"Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"

112 Основно училище „Стоян Заимов“
с ранно чуждоезиково обучение по английски и немски език
 
 Добре дошли в 112 ОУ "Стоян Заимов"!  
     Училището разполага с отлична материално-техническа база и висококвалифицирани преподаватели. При нас се обучават над 900 деца от предучилищен до 7 клас със задължително изучаване на английски или немски език. Началният курс е с 21 паралелки и занимални с над 250 ученици. Занималните представляват сборни групи за самоподготовка на ученици от първи до четвърти клас.
 
     Над 60% от нашите възпитаници постъпват в езикови  и математически гимназии.

Важни новини

 • Списък на приетите ученици в първи клас - трето класиране

   

   

   

  СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА                                         ТРЕТО КЛАСИРАНЕ     
  Входящ № - трето класиране Група Бр. точки
  2793/13.06.2019 4 0
  2794/13.06.2019 4 0
  2795/13.06.2019 4 0
  2805/13.06.2019 4 0
  2846/13.06.2019 4 0
  2847/13.06.2019 4 0
  2848/13.06.2019 4 0
  2849/13.06.2019 4 0
  2850/13.06.2019 4 0
  2851/13.06.2019 4 0
  2888/13.06.2019 4 0
  2889/13.06.2019 4 0
  2890/13.06.2019 4 0
  2894/14.06.2019 4 0

   

   

   

   

                УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   

              Уведомяваме Ви, че ЗАПИСВАНЕ на ученици в първи клас, приети на ТРЕТО класиране, ще се извършва в канцеларията на 112 ОУ „Стоян Заимов“ на 18.06.2019 г. от 09:00 ч. до 17:00ч.

                За записване са необходими следните документи:

  1.  Заявление /по образец/ с приложени оригинали на документи, удостоверяващи декларираните в заявлението за кандидатстване обстоятелства.

  2.  Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал.

  3.  Декларация от родител, в случай, че детето не е посещавало подготвителна група.

              На 20.06.2019 г. ще бъдат обявени незаетите места след ТРЕТО класиране.

   
 • НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

   

   

  ПРИЕМ В I КЛАС

  НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - 6

   

                                     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      Уведомяваме Ви, че заявления за участие в ТРЕТО класиране ще се приемат в кабинет 103 в 112 ОУ „Стоян Заимов“, както следва:

          - на 13.06.2019 г. /четвъртък/ - от 9:00 ч. до 17:00 ч.;

          - на 14.06.2019 г. /петък/ - от 9:00 ч. до 12:00 ч.

       Заявлението е по образец и се попълва на място в училището.

      Важно!!!  Родителите, които кандидатстват за първи път в 112 ОУ за прием на децата им в I клас, следва да предоставят копия на документите, доказващи декларираните обстоятелства по критериите от раздел III, т.8 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

       На 14.06.2019 г. в 18:00 часа ще бъдат обявени списъците на приетите ученици на трето класиране на сайта и на табло до входа на 112 ОУ.

   
 • Заявление за записване в 1 клас в 112 ОУ "Стоян Заимов" за учебната 2019 - 2020 година

   
 • Прием в първи клас

   

   

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   

              Уведомяваме Ви, че на 03.06.2019 г. в 17:00 ч., на сайта и на табло до входа на 112 ОУ „Стоян Заимов“, ще бъдат обявени СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ в първи клас на ПЪРВО КЛАСИРАНЕ.

                ЗАПИСВАНЕ на учениците, приети на първо класиране, ще се извършва в кабинет 103 на 112 ОУ „Стоян Заимов“ от 04.06.2019 г. до 06.06.2019 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч.

                За записване са необходими следните документи:

  1.  Заявление /по образец/ с приложени оригинали на документи, удостоверяващи декларираните в заявлението за кандидатстване обстоятелства.

  2.  Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал.

  3.  Декларация от родител, в случай, че детето не е посещавало подготвителна група.

  4.  Заявление за целодневно обучение – по образец.

   

              В 18:00 ч. на 06.06.2019 г. ще бъдат обявени незаетите места за второ класиране.

   

   
 • Ученически униформи

   

   

   

  Униформата в 112 ОУ "Стоян Заимов" за учебната 2019/2020 г. е задължителна за учениците от първи до шести клас.

  Тя включва следните задължителни елементи:

   

Кой е тук

В момента има 41  гости и няма потребители и в сайта

Вход

Училищна база

Учители