Предмет

1 а

1 б

1 в

1 г

1 д

Български

език

и литература

 /вх. ниво/

 /вх. ниво/

/вх. ниво/

/вх. ниво/

/вх. ниво/

29.09.2018г

29.09.2018г

28.09.2018г

28.09.2018г

25.09.2018г

23.01.2019г

23.01.2019г

 

25.01.2019г

29.01.2018г

Математика

 /вх. ниво/

 /вх. ниво/

/вх. ниво/

/вх. ниво/

/вх. ниво/

25.09.2018г

20.11.2018г

16.01.2019г

25.09.2018г

20.11.2018г

16.01.2019г

26.09.2018г

27.09.2018г

26.11.2018г

14.01.2019г

27.09.2018г

25.01.2018г

ОКОЛЕН СВЯТ

 /вх. ниво/

 /вх. ниво/

/вх. ниво/

/вх. ниво/

/вх. ниво/

28.09.2018г

25.01.2019г

28.09.2018г

25.01.2019г

28.09.2018г

25.01.2019г

26.09.2018г

16.01.2019г

19.09.2018г

23.01.2018г

ИЗГОТВИЛИ:

Кл.р-л Дарина Йовчева

Кл.р-л

Силвия Пешева

Кл.р-л

Татяна Христова

Кл.р-л Анжела Благоева

Кл.р-л

Галина Горанова

ПРЕДМЕT

Български език и литература

 

 

Математика

/вх.ниво/

13.11.2018г

15.01.2019г

/вх.ниво/

29.10.2018г

07.01.2019г

/вх.ниво/

29.10.2018г

07.01.2019г

/вх.ниво/

29.10.2018г

07.01.2019г

/вх.ниво/

13.11.2018г

15.01.2019г 

29.10.2018г

19.12.2018г

24.10.2018г

18.12.2018г

24.10.2018г

12.12.2018г

25.10.2018г

12.12.2018г

29.10.2018г

17.12.2018г

Околен свят

25.01.2018г

18.01.2019г

18.01.2019г

24.01.2019г

24.01.2019г

Изготвили:

Кл.р-л Нина Пирнарева

Кл.р-л Здравка Тончева

Кл.р-л Лина Бъчварова

Кл.р-л Марияна Ивайлова

Кл.р-л Теодор Мушанов

ПРЕДМЕТ

Български език и литература

/вх.ниво/

03.10.2018г

06.11.2018г

03.12.2018г

15.01.2019г

/вх.ниво/

03.10.2018г

06.11.2018г

03.12.2018г

15.01.2019г

/вх.ниво/

03.10.2018г

06.11.2018г

03.12.2018г

15.01.2019г

/вх.ниво/

03.10.2018г

06.11.2018г

03.12.2018г

15.01.2019г

/вх.ниво/

03.10.2018г

06.11.2018г

03.12.2018г

15.01.2019г

Математика

10.10.2018г

12.11.2018г

14.12.2018г

28.01.2019г

10.10.2018г

12.11.2018г

14.12.2018г

28.01.2019г

10.10.2018г

12.11.2018г

14.12.2018г

28.01.2019г

10.10.2018г

12.11.2018г

14.12.2018г

28.01.2019г

10.10.2018г

12.11.2018г

14.12.2018г

28.01.2019г

Човекът

и обществото

/вх.ниво/

25.09.2018г

26.10.2018г

30.11.2018г

25.01.2019г

/вх.ниво/

25.09.2018г

26.10.2018г

30.11.2018г

25.01.2019г

 

/вх.ниво/

25.09.2018г

26.10.2018г

30.11.2018г

25.01.2019г

/вх.ниво/

25.09.2018г

26.10.2018г

30.11.2018г

25.01.2019г

/вх.ниво/

25.09.2018г

26.10.2018г

30.11.2018г

25.01.2019г

Човекът и природата

 

/вх.ниво/

26.09.2018г

/вх.ниво/

26.09.2018г

/вх.ниво/

29.09.2018г

/вх.ниво/

26.09.2018г

/вх.ниво/

26.09.2018г

 

17.10.2018г

19.12.2018г

17.10.2018г

19.12.2018г

17.10.2018г

19.12.2018г

17.10.2018г

19.12.2018г

17.10.2018г

19.12.2018г

Изготвили:

Кл.р-л Мария Сарийска

Кл.р-л

Теменужка Войнова

Кл.р-л

Василена Василева

Кл.р-л

Иванина Петранова

Кл.р-л

 В.Цветанова

ПРЕДМЕТ

 

/вх.ниво/

28.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

28.09.2018г

Български език и литература

23.11.2018г

22.01.2019г

22.11.2018г

21.01.2019г

22.11.2018г

21.01.2019г

22.11.2018г

23.01.2019г

21.11.2018г

23.01.2019г

Математика

/вх.ниво/

01.10.2018г

/вх.ниво/

01.10.2018г

/вх.ниво/

01.10.2018г

/вх.ниво/

01.10.2018г

/вх.ниво/

01.10.2018г

 

