Важни новини

 • Прием първи клас

   

   

  Уважаеми родители, до 10.04.20 г. на сайта на училището, ще бъде качена подробна информация за реда на подаване заявления за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

   
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас

   

   

  ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас

   
 • Заповед прием първи клас

   

   

   

  З А П О В Е Д

  374/27.03.2020 год.

   

  На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 44, ал.1 във връзка с чл. 41, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и становище на обществения съвет - Протокол  № 1/24.01.2020 г.

   

  I.                   УТВЪРЖДАВАМ:

   

  Училищен план-прием за учебната 2020/2021 г., както следва:

   

  1. I клас

  1.1. Брой паралелки - 5

  1.2. Брой места в паралелка – 24

  Общ брой места – 120.

   

  2. V клас

             2.1. Брой паралелки  - 5

             2.2. Брой места в паралелка – 26

                   Общ брой места - 130

             

  3. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I IV клас, както средва:

              I  клас – 4 групи – 100  места

  II клас – 3 групи – 75 места

  III клас – 3 групи - 75 места

  IV клас – 3 групи – 75 места

      Общ брой места – 325

   

  II.                НАРЕЖДАМ:

   

  1. Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на училището от Даниела Алексиева.

  Заповедта да се сведе до знанието на лицето за сведение и изпълнение от Виолета Дърмонева - заместник-директор по учебната дейност.

   

  Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

   

   

   

                  Директор: ……………………..……

  (ЖАНЕТА БРАНКОВА) 

   

   
 • СКЪПИ УЧЕНИЦИ

   

   

  СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

  За да запазите собственото си здраве и това на Вашите близки, трябва да се съобразявате с предписаните противоепидемиологични мерки и правила в условията на извънредно положение.

  Наложително е стриктно да спазвате изискванията за лична хигиена – мийте ръцете си често и продължително, като използвате сапун и вода или антибактериален гел.

  Редовно проветрявайте помещението, в което се намирате.

  Стойте вкъщи, избягвайте социални контакти с други хора. С близки и приятели може да общувате по телефона или в социалните мрежи.

  Ограничете максимално достъпа си до обществени места.

  Следвайте съветите на Вашите родители и учители, които искат да Ви предпазят от възможни опасности.

  Използвайте времето, прекарано вкъщи, за продължаване на Вашето образование с подкрепата на Вашите учители и родители. Бъдете активни в образователното си любопитство! Време е за личностно усъвършенстване!

  Искрено Ви желаем здраве и воля, за да докажем силата на нашите общи усилия за преодоляване на кризисния за държавата ни момент!

   

  Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

  НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

   
 • Разписание на учебните часове

   

     

  Уважаеми ученици и родители, от понеделник 23.03.2020 г. учебните часове ще се провеждат по посочения график, както са по учебна програма - 2019 - 2020 - II срок.

  0 час >>> 9:00 - 9:30 часа

   1 час >>> 9:45 - 10:15 часа

    2 час >>> 10:30 - 11:00 часа

    3 час >>> 11:15 - 11:45 часа

    4 час >>> 12:30 - 13:00 часа

    5 час >>> 13:15 - 13:45 часа

         6 час >>> 14:00 - 14:30 часа     

 

 "Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"


112 Основно училище „Стоян Заимов“

с изучаване на английски и немски език
 

 Добре дошли в 112 ОУ "Стоян Заимов"!  
     Училището разполага с отлична материално-техническа база и висококвалифицирани преподаватели. При нас се обучават над 950 деца от предучилищен до 7 клас със задължително изучаване на английски или немски език. Началният курс е с 20 паралелки и занимални с над 250 ученици. Занималните представляват сборни групи за самоподготовка на ученици от първи до четвърти клас.
 
     Над 60% от нашите възпитаници постъпват в езикови  и математически гимназии.

Кой е тук

В момента има 18  гости и няма потребители и в сайта

Вход

Училищна база

Учители