Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

График  самостоятелни  работи  начален курс  втори учебен срок 2019-2020 г.

  

 

 

Седмичен график

Български език и Литература

 

Математика

 

Околен свят

Стела Найденова

Виктория Русева

 

Мартина Качакова

 

Вяра Якимова

 

Маргрета Тенекеджиева

 

26.03.2020

06.04.2020

26.03.2020

06.04.2020

 

 

26.03.2020

06.04.2020

 

 

26.03.2020

07.04.2020

25.03.2020

 

14.05.2020

18.05.2020

20.05.2020

14.05.2020

18.05.2020

20.05.2020

14.05.2020

18.05.2020

20.05.2020

14.05.2020

18.05.2020

21.05.2020

14.04.2020

07.04.2020

18.05.2020

21.05.2020

Междинна диагностика

 

 

 

 

 

Елена Мъжкарова

Силвия Пешева

Татяна Христова

Юлия Иванова

Галина Горанова

 

06.04.2020

10.04.2020

11.05.2020

15.05.2020

06.04.2020

10.04.2020

11.05.2020

15.05.2020

06.04.2020

10.04.2020

11.05.2020

15.05.2020

06.04.2020

10.04.2020

11.05.2020

15.05.2020

06.04.2020

10.04.2020

11.05.2020

15.05.2020

 

 

 

 

 

Нина Пирнарева

Здравка Тончева

Лина Бъчварова

Мариана Ивайлова

Теодор Мушанов

 

 БЕЛ - 17.02.2020г.

- 30.03.2020г.

 

Математика - 05. 03. 2020г.

- 06. 04. 2020г.

 

 ЧО - 14.02.2020г.

-31.03.2020г.

 

 ЧП - 04. 03.2020г.

- 29. 04.2020г.

 

Изходни нива:

 

 БЕЛ - 05.05.2020г.

Математика - 07.05.2020г.

 ЧО - 12.05.2020г.

ЧП - 13. 05. 2020г.

БЕЛ - 26.02.2020г.

- 25.03.2020г.

11.05.2020

 

Математика – 20.02.2020

 24.02.2020

12.05.2020

 

ЧО

13.02.2020

26.03.2020

14.05.2020

 

 ЧП -20.03.2020

15.05.2020

 

БЕЛ - 25.02.2020г.

- 23.03.2020г.

28.04.2020

18.05.2020

 

Математика – 24.02.2020

 17.03.2020

21.04.2020

19.05.2020

 

ЧО

27.02.2020

26.03.2020

30.04.2020

14.05.2020

 

 ЧП -28.02.2020

20.03.2020

24.04.2020

15.05.2020

БЕЛ - 20.02.2020г.

- 24.03.2020г.

11.05.2020

26.05.2020

 

Математика – 11.02.2020

 18.03.2020

28.04.2020

15.05.2020

 

ЧО

14.02.2020

27.03.2020

24.04.2020

12.05.2020

 

 ЧП -19.02.2020

01.04.2020

17.05.2020

БЕЛ - 18.02.2020г.

-07.04.2020

04.05.2020

 

Математика –

 04.03.2020

01.04.2020

29.04.2020

 

ЧО

13.02.2020

23.04.2020

14.05.2020

 

 ЧП -18.03.2020

13.05.2020

Седмичен график

 

 

 

 

 

 

Мария Сарийска

 

Математика

11.02.2020

25.03.2020

09.04.2020

14.05.2020

03.05.2020

Теменужка Войнова

Математика

11.02.2020

25.03.2020

09.04.2020

14.05.2020

03.05.2020

Василена

Василева

 11.02.2020

25.03.2020

09.04.2020

14.05.2020

03.05.2020

Иванина Петранова

11.02.2020

25.03.2020

09.04.2020

14.05.2020

03.05.2020

Весела Цветанова

11.02.2020

25.03.2020

09.04.2020

14.05.2020

03.05.2020

 

БЕЛ 21.02.2020

27.03.2020

24.04.2020

05.05.2020

 

ЧП

19.02.2020

20.03.2020

29.04.2020

12.05.2020

 

ЧО

25.02.2020

31.03.2020

13.05.2020

10.05.2020

БЕЛ 21.02.2020

27.03.2020

24.04.2020

05.05.2020

 

