Предмет

1 а

1 б

1 в

1 г

1 д

Български

език

и литература

28.02.2019 

28.02.2019

 

/вх. ниво/

/вх. ниво/

07.03.2019

07.03.2019

26.02.2019

28.09.2018г

25.09.2018г

21.03.2019

23.03.2019

 

25.01.2019г

29.01.2018г

Математика

 /вх. ниво/

 /вх. ниво/

 

/вх. ниво/

/вх. ниво/

25.09.2018г

20.11.2018г

16.01.2019г

25.09.2018г

20.11.2018г

16.01.2019г

26.09.2018г

27.09.2018г

26.11.2018г

14.01.2019г

27.09.2018г

25.01.2018г

ОКОЛЕН СВЯТ

 /вх. ниво/

 /вх. ниво/

/вх. ниво/

/вх. ниво/

/вх. ниво/

28.09.2018г

25.01.2019г

28.09.2018г

25.01.2019г

28.09.2018г

25.01.2019г

26.09.2018г

16.01.2019г

19.09.2018г

23.01.2018г

ИЗГОТВИЛИ:

Кл.р-л Дарина Йовчева

Кл.р-л

Силвия Пешева

Кл.р-л

Татяна Христова

Кл.р-л Анжела Благоева

Кл.р-л

Галина Горанова

ПРЕДМЕT

Български език и литература

 

 

Математика

/вх.ниво/

13.11.2018г

15.01.2019г

/вх.ниво/

29.10.2018г

07.01.2019г

/вх.ниво/

29.10.2018г

07.01.2019г

/вх.ниво/

29.10.2018г

07.01.2019г

/вх.ниво/

13.11.2018г

15.01.2019г 

29.10.2018г

19.12.2018г

24.10.2018г

18.12.2018г

24.10.2018г

12.12.2018г

25.10.2018г

12.12.2018г

29.10.2018г

17.12.2018г

Околен свят

25.01.2018г

18.01.2019г

18.01.2019г

24.01.2019г

24.01.2019г

Изготвили:

Кл.р-л Нина Пирнарева

Кл.р-л Здравка Тончева

Кл.р-л Лина Бъчварова

Кл.р-л Марияна Ивайлова

Кл.р-л Теодор Мушанов

ПРЕДМЕТ

Български език и литература

/вх.ниво/

03.10.2018г

06.11.2018г

03.12.2018г

15.01.2019г

/вх.ниво/

03.10.2018г

06.11.2018г

03.12.2018г

15.01.2019г

/вх.ниво/

03.10.2018г

06.11.2018г

03.12.2018г

15.01.2019г

/вх.ниво/

03.10.2018г

06.11.2018г

03.12.2018г

15.01.2019г

/вх.ниво/

03.10.2018г

06.11.2018г

03.12.2018г

15.01.2019г

Математика

10.10.2018г

12.11.2018г

14.12.2018г

28.01.2019г

10.10.2018г

12.11.2018г

14.12.2018г

28.01.2019г

10.10.2018г

12.11.2018г

14.12.2018г

28.01.2019г

10.10.2018г

12.11.2018г

14.12.2018г

28.01.2019г

10.10.2018г

12.11.2018г

14.12.2018г

28.01.2019г

Човекът

и обществото

/вх.ниво/

25.09.2018г

26.10.2018г

30.11.2018г

25.01.2019г

/вх.ниво/

25.09.2018г

26.10.2018г

30.11.2018г

25.01.2019г

 

/вх.ниво/

25.09.2018г

26.10.2018г

30.11.2018г

25.01.2019г

/вх.ниво/

25.09.2018г

26.10.2018г

30.11.2018г

25.01.2019г

/вх.ниво/

25.09.2018г

26.10.2018г

30.11.2018г

25.01.2019г

Човекът и природата

 

/вх.ниво/

26.09.2018г

/вх.ниво/

26.09.2018г

/вх.ниво/

29.09.2018г

/вх.ниво/

26.09.2018г

/вх.ниво/

26.09.2018г

 

17.10.2018г

19.12.2018г

17.10.2018г

19.12.2018г

17.10.2018г

19.12.2018г

17.10.2018г

19.12.2018г

17.10.2018г

19.12.2018г

Изготвили:

Кл.р-л Мария Сарийска

Кл.р-л

Теменужка Войнова

Кл.р-л

Василена Василева

Кл.р-л

Иванина Петранова

Кл.р-л

 В.Цветанова

ПРЕДМЕТ

 

/вх.ниво/

28.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

28.09.2018г

Български език и литература

23.11.2018г

22.01.2019г

22.11.2018г

21.01.2019г

22.11.2018г

21.01.2019г

22.11.2018г

23.01.2019г

21.11.2018г

23.01.2019г

Математика

/вх.ниво/

01.10.2018г

/вх.ниво/

01.10.2018г

/вх.ниво/

01.10.2018г

/вх.ниво/

01.10.2018г

/вх.ниво/

01.10.2018г

 

