Важни новини

 • СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 1 място

   

   

  ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

  СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 1 място

   

  Подаване на заявление (по образец) за участие в четвърто класиране –  ИЗТЕГЛИ

  На 08.07.2020 от 9:00 ч. до 13:00 ч.  - в деловодството на 112. ОУ „Стоян Заимов“

  Обявяване на класирания на четвърто класиране ученик

  на 08.07.2020 г. в 17:00 ч. на сайта на 112. ОУ „Стоян Заимов“

  Записване на класирания ученик

  на 09.07.2020 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч. в деловодството на училището

  Документи за записване:

  1.Заявление за записване (по образец) - ИЗТЕГЛИ

  2.Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригиналИЛИ писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група (свободен текст)

            3. Декларация за защита на лични данни.

   
 • За седмокласниците - График на дейностите по прием

   

   

  График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/ 2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

  /съгласно заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г.

   на министъра на образованието и науката/

   

  Вид дейност

  Срок

  Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

  27-29 май 2020 г. вкл.

  Провеждане на Национално външно оценяване по:

  ·           Български език и литература

   

  ·           Математика

   

   

  15 юни 2020 г.,

  начало 09,00 часа

  17 юни 2020 г.,

  начало 09,00 часа

  Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите

  до 08 юни 2020 г. вкл.

  Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  ·                      изобразително изкуство

  ·                      музика

  ·                      спорт

   

  22 юни 2020 г.

  23 юни 2020 г.

  24-25 юни 2020 г. вкл.

  Обявяване на резултатите от НВО

  до 29 юни 2020 г. вкл.

  Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

  до 26 юни 2020 г. вкл.

  Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

  до 02 юли 2020 г. вкл.

  Издаване на свидетелството за завършено основно образование

  до 3 юли 2020 г. вкл.

  Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

  03-07 юли 2020 г. вкл.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

  до 13 юли 2020 г. вкл.

  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

  до 16 юли 2020 г. вкл.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

  до 20 юли 2020 г. вкл.

  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

  до 22 юли 2020 г. вкл.

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

  23 юли 2020.

  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

  24-27 юли 2020 г. вкл.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

  29 юли 2020 г. вкл.

  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

  30 юли 2020 г. вкл.

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

  03 август 2020 г.

  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

  определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.

  Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

  до 14 септември 2020 г. вкл.

   

  СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

       

  Училище

  Район

  Адрес

  ПГ по транспорт

  Искър

  ул. "Мюнхен" № 12

  132. СУ „Ваня Войнова“

  Красно село

  бул. " Цар Борис ІІІ " № 128

  137. СУ „Ангел Кънчев“

  Люлин

  бул. "Европа" № 135

  144. СУ „Народни будители“

  Младост

  ж.к. "Младост 3", ул. "Бъднина" № 1

  29. СУ „Кузман Шапкарев“

  Сердика

  ул. "Г. С. Раковски" № 20

  ПГ по текстил и моден дизайн

  Триадица

  ул. "Балша" № 2

       

  За ученици от училища от други региони:

       

  29. СУ „Кузман Шапкарев“

  Сердика

  ул. "Г. С. Раковски" № 20

   
 • Важно за седмокласниците!

   

   

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

   Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, ще се осъществи на 29 и 30 юни и 1 юли 2020 г., както следва:

   БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“, № 1 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;

  Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, № 46 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч..

   Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

   При запознаването с изпитните работи на учениците от VII клас е необходимо да се спазват изискванията на Министерство на здравеопазването.

   
 • Образование за утрешния ден

   

   

  1. "Моето дигитално "Аз";
  2. "Моята дигитална идентичност";
  3."Дигитална работилница 3";
  4."Дигитална работилница 5".
   
  Loading...
   
 • Прием първи клас - незаети места

   

   

  Свободни места след  трето класиране - 0

   

   

   

 

 "Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"


112 Основно училище „Стоян Заимов“

 
   е модерно и  конкурентоспособно училище, в което се предоставя качествено образование, чрез създаването на ефективна образователна среда.

В училището работят мотивирани учители, които използват новите технологии  и прилагат интерактивни и активни методи на обучение.


 


 

Училището осигурява:

§  блaгоприятен климат за личностно развитие;

§  оптимално структуриран дневен режим за учениците;

§  възможност за целодневна организация на учебния ден;

§  подкрепа за учениците със специални образователни потребности;

§  ресурсен учител;

§  психолог;

§  педагогически съветник;

§здравен кабинет и медицинска сестра.

 

 

 

 


 

Материална база:

 

§  оборудвани кабинети по различните учебни предмети;

§  компютърни кабинети;                                             

§  ресурсни кабинети;          

§  столова и бюфет;

§  спортна (танцова) зала;                                        

§  физкултурен салон;

§  ученически униформи;

§  целодневна охрана и видеонаблюдение.         


 

 


 

 

112 ОУ „Стоян Заимов” работи по национални програми и осигурява разнообразни занимания по интереси в различни клубове: Здравословно хранене, Изобразително изкуство, Компютърно програмиране, Приказен свят, Математика, Пътешествия и др., както и уроци, изнесени в музеи, галерии, сред природата, научни институти и университети.


 

 


 

 


 

 

 


 

 

Кой е тук

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Вход

Училищна база

Учители