът

и обществото

29.11.2019

28.01.2020

25.09.2019

25.09.2019

25.09.2019

30.10.2019

27.11.2019

15.01.2020

 

07.11.2019

09.01.2020

Човекът и природата

 

04.12.2019

04.10.2019

30.11.2019

24.10.2019

19.12.2019

30.01.2020

19.09.2019

04.12.2019

 

 

 

 

 

Немски език

12.11.2019

10.12.2019

Изготвили:

Кл.р-л Нина Пирнарева

Кл.р-л

Здравка Тончева

Кл.р-л

Лина Бъчварова

Кл.р-л

Мариана Ивайлова

Кл.р-л

Теодор Мушанов

ПРЕДМЕТ

Български език и литература

03.10.2019

19.11.2019

17.12.2019

03.02.2020

03.10.2019

19.11.2019

17.12.2019

03.02.2020

07.10.2019

20.11.2019

18.12.2019

03.02.2020

3.10.2019

19.11.2019

17.12.2019

3.02.2020

02.10.2019

07.10.2019

19.11.2019

17.12.2019

Математика

04.10.2019

24.10.2019

15.11.2019

19.12.2019

30.01.2020

04.10.2019

24.10.2019

15.11.2019

19.12.2019

30.01.2020

08.10.2019

28.10.2019

15.11.2019

18.12.2019

31.01.2020

07.10.2019

24.10.2019

15.11.2019

19.02.2020

30.01.2020

03.10.2019

24.10.2019

14.11.2019

26.11.2019

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

09.10.2019

11.12.2019

15.01.2020

09.10.2019

11.12.2019

15.01.2020

09.10.2019

11.12.2019

15.01.2020

09.10.2019

11.12.2019

15.01.2020

01.10.2019

15.10.2019

12.11.2019

10.12.2019

Човекът и природата

07.10.2019

14.11.2019

16.12.2019

23.01.2020

07.10.2019

14.11.2019

16.12.2019

23.01.2020

04.10.2019

15.11.2019

17.12.2019

24.01.2020

04.10.2019

15.11.2019

16.12.2019

24.01.2020

04.10.2019

31.10.2019

14.11.2019

12.12.2019

Изготвили:

Кл.р-л

Мария Сарийска

Кл.р-л

Теменужка Войнова

Кл.р-л

Василена Василева

Кл.р-л

 

Иванина Петранова

Кл.р-л

 

Весела Цветанова

ПРЕДМЕТ

 

 

 

 

 

Английски език

08.10.2019

08.10.2019

08.10.2019

08.10.2019

 

Изготвил :Виолета Терзиева

12.11.2019

17.12.2019

07.01.2020

12.11.2019

17.12.2019

07.01.2020

12.11.2019

17.12.2019

07.01.2020

12.11.2019

17.12.2019

07.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2019

07.11.2019

12.12.2019

09.01.2020

11.10.2019

07.11.2019

12.12.2019

09.01.2020

 

 

 

Английски език

 

 

 

 

 

 

Английски език

 

Изготвил:

Мариана Лалчева

3 клас

27.09.2019

25.10.2019

22.11.2019

18.01.2020

1  клас

25.10.2019

22.11.2019

18.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

График  контролни  работи  среден  курс  първи учебен срок 2019-2020 г.

 

Предмет

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

Информац

технологии

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

5 а

13.11.19 г

04.12.19 г

 

23.10.19;  

27.11.19;

18.12.19 г

16.10.19 г

20.11.19 г

28.10.19 г

05.12.19 г

11.12.19 г.