ЧП

19.02.2020

20.03.2020

29.04.2020

12.05.2020

 

ЧО

25.02.2020

31.03.2020

13.05.2020

10.05.2020

БЕЛ 21.02.2020

27.03.2020

24.04.2020

05.05.2020

 

ЧП

19.02.2020

20.03.2020

29.04.2020

12.05.2020

 

ЧО

25.02.2020

31.03.2020

13.05.2020

10.05.2020

БЕЛ 21.02.2020

27.03.2020

24.04.2020

05.05.2020

 

ЧП

19.02.2020

20.03.2020

29.04.2020

12.05.2020

 

ЧО

25.02.2020

31.03.2020

13.05.2020

10.05.2020

БЕЛ 21.02.2020

27.03.2020

24.04.2020

05.05.2020

 

ЧП

19.02.2020

20.03.2020

29.04.2020

12.05.2020

 

ЧО

25.02.2020

31.03.2020

13.05.2020

10.05.2020

Английски език

Мариана Лалчева

24.02.2020

30.03.2020

27.04.2020

22.05.2020

 

 

Милена Бузукова

26.02.2020

08.04.202004.04.05.2020

27.05.2020

 

Виолета Терзиева

 

24.02.2020

10.03.2020

22.05.2020

 

 

Татяна Христова

28.02.2020

06.04.2020

07.04.2020

 

 

 

  

График  контролни  работи  среден  курс  втори учебен срок 2019-2020 г.

 

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

Информац

технолог

5 а

13. 03. 20 г.

10. 05. 20 г.

28.02, 27.03,

30.04, 01.06.20 г.

10. 03. 20г.

12. 05. 20г.

25. 02. 20 г.

24. 03. 20 г.
02. 04. 20 г.

24. 03. 20г.

05. 06. 20г.

29. 04. 20 г.

10. 02. 20 г.

18. 05. 20 г.

12. 06. 20 г.

19.03.20 г

5 б

13. 03. 20 г.

10. 05. 20 г.

28. 02, 27.03,

24.04, 29.05.20 г.

10. 03. 20г.

12. 05. 20г.

24. 03. 20 г.

07. 04. 20- ИУЧ

23. 03. 20г.

01. 06. 20г.

28. 04. 20 г.

12. 03. 20 г.

30. 04. 20 г.

18.03.20 г.

5 в

13. 03. 20 г.

10. 05. 20 г.

28. 02, 27.03,

24.04, 29.05.20 г.

 

24. 03. 20 г.

07. 04. 20- ИУЧ

24. 03. 20г.

05. 06. 20г.

29. 04. 20 г.

12. 05. 20 г.

02. 06. 20 г.

18.03.20г.

5 г

13. 03. 20 г.

10. 05. 20 г.

28. 02, 27.03,

24.04, 29.05. 0 г.

 

24. 03. 20 г.

07. 04. 20- ИУЧ

19. 03. 20г.

04. 06. 20г.

27. 04. 20 г.

11. 03. 20 г.

29. 04. 20 г.

18.03.20г.

5 д

27. 02. 20 г.

30. 03. 20 г.

28. 02, 27.03,

24.04, 29.05.20 г.

 

24. 03. 20 г.

07. 04. 20- ИУЧ

 

23. 03. 20г.

01. 06. 20г.

29. 04. 20 г.

10. 03. 20 г.

28. 04. 20 г.

18.03.20г.

6 а

 

27. 02. 20г.

31. 03. 20г.

28. 02, 27.03,

24.04, 29.05.20 г.

27. 02. 20г.

14. 05. 20г.

25. 02. 20 г.

24. 03. 20 г.
02. 04. 20 г.

26. 02. 20г.

21. 05. 20г.

27. 04. 20 г.

19. 02. 20 г.

03. 06. 20 г.

12. 06. 20 г.

 

6 б

19. 02. 20г.

28. 02, 27.03,

24.04, 29.05.20 г.

 

25. 02. 20 г.

24. 03. 20 г.
02. 04. 20 г.

14. 02. 20г.

15. 05. 20г.

24. 04. 20 г.

14. 02. 20 г.

28. 05. 20 г.

12. 06. 20 г.

08.04.20 г.

6 в

 

 

21. 02. 20г.

