Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

 

 

 

Учебен предмет

 

Клас

Месец  ЯНУАРИ 2021 г.

Месец МАЙ 2021 г.

Дата

Начален час

 

Място на провеждане

Дата

Начален час

Масто на провеждане

Общообразователна подготовка

 

Български език и литература

Български език и литература

II и IV

11.01.2021 г.

14:00 ч.

 450 к-т

05.05.2021 г.

12:00 ч.

450 к-т

Английски език

Немски език

II и IV

12.01.2021 г.

14:00 ч.

450 к-т

07.05.2021 г.

12:00 ч.

450 к-т

Математика

Математика

II и IV

13.01.2021 г.

14:00 ч.

450 к-т

10.05.2021 г.

12:00 ч.

450 к-т

Околен свят

Човекът и природата

II и IV

14.01.2021 г.

14:00 ч.

450 к-т

11.05.2021 г.

12:00 ч.

450 к-т

 

Човекът и обществото

IV

18.01.2021 г.

14:00 ч.

450 к-т

12.05.2021 г.

12:00 ч.

450 к-т

 

Компютърно моделиране

IV

19.01.2021 г.

14:00 ч.

450 к-т

13.05.2021 г.

12:00 ч.

450 к-т

Музика

Музика

II и IV

20.01.2021 г.

14:00 ч.

450 к-т

14.05.2021 г.

12:00 ч.

450 к-т

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

II и IV

21.01.2021 г.

14:00 ч.

450 к-т

17.05.2021 г.

12:00 ч.

450 к-т

Технологии и предприемачество

Технологии и предприемачество

II и IV

22.01.2021 г.

14:00 ч.

450 к-т

18.05.21.21 г.

12:00 ч.

450 к-т

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

II и IV

25.01.2021 г.

14:00 ч.

450 к-т

20.05.2021 г.

12:00 ч.

450 к-т

Разширена подготовка

 

Български език

 Български език

II и IV

26.01.2021 г.

14:00 ч.

450 к-т

31.05.2021 г.

12:00 ч.

450 к-т

Английски език

 Немски език

II и IV

27.01.2021 г.

14:00 ч.

450 к-т

01.06.2021 г.

12:00 ч.

450 к-т

 

 Математика

IV

28.01.2021 г.

14:00 ч.

450 к-т

02.06.2021 г.

12:00 ч.

450 к-т