ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ  ЗА I СРОК 2017/2018 Г.
Преподавател предмет паралелка дата
1 Веселина Дамянова Математика 07.12.2017
2 Емил Миланов Математика 08.12.2017
3 Емил Миланов Математика 08.12.2017
4 Емил Миланов Математика 08.12.2017
5 Емил Миланов Математика 08.12.2017
6 Даниела Алексиева Математика 07.12.2017
7 Адриан Андреев Математика 07.12.2017
8 Адриан Андреев Математика 07.12.2017
9 Емил Миланов Математика 08.12.2017
10 Адриан Андреев Математика 07.12.2017
11 Адриан Андреев Математика 07.12.2017
12 Адриан Андреев Математика 07.12.2017
13 Марио Маджиров Български език и литература 11.12.2017
14 Марио Маджиров Български език и литература 12.12.2017
15 Марио Маджиров Български език и литература 11.12.2017
16 Марио Маджиров Български език и литература 12.12.2017
17 Йорданка Недялкова Български език и литература 17.01.2017
18 Йорданка Недялкова Български език и литература 18.01.2018
19 Йорданка Недялкова Български език и литература 16.01.2018
20 Йорданка Недялкова Български език и литература 15.01.2018
21 Йорданка Недялкова Български език и литература 19.01.2018
22 Антон Андонов Български език и литература 15.01.2018
23 Антон Андонов Български език и литература 18.01.2018
24 Антон Андонов Български език и литература 16.01.2018
         
         
         
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ  ЗА II СРОК 2017/2018 Г.
Преподавател предмет паралелка дата
1 Веселина Дамянова Математика 15.05.2018 
2 Валя Тонева Математика 15.05.2018 
3 Валя Тонева Математика 15.05.2018 
4 Валя Тонева Математика 15.05.2018 
5 Валя Тонева Математика 15.05.2018 
6 Даниела Алексиева Математика 09.05.2018 
7 Адриан Андреев Математика 07.05.2018 
8 Адриан Андреев Математика 07.05.2018 
9 Иван Костов Математика 09.05.2018 
10 Адриан Андреев Математика 23.04.2018  
11 Адриан Андреев Математика 23.04.2018  
12 Адриан Андреев Математика 23.04.2018  
13 Марио Маджиров Български език и литература 29.05.2018 
14 Марио Маджиров Български език и литература 30.05.2018 
15 Марио Маджиров Български език и литература 01.06.2018 
16 Марио Маджиров Български език и литература 28.05.2018 
17 Йорданка Недялкова Български език и литература 14.05.2018 
18 Йорданка Недялкова Български език и литература 16.05.2018 
19 Йорданка Недялкова Български език и литература 14.05.2018 
20 Йорданка Недялкова Български език и литература 17.05.2018 
21 Йорданка Недялкова Български език и литература 18.05.2018 
22 Антон Андонов Български език и литература 09.05.2018 
23 Антон Андонов Български език и литература 08.05.2018 
24 Антон Андонов Български език и литература 08.05.2018