27.02,

27.03,

29.04, 29.05.20 г.

 

25. 02. 20 г.

24. 03. 20 г.
02. 04. 20 г.

18. 02. 20г.

18. 05. 20г.

27. 04. 20 г.

25. 02. 20 г.

27. 05. 20 г.

10. 06. 20 г.

09.04.20 г.

6 г

 

 

20. 02. 20г.

27. 02,

27.03,

29.04, 29.05.20 г.

27. 02. 20г.

14. 05. 20г.

18. 02. 20 г.

17. 03.20 г.

02. 04. 20 г.

19. 02. 20г.

13. 05. 20г.

24. 04. 20 г.

21. 02. 20 г.

03. 06. 20 г.

12. 06. 20 г.

07.04.20 г.

6 д

 

 

27. 02. 20г.

02. 04. 20г.

26. 02,

27.03,

30.04, 29.05.20 г.

 

 

18. 02. 20 г.

17. 03. 20 г.

02. 04. 20 г.

19. 02. 20г.

15. 05. 20г.

27. 04. 20 г.

13. 03. 20 г.

30. 04. 20 г.

 

08.04.20 г.

 

 

График  контролни  работи  среден  курс  втори учебен срок 2019-2020 г.

 

 

 

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

Информац.

технологии

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

7 а

 

 

 

05.03.20 г.

06.04.20 г.

28 .02. 20г.

26. 03. 20г.

30. 04. 20г.

29. 05. 20г.

16. 06. 20г.

 

25. 02. 20г.

07. 04. 20г.

12. 04. 20г.

26. 03. 20г.

21. 05. 20г.

05. 05. 20г.

26. 03. 20г.

23. 03. 20г.

15. 06. 20г.

13. 02. 20г.

07. 05. 20г.

25. 06. 20г.

07. 04. 20г.

23. 06. 20г.

7 б

 

 

 

05. 03. 20 г.

06. 04. 20 г.

28 .02. 20г.

26. 03. 20г.

30. 04. 20г.

29. 05. 20г.

15. 06. 20г.

 

25. 02. 20г.

07. 04. 20г.

12. 04. 20г.

27. 03. 20г.

22. 05. 20г.

05. 05. 20г.

23. 03. 20г.

23. 03. 20г.

15. 06. 20г.

13. 02. 20г.

07. 05. 20г.

25. 06. 20г.

08. 04. 20г.

24. 06. 20г.

7 в

 

 

 

05. 03. 20 г.

06. 04. 20 г.

28 .02. 20г.

27. 03. 20г.

24. 04. 20г.

29. 05. 20г.

12. 06. 20г.

 

24. 02. 20г.

23. 03. 20г.

09. 04. 20г.

11. 05. 20г.

18. 06. 20г.

27. 03. 20г.

22. 05. 20г.

05. 05. 20г.

26. 03. 20г.

26. 03. 20г.

18. 06. 20г.

17. 02. 20г.

11. 05. 20г.

29. 06. 20г.

08. 04. 20г.

24. 06. 20г.

7 г

 

 

 

05. 03. 20 г.

06. 04. 20 г.

28 .02. 20г.

26. 03. 20г.

30. 04. 20г.

29. 05. 20г.

17. 06. 20г.

 

24. 02. 20г.

23. 03. 20г.

08. 04. 20г.

11. 05. 20г.

17. 06. 20г.

26. 03. 20г.

21. 05. 20г.

08. 05. 20г.

31. 03. 20г.

25. 03. 20г.

18. 06. 20г.

14. 02. 20г.

08. 05. 20г.

29. 06. 20г.

07. 04. 20г.

23. 06. 20г.

7 д

 

 

 

21. 02. 20 г.

27 .02. 20г.

27. 03. 20г.

29. 04. 20г.

28. 05. 20г.

15. 06. 20г.

27. 02. 20г.

11. 03. 20г.

24. 02. 20г.

08. 04. 20г.

13. 04. 20г.

25. 03. 20г.

20. 05. 20г.

08. 05. 20г.

31. 03. 20 г.

23. 03. 20г.

15. 06. 20г.

11. 02. 20г.

11. 05. 20г.

29. 06. 20г.

09. 04. 20г.

25. 06. 20г.