Г Р А Ф И К
  за провеждане на консултации в І - VІІ клас 
  за I срок 2017/2018 год.
           
           
Преподавател Клас Предмет Ден Час
1 Марио Маджиров 5а,б,в,г БЕЛ Понеделник 13:15
2 Йорданка Недялкова 5д; 6а,б,в,г БЕЛ Понеделник 12:45
3 Антон Андонов 7а,б,в БЕЛ Понеделник 12:40
4 Светослава Соколова 2в; 3а,б Англ. език начален курс Сряда 12:00
5 Мариана Лалчева 1а,б,в,г; 4а,г Англ. език начален курс Понеделник 12:00
6 Виолета Терзиева 2а,б,г; 3в,г Англ. език начален курс Сряда 12:45
7 Силвия Георгиева 5а,б,г,д; 7а,б,в Англ.език Немски език  Сряда 12:45
8 Надя Велева 4б; 5в,д; 6а,б,в,г; 7а Англ.език Четвъртък 12:45
9 Капка Николова 5б,в,г,д; 6а,в,г; 7а,б,в Немски език; Испански език Вторник 12:45
10 Милена Бозукова 1д; 2д; 3а; 4е; 5д; 6б,в,г; 7а Немски език  Четвъртък 12:00
11 Цонка Петкова 5а; 6б Руски език Четвъртък 12:45
12 Веселина Дамянова Математика Вторник 12:45
13 Даниела Алексиева Математика Вторник 12:45
14 Адриан Андреев 6б,в; 7а,б,в Математика Вторник 12:45
15 Емил Миланов 5б,в,г,д; 6г Математика Сряда 12:45
16 Методи Николов 5;6;7 класове ИТ Понеделник 12:50
17 Тони Вълчев 5;6;7 класове ЧО История Четвъртък 12:45
18 Радослав Кьосовски 4а,в; 5; 6; 7 класове ЧО География Сряда 12:45
19 Боряна Чакмакова 5а,б; 7а,б,в ЧП Биология Сряда 12:45
20 Вера Николова 5в; 6а,б,в,г; 7 а,б,в ЧП Химия Физика Сряда 12:45
21 Галина Ненчева 5г,д ЧП Вторник 12:45
22 Галина Ненчева 5г,д ЧП Понеделник 12:00
23 Нина Пирнарева начален курс Сряда 12:00
24 Здравка Тончева начален курс Сряда 12:00
25 Лина Бъчварова начален курс Сряда 12:00
26 Марияна Ивайлова начален курс Сряда 12:00
27 Теодор Мушанов начален курс Четвъртък 12:00
28 Мария Сарийска начален курс Сряда 12:00
29 Теменужка Войнова начален курс Сряда 12:00
30 Василена Василева начален курс Сряда 12:00
31 Иванина Петранова начален курс Четвъртък 12:00
32 Весела Цветанова начален курс Сряда 12:00
33 Стела Найденова начален курс Четвъртък 12:00
34 Виктория Русева начален курс Четвъртък 12:00
35 Станка Ковачева Англ. език начален курс Четвъртък 12:00
36 Вяра Якимова начален курс Четвъртък 12:00
37 Маргрета Тенекеджиева начален курс Петък 12:00
38 Росица Миленова начален курс Петък 12:00
39 Силвия Пешева начален курс Петък 12:00
40 Таня Христова Англ. език начален курс Сряда 12:00
41 Анжела Благоева начален курс Четвъртък 12:00
42 Галина Горанова начален курс Сряда 12:00
43 Даринка Йовчева начален курс Сряда 12:00