График за консултации

II срок на 2018/2019 учебна година

 

Седмичен график

 

Дарина Йовчева

Силвия Пешева

Татяна Христова

Анжела Благоева

Галина Горанова

 

Понеделник от 12:00-12:35

Сряда

От12:00-12:35

Четвъртък

от 12:40-13:10

Понеделник

от 12:00-12:35

Понеделник

от 12:00 -12:35

 

Нина Пирнарева

Четвъртък от 12:00-12:35

Здравка Тончева

Сряда от 12:00-12:35

Лина Бъчварова

Сряда от

12:00-12:35

Марияна Ивайлова

Четвъртък от12:00-12:35

Теодор Мушанов

Четвътък от12:00-12:35

 

Мария Сарийска

Понеделник от 12:45-13:20

Теменужка Войнова

Понеделник от 12:45-13:20

Василена Василева

Сряда

от 12:45-13:20

Иванина Петранова

Сряда от

12:45-13:20

Весела Цветанова

Сряда от 12:45-13:20

 

Стела Найденова

Четвъртък от12:00-12:40

Виктория Русева

Четвъртък от12:00-12:40

Станка Ковачева

Четвъртък от12:00-12:40

Вяра Якимова

Четвъртък от12:00-12:40

Маргрета Тенекеджиева

Четвъртък от12:00-12:40

Английски език

Марияна Лалчева

Понеделник от 12:00-12:40

/втори клас/

Марияна Лалчева

Понеделник от 12:45-13:25

/четвърти клас/

Виолета Терзиева

Понеделник

От12:00-12:40

/трети клас/

Виолета Терзиева

Сряда от 12:00-12:40

/Четвърти клас/

Татяна Христова

Четвъртък от

12:00-12:40

 

График за консултации

II срок на 2018/2019 учебна година

 

Български език и литература

Андон Андонов              - понеделник   13:15 

Марио Маджиров           - сряда  13:10

 Ани Бонева                   - четвъртък   19:00 -19:30

Антония  Полименова     - петък   13:10

Математика

Веселина Дамянова        - понеделник  12:45 

Адриан Андреев             - сряда  13:10

Даниела Алексиева        - понеделник – 18:50

Даниела Икономова       - сряда  13:10

Валя Тонева                  - понеделник  12:45 

Английски език

Надя Велева                  - четвъртък  12:30 -13:10 

Силвия Георгиева          - понеделник  13:10 

Немски език

Милена Бозукова            - сряда  12:45

История и цивилизации

Тони Вълчев                   - сряда  13:00 

География и икономика

Радослав Кьосев             - понеделник  13:10 – 13:50

Биология ,  Човекът и природата

Боряна Чакмакова           - сряда  13:00

Физика,   Химия,   Човекът и природата

Вера Николова                - сряда  13:10 – 13:50

 

/по желание на учениците, консултации могат да се провеждат и в други дни в зависимост от заетостта на преподавателя/