Седмично разписание на учебните часове I срок
I - II КЛАС III - VII КЛАС
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК  ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
1 08:00 08:35 1 07:45 08:25
2 08:45 09:20 2 08:35 09:15
3 09:40 10:15 3 09:25 10:05
4 10:35 11:10 4 10:25 11:05
5 11:20 11:55 5 11:15 11:55
      6 12:00 12:40

 

 

Седмично разписание на учебните часове II срок
I КЛАС II КЛАС III - VII КЛАС
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК  ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
1 8:00 8:35 1 14:00 14:35 1 14:00 14:40
2 8:45 9:20 2 14:45 15:20 2 14:50 15:30
3 9:40 10:15 3 15:40 16:15 3 15:40 16:20
4 10:35 11:10 4 16:35 17:10 4 16:40 17:20
5 11:20 11:55 5 17:25 18:00 5 17:25 18:05
      0 13:15  13:50  6 18:10 18:50
             0 13:10  13:50 

 

Учениците от I клас ще посещават часовете в групите за ЦДО след обяд целогодишно.

     
Седмично разписание на часовете в групите за ЦДО:
Дейност  ІІ клас ІІІ – ІV клас
Прием на ученици  7:30 – 08:30  7:30 – 08:30
Занимания по интереси  08:30 – 09:05  08:30 – 09:10
Междучасие  09:05 – 09:30  09:10 – 09:20
Самоподготовка  09:30 – 09:55  09:20 – 10:00
Голямо междучасие  09:55 – 10:30 10:00 – 10:30
Самоподготовка 10:30 – 11:05 10:30 – 11:10
Междучасие 11:05 – 11:20 11:10 – 11:20
Занимания по интереси 11:20 – 11:55 11:20 – 12:00
Организиран отдих и физическа активност 11:55 – 13:30 12:00 – 13:30
     
     
Седмично разписание на часовете в групите за ЦДО:
Дейност І – ІІ клас ІІІ – ІV клас
Организиран отдих и физическа активност 12:00 – 13:30 12:00 – 13:40
Самоподготовка 13:30 – 14:05 13:40 – 14:20
Междучасие 14:05 – 14:20 14:20 – 14:30
Самоподготовка 14:20 – 14:55 14:30 – 15:10
Голямо междучасие 14:55 – 15:25 15:10 – 15:30
Занимания по интереси 15:25 – 16:00 15:30 – 16:10
Междучасие 16:00 – 16:15 16:10 – 16:20
Занимания по интереси 16:15 – 16:50 16:20 – 17:00
Изпращане на учениците 16:50 17:00