29.10.19 г

07.01.20 г

09.12. 19 г

25.09. 19 г

25.11. 19 г

5 б

13.11.19 г

 04.12.19 г

 

14.10.19;

18.11.19;

16.12.19 г

 

22.10. 19 г

13.12. 19 г

13.11. 19 г

11.11.19 г

13.01.20 г

13.12. 19 г

19.11. 19 г

5 в

13.11.19 г

 04.12.19 г

 

14.10.19;

18.11.19;

16.12.19 г

 

26.10. 19 г

17.12. 19 г

11.11. 19 г

06.11.19 г

10.01.20 г

10.12. 19 г

25.11. 19 г

28.01. 19 г

5 г

13.11. 19 г

04.12.19 г

15.10.19;

19.11.19;

17.12.19 г

 

26.10. 19 г

17.12. 19 г

11.11. 19 г

29.10.19 г

07.01.20 г

09.12. 19 г

18.11. 19 г

5 д

30.10.19 г

11.11.19 г

14.10.19;

18.11.19;

16.12.19 г

 

26.10. 19 г

17.12. 19 г

12.11. 19 г

29.10.19 г

07.01.20 г

13.12. 19 г

18.11. 19 г

6 а

06.11.19 г

22.10. 19 г;

18.12. 19 г;

17.12.19 г

21.11.19 г

16.12.19 г

28.10.19 г

05.12.19 г

10.12.19 г.

27.01.20 г

10.12. 19 г

26.09. 19 г

25.11. 19 г

6 б

22.11.19 г

22.10. 19 г; 

18.12. 19 г;

17.12.19 г

 

28.10. 19 г

05.12. 19 г

11.12. 19 г

29.01.20 г

12.12. 19 г

20.09. 19 г

26.11. 19 г

6 в

22.11.19 г

25.10. 19 г;

29.11. 19 г;

20.12.19 г

 

29.10. 19 г

06.12. 19 г

12.12. 19 г

31.01.20 г

09.12. 19 г

24.09. 19 г

25.11. 19 г

6 г

22.11.19 г

24.10.19 г;

28.11.19 г;

19.12. 19 г

21.11.19 г

16.12.19 г

29.10. 19 г;

04.12. 19 г;

 

12.12. 19 г

29.01.20 г

09.12. 19 г

24.09. 19 г

25.11. 19 г

6 д

06.11.19 г

24.10.19 г;

28.1119 г;

19.12. 19 г

21.11.19 г

16.12.19 г

29.10.19 г;

04.12. 19 г;

11.12. 19 г

30.01.20 г

11.12. 19 г

18.11. 19 г

График  контролни  работи  среден  курс  първи учебен срок 2019-2020 г.

 

Предмет

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ.

ГЕОГРАФ.

И ИКОНОМ

Информ.

технологии

 

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

7 а

14.11.19

22.10. 19 г;

26.11. 19 г;

20.12. 19 г

 

 

 

23.10.19 г

27.11.19 г

30.10.19

12.12. 19 г

19.11. 19 г

28.11. 19 г

27.09.19 г

12.11. 19 г

14.01. 20 г

7 б

14.11.19

22.10. 19 г;

26.11. 19 г;

20.12. 19 г

 

 

23.10.19 г

27.11.19 г

08.01. 20 г

29.10.19

11.12. 19 г

21.11. 19 г

28.11. 19 г

27.09.19 г

11.11. 19 г

13.01. 20 г

7 в

14.11.19

25.10. 19 г;

22.11. 19 г;

20.12.19 г.

 

 

30.09. 19 г

21.10. 19 г

07.11. 19 г

25.11. 19 г

 

29.10.19

11.12. 19 г

19.11. 19 г

28.11. 19 г

27.09.19 г

11.11. 19 г

13.01. 20 г

7 г

14.11.19

22.10. 19 г;

26.11. 19 г;

20.12. 19 г

 

 

30.09. 19 г

21.10. 19 г

07.11. 19 г

25.11. 19 г

 

30.10.19

10.12. 19 г

21.11. 19 г

29.11. 19 г

27.09.19 г

12.11. 19 г

14.01. 20 г

7 д

22.11.19

22.10. 19 г;

26.11. 19 г;

20.12. 19 г 

 

 

15.10.19 г

19.11.19 г

 

23.10.19 г

27.11.19 г

08.01. 20 г

31.10.19

09.12. 19 г

18.11. 19 г

28.11. 19 г

27.09.19 г

11.11. 19 г

13.01. 20 г