Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 
Седмично разписание на учебните часове I срок
I - II КЛАС III - VII КЛАС
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК  ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
1 08:00 08:35 1 07:45 08:25
2 08:45 09:20 2 08:35 09:15
3 09:40 10:15 3 09:25 10:05
4 10:35 11:10 4 10:25 11:05
5 11:20 11:55 5 11:15 11:55
      6 12:00 12:40

 

 

Седмично разписание на учебните часове II срок
I КЛАС II КЛАС III - VII КЛАС
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК  ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
1 8:00 8:35 1 14:00 14:35 1 14:00 14:40
2 8:45 9:20 2 14:45 15:20 2 14:50 15:30
3 9:40 10:15 3 15:40 16:15 3 15:40 16:20
4 10:35 11:10 4 16:35 17:10 4 16:40 17:20
5 11:20 11:55 5 17:25 18:00 5 17:25 18:05
      0 13:15  13:50  6 18:10 18:50
             0 13:10  13:50 

 

 

 

 

Седмично разписание на часовете в групите за ЦОУД - II срок

Втора смяна

 

Дейност

I клас

 

 

1. Организиран отдих и физическа активност

12:00 - 12:35

 

 

2. Организиран отдих и физическа активност

12:50 – 13:25

 

 

3.Самоподготовка

13:40 – 14:15

 

 

4.Самоподготовка

14:45 – 15:20

 

 

5. Занимание по интереси

15:35 – 16:10

 

 

6. ЗИ

16:25 – 17:00

 

Седмично разписание на часовете в групите за ЦОУД - II срок – Първа смяна

Дейност

ІІ клас

ІІІ – ІV клас

Занимания по интереси

 08:30 - 09:05

 08:00 - 08:40

Самоподготовка

 09:15 - 09:50

 08:50 - 09:30

Самоподготовка

10:00 – 10:35

09:40 – 10:20

Занимания по интереси

10:55 – 11:30

10:40  - 11:20

Организиран отдих и физическа активност

11:40 – 12:15

11:30 - 12:10

Организиран отдих и физическа активност

12:25 – 13:00

12:20 – 13:00