12.11.2018г

28.01.2019г

12.11.2018г

28.01.2019г

12.11.2018г

28.01.2019г

12.11.2018г

28.01.2019г

11.12.2018г

29.01.2019г

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

/вх.ниво/

05.10.2018г

/вх.ниво/

05.10.2018г

/вх.ниво/

05.10.2018г

/вх.ниво/

05.10.2018г

/вх.ниво/

05.10.2018г

 

01.02.2019г

01.02.2019г

01.02.2019г

01.02.2019г

01.02.2019г

Човекът и природата

/вх.ниво/

27.09.2018г

 

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

 

04.12.2018г

04.12.2018г

04.12.2018г

04.12.2018г

04.12.2018г

Изготвили:

Кл.р-л

Стела Найденова

 

Кл.р-л

Виктория Русева

Кл.р-л

Станка Ковачева

Кл.р-л

 

Вяра Якимова

Кл.р-л

 

М.Тенекеджиева

ПРЕДМЕТ

 

 

 

 

 

Английски език

/вх.ниво/

27.09.2018г

 

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

/вх.ниво/

27.09.2018г

 

Изготвил:Виолета Терзиева

15.11.2018г

09.01.2019г

15.11.2018г

09.01.2019г

15.11.2018г

09.01.2019г

15.11.2018г

09.01.2019г

15.11.2018г

09.01.2019г

 

4 в

 

 

 

 

/вх.ниво/

27.09.2018г

15.11.2018г

09.01.2018г

 

 

/вх.ниво/

27.09.2018г

15.11.2018г

09.01.2018г

 

 

 

 

Английски език

 

Изготвил:

Татяна Христова

/вх.ниво/

15.11.2018г

09.01.2018г

 

 

 

 

 

 

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

5 а

15.11

21.09; 23.10; 13.11; 11.12; 10.01.19

 

20.10; 10.12

14.12

6.12

20.11

 

 

 

5 б

15.11

25.09; 23.10; 13.11; 11.12; 10.01.19

 

29.10; 10.12

13.12

5.12

19.11

 

 

 

5 в

21.11

30.10; 4.12;

15.01.19

 

29.10; 10.12

12.12

4.12

19.11

 

 

 

5 г

19.11

30.10; 4.12;

15.01.19

 

26.09; 22.10; 7.11;

3.12; 17.12; 14.01.19

14.12

 

6.12

20.11

 

 

 

5 д

15.11

30.10; 4.12;

15.01.19

 

26.09; 22.10; 7.11;

3.12; 17.12;

14.01.19

12.12

7.12

20.11

 

 

 

6 а

19.11

26.10; 30.11;

18.01.19

 

24.10; 05.11; 27.11; 16.01.19

24.01.19

5.12

8.01.19

 

 

 

6 б

19.11

26.10; 30.11;

18.01.19

 

2.10; 11.12;

18.01.19

24.01.19

5.12

1.10

19.12

 

 

 

6 в

19.11

26.10; 30.11;

18.01.19

 

24.10; 5.11; 27.11;

16.01.19

24.01.19

5.12

25.09

21.12

 

 

 

6 г

19.11

26.10; 30.11;

18.01.19

 

24.10; 5.11; 27.11;

16.01.19

24.01.19

5.12

26.09

21.12

 

 

 

6 д

19.11

26.10; 30.11;

18.01.19

 

2.10; 11.12;

18.01.19

24.01.19

5.12

25.09

20.12

 

 

 

7 а

20.11; 11.12

26.09; 22.10; 12.11;

10.12; 9.01.19

 

08.11

13.12

28.11

3.12

 

7.01.19

8.10

26.11

5.10

21.12

7 б

20.11; 11.12

21.09; 22.10; 12.11;

10.12; 9.01.19

 

08.11

13.12

28.11

3.12

 

8.01.19

8.10

26.11

5.10

21.12

7 в

20.11; 11.12

25.09; 22.10; 12.11;

10.12; 9.01.19

 

08.11

13.12

28.11

3.12

 

8.01.19

8.10

26.11

5.10

21.12

7 г

20.11; 11.12

21.09; 24.10; 14.11;

12.12; 11.01.19

 

08.11

13.12

28.11

3.12

 

7.01.19

8.10

26.11

5.10

21.12

 

 

График на контролни. работи по немски език

       

2клас-23.10.2018/20.11.2018.                

3клас-18.10.2018/22.11.2018.                

4клас-18.10.2018/22.11.2018.                

5клас-24.10.2018/23.11.2018                  

6клас-24.10.2018/22.11.2018.                

7клас-25.10.2018/22.11.2018