12.11.2018г

28.01.2019г

12.11.2018г

28.01.2019г

12.11.2018г

28.01.2019г

12.11.2018г

28.01.2019г

11.12.2018г

29.01.2019г

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

/вх.ниво/

05.10.2018г

/вх.ниво/

05.10.2018г

/вх.ниво/

05.10.2018г

/вх.ниво/

05.10.2018г

/вх.ниво/

05.10.2018г

 

01.02.2019г

01.02.2019г

01.02.2019г

01.02.2019г

01.02.2019г

Човекът и природата

/вх.ниво/

27.09.2018г

 

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

 

04.12.2018г

04.12.2018г

04.12.2018г

04.12.2018г

04.12.2018г

Изготвили:

Кл.р-л

Стела Найденова

 

Кл.р-л

Виктория Русева

Кл.р-л

Станка Ковачева

Кл.р-л

 

Вяра Якимова

Кл.р-л

 

М.Тенекеджиева

ПРЕДМЕТ

 

 

 

 

 

Английски език

/вх.ниво/

27.09.2018г

 

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

 

Изготвил:Виолета Терзиева

15.11.2018г

09.01.2019г

15.11.2018г

09.01.2019г

15.11.2018г

09.01.2019г

15.11.2018г

09.01.2019г

15.11.2018г

09.01.2019г

 

4 в

 

 

 

 

/вх.ниво/

27.09.2018г

15.11.2018г

09.01.2018г

 

 

/вх.ниво/

27.09.2018г

15.11.2018г

09.01.2018г

 

 

 

 

Английски език

 

Изготвил:

Татяна Христова

/вх.ниво/

15.11.2018г

09.01.2018г

 

 

 

 

 

 

 

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

5 а

25. 03.

19.02; 26.03; 16.04;

21.05; 04.06.19 г

 

 

06.03;

29.05.19

16.05.19

13.03;

31 сед.

 

 

 

5 б

27. 03

19.02; 26.03; 16.04;

21.05; 04.06.19 г

 

 

07.03;

30.05.19

15.05.19

12.03;

31 сед.

 

 

 

5 в

26. 03

04.03;  25.04;

30.05.2019 г

 

 

06.03;

29.05.19

16.05.19

12.03;

31 сед.

 

 

 

5 г

28 .03

04.03; 23.04;

27.05.19 г

 

11.02; 5.03;

22.04.19 г

06.03;

29.05.19

16.05.19

13.03;

31 сед.

 

 

 

5 д

25. 03

06.03; 24.04;

31.05.19 г

 

11.02; 5.03;

22.04.19 г

06.03;

29.05.19

16.05.19

12.03;

31 сед.

 

 

 

6 а

 

06.03;08.04;

03.06.19 г

 

11.02; 13.03;

10.04; 05.06.19 г

18.04;

30.05.19

17.05.19

11.03; 13.04;

33 сед.

 

 

 

6 б

22. 03

06.03; 08.04;

14.01.19

 

12.02; 13.03;

10.04.19 г

17.04;

29.05.19

17.05.19

14.03; 28.05;

12.06.19 г

 

 

 

6 в

 

19.02; 26.03; 16.04;

21.05; 04.06.19 г

 

11.02; 13.03;

10.04; 05.06.19 г

18.04;

30.05.19

15.05.19

15.03; 27.05;

10.06.19 г 

 

 

 

6 г

 

06.03; 09.04;

04.06.19 г

 

11.02; 13.03;

10.04; 05.06.19 г

18.04;

30.05.19

14.05.19

15.03; 27.05;

11.06.19 г

 

 

 

6 д

27. 03

06.03; 10.04;

05.06.19 г

 

12.02; 13.03;

10.04.19 г

18.04;

30.05.19

17.05.19

14.03; 27.05;

12.06.19 г

 

 

 

7 а

11.03; 22.04.

20.02;  20.03; 17.04;

22.05; 5.06.19 г

 

27.02; 21.03;

24.04.19 г.

22.03;

28.05.19

27.05.19

 

29.03.19

33 сед.

19.02; 2.05;

27.06.19 г

11.03;

24.06.19

7 б

13.03; 28.03;

22.04

20.02; 20.03; 17.04;

22.05; 5.06.19 г

 

27.02; 21.03;

24.04.19 г.

22.03;

28.05.19

27.05.19

 

29.03.19

33 сед.

15.02; 3.05;

27.06.19 г

11.03;

24.06.19

7 в

12.03; 27.03; 23.04

21.02;21.03; 18.04;

23.05; 06.06. 19 г

 

27.02; 21.03;

24.04.19 г.

22.03;

28.05.19

27.05.19

 

29.03.19

33 сед.

19.02; 2.05;

27.06.19 г

13.03;

26.06.19

7 г

12.03; 23.04

20.02;20.03; 17.04;

22.05; 5.06.19 г

 

27.02; 21.03;

24.04.19 г.

22.03;

28.05.19

27.05.19

 

28.03.19

33 сед.

19.02; 3.05;

25.06.19 г

11.03;

24.06.19