Важни новини

 • Двадесет и първи Софийски математически турнир

   

   


                     Всички ученици, които ще участват в  Двадесет и първи Софийски математически турнир, да се явят на 9 ноември 2019 г. (събота) в 10:30 ч. в двора на 112 ОУ "Стоян Заимов".
                     Да носят лична карта и пособия за чертане.
                     Успех!

                     Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути (от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).

                     Резултатите на участниците се обявяват от училищата-домакини в срок до 19.11.2019 г. Обобщено класиране на участниците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com в срок до 4.12.2019 г.

   
 • Отсъствията на учениците

   

   

  Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група - в дни.

  Във връзка с изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, в сила от 01.08.2019 г., когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от 3 дни на дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за който няма уважителни причини, месечната помощ на родителя за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се прекратява за една година.

  Данните за направените отсъствия през месеца се въвеждат в приложенията за подаване на данни към НЕИСПУО (АдминЛ, АдминПро, АдминС) и се подават към Информационната система на образованието - модул „Отсъствия на децата и учениците“ от 1-во до 4-то число на следващия месец. Данните се подават чрез текстови файл, генериран от приложенията АдминЛ, АдминПро, АдминС за регистриране на отсъствията, и се подписват с електронен подпис.

   
 • Откриване на учебната 2019-2020 година

   

   

  Free Joomla Lightbox Gallery
   
 • Ученически униформи

   

   

   

  Униформата в 112 ОУ "Стоян Заимов" за учебната 2019/2020 г. е задължителна за учениците от първи до шести клас.

  Тя включва следните задължителни елементи:

   

   
 • Списък с образователни услуги

   

   

  Списък с образователни услуги

 

 "Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"


112 Основно училище „Стоян Заимов“

с изучаване на английски и немски език
 

 Добре дошли в 112 ОУ "Стоян Заимов"!  
     Училището разполага с отлична материално-техническа база и висококвалифицирани преподаватели. При нас се обучават над 950 деца от предучилищен до 7 клас със задължително изучаване на английски или немски език. Началният курс е с 20 паралелки и занимални с над 250 ученици. Занималните представляват сборни групи за самоподготовка на ученици от първи до четвърти клас.
 
     Над 60% от нашите възпитаници постъпват в езикови  и математически гимназии.

Кой е тук

В момента има 23  гости и няма потребители и в сайта

Вход

Училищна база

Учители