Г Р А Ф И К
  за провеждане на консултации в І - VІІ клас 
  за II срок 2016/2017 год.
           
           
Преподавател Клас Предмет Ден Час
1 Йорданка Недялкова 5а,б,в,г БЕЛ Понеделник 13:00
2 Антон Андонов 6а; 7а,б БЕЛ Понеделник 13:00
3 Димитър Димитров 6б,в,г БЕЛ Понеделник 13:00
4 Силвия Георгиева 3г; 6а,б,в,г; 7а,б Англ.език Понеделник 13:10
5 Надя Велева 3б; 4б,в; 5а,б,в,г Англ.език Петък 13:10
6 Веселина Костова 1д; 2а; 3е; 4е; 5б,в,г; 6б,г Немски език начален курс Понеделник 12:10
11 Капка Николова 5а; 6а,в; 7а Немски език  Понеделник 13:10
7 Иван Павлов 5а,в,г; 6б,в,г; 7а,б Испански език Петък 13:15
9 Даниела Алексиева 5а,б; 6а,в,г; 7б Математика Сряда 13:10
8 Адриан Андреев 5в,г; 6б; 7а Математика Понеделник 13:10
10 Веселина Дамянова 6а,г Математика Четвъртък 13:10
12 Методи Николов 5;6;7 класове ИТ Четвъртък 13:10
13 Тони Вълчев 4д; 5;6;7 класове ЧО История Четвъртък 13:10
14 Радослав Кьосовски 3а,б,в; 4г; 5,6,7 класове ЧО География Четвъртък 13:10
15 Александър Плачков 6г; 7а,б ЧП Биология Вторник  13:10
16 Вера Николова 5,6,7 класове ЧП Химия Физика Вторник  13:10
17 Мария Сарийска начален курс Четвъртък 12:00
18 Теменужка Войнова начален курс Четвъртък 12:00
19 Ели Пещерска начален курс Сряда 12:40
20 Иванина Петранова начален курс Петък 12:00
21 Весела Цветанова начален курс Четвъртък 12:00
22 Стела Найденова начален курс Сряда 18:00
23 Виктория Русева начален курс Сряда 18:00
24 Станка Ковачева начален курс Вторник  18:00
25 Вяра Якимова начален курс Четвъртък 18:00
26 Маргрета Тенекеджиева начален курс Вторник  13:10
27 Росица Миленова начален курс Понеделник 18:10
28 Силвия Пешева начален курс Четвъртък 13:10
29 Таня Христова Англ. език начален курс Вторник  13:10
30 Анжела Благоева начален курс Понеделник 13:10
31 Галина Горанова начален курс Вторник  12:50
32 Даринка Йовчева начален курс Вторник  12:50
33 Нина Пирнарева начален курс Четвъртък 18:10
34 Здравка Тончева начален курс Четвъртък 13:10
35 Лина Бъчварова начален курс Вторник  Четвъртък 13:10
36 Мариана Лалчева начален курс Четвъртък 13:10
37 Виолета Терзиева Англ. език начален курс Четвъртък 13:00
38 Марияна Ивайлова начален курс Понеделник  Петък 13:00