Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 График  контролни  работи начален етап за втори учебен срок 2021 -2022 г.

Клас

Предмет

Месец

 

 

февруари

март

април

май

юни

БЕЛ

24

 

18

11

 

Математика

 

11

15

13

 

Родинознание

 

29

 

17

 

БЕЛ

15

22

 

17

 

Математика

17

29

 

19

 

Родинознание

 

10

 

12

 

БЕЛ

22

22

19

10

 

Математика

11

15

29

12

 

Родинознание

 

9

 

4

 

БЕЛ

17

30

24

23

 

Математика

8

22

29

26

 

Родинознание

28

21

18

16

 

БЕЛ

14

 

15

10

 

Математика

8

22

29

26

 

Родинознание

28

11

25

16

 

БЕЛ

 

25

 

19

 

Математика

 

31

 

23

 

Околен свят

 

30

 

11

 

АЕ

28

4

15

10

 

НЕ

 

29

 

17

 

БЕЛ

 

21

 

9

 

Математика

 

28

 

19

 

Околен свят

9

 

 

12

 

АЕ

28

4

 

17

 

БЕЛ

 

22

 

17

 

Математика

 

29

 

10

 

Околен свят

 

30

 

12

 

АЕ

24

25

14

27

 

БЕЛ

 

21

11

9

 

Математика

 

28

15

10

 

Околен свят

9

 

27

 

 

АЕ

28

4

 

17

 

БЕЛ

 

22

 

17

 

Математика

24

 

 

19

 

Околен свят

 

25

 

13

 

АЕ

23

 

 

11

 

БЕЛ

9

25

 

11

 

НЕ

21

25

 

23

 

Математика

 

10

14

12

 

ЧП

 

21

 

16

 

ЧО

 

1,  17

26

19

 

БЕЛ

15

8

26

17

 

АЕ

 

18

18

13

 

Математика

28

21

13

11

 

ЧП

-

23

-

4

 

ЧО

 

1,  17

28

19

 

БЕЛ

 

23

12

9

 

АЕ

21

10

14

10

 

Математика

 

9

13

23

 

ЧП

 

30

 

4

 

ЧО

 

1,  17

26

19

 

БЕЛ

16

23

 

11

 

АЕ

25

25

22

 

 

Математика

 

9

13

10

 

ЧП

 

21

 

16

 

ЧО

24

17

 

17

 

БЕЛ

 

28

19

19

 

АЕ

 

18

21

12

 

Математика

 

9

15

23

 

ЧП

 

23

 

11

 

ЧО

 

8

12

17

 

БЕЛ

8

4

12

5

 

НЕ

 

16

 

11

 

Математика

18

7

15

16

 

ЧП

25

23

20

10

 

ЧО

15

15

 

 

1

БЕЛ

8

8

19

10

 

АЕ

28

14

18

 

8

Математика

17

17

21

19

 

ЧП

19

19

16

23

 

ЧО

11

10

12

5

 

БЕЛ

16

15

19

17

 

АЕ

11

18

15

23

 

Математика

21

30

27

31

 

ЧП

18

21

 

30

 

ЧО

 

24

 

19

 

БЕЛ

 

15

19

17

 

АЕ

 

22

13

 

 

Математика

 

30

27

30

 

ЧП

 

17

24

 

6

ЧО

 

29

26

 

7

БЕЛ

 

15

19

5

 

АЕ

 

23

 

12

 

Математика

 

9

 

30

 

ЧП

 

17

 

17

 

ЧО

 

30

 

 

 

 

                                

График  контролни  работи  пети класове втори учебен срок 2021 -2022 г.

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

Информац

технологии

5 а

18.02.22

24.04.22

27.05.22 кл.р.

21. 02. 22

28. 03. 22

23. 05. 22

 

17.02.22

24.03.22

28.04.22

 

30.  03. 22

01. 06. 22

 

10.05.22

 

11.03.22

15.04.22

07.06.22

30.03.22

5 б

02.03.22

25.03.22

20.04.22

12.05.22

01.06.22 кл.р.

21. 02. 22

28. 03. 22

23. 05. 22

 

17.02.22

24.03.22

28.04.22

30.  03. 22

01. 06. 22

 

 

 

10.05.22

07.03.22

13.04.22

08.06.22

 

 

31.03.22

5 в

18.02.22

21.03.22

27.05.22 кл.р.

 

21.03.22

23.05.22

 

17.02.22

24.03.22

28.04.22

25. 03. 22

03. 06. 22

 

 

11.05.22

10.03.22

13.04.22

07.06.22

31.03.22

5 г

02.03.22

25.03.22

20.04.22

12.05.22

01.06.22 кл.р.

21. 02. 22

28. 03. 22

23. 05. 22

 

17.02.22

24.03.22

28.04.22

28. 03. 22

30. 05. 22

 

 

 

12.05.22

29.03.22

02.06.22

09.06.22

31.03.22

5 д

18.02.22

23.03.22

27.05.22 кл.р.

 

22.03.22

23.05.22

24.02.22

12.05.22

 

25. 03. 22

03. 06. 22

 

 

09.05.22

30.03.22

02.06.22

09.06.22

 

                                        

График  контролни  работи  шести класове втори учебен срок 2021-2022 г.

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

Информац

технологии

6 а

28. 03. 22

09. 05. 22

18. 02. 22

23. 03. 22

25. 05. 22

              

 

11. 02. 22

18. 03. 22

15. 04. 22

19. 04. 22

07. 06. 22

21. 04. 22

18. 03. 22

27. 05. 22

07. 06. 22

 

 

 

 

6 б

 

 

28. 03. 22

09. 05. 22

18. 02. 22

25. 03. 22

27. 05. 22

 

11. 02. 22

18. 03. 22

15. 04. 22

20. 04. 22

08. 06. 22

21. 04. 22

16. 03. 22

08. 06. 22

 

 

6 в

 

 

28. 03. 22

09. 05. 22

18. 02. 22

23. 03. 22

25. 05. 22

 

16. 02. 22

16. 03. 22

14. 04. 22

11 .05. 22 кл.р

07. 06. 22 изх.н

18. 04. 22

06. 06. 22

21. 04. 22

18. 03. 22

10. 06. 22

 

 

6 г

 

 

25. 03. 22

13. 05. 22

21. 03. 22

23. 05. 21

 

16. 02. 22

16. 03. 22

14. 04. 22

11 .05. 22 кл.р

07. 06. 22 изх.н

19. 04. 22

07. 06. 22

 

20. 04. 22

21. 03. 22

30. 05. 22

07. 06. 22

 

6 д

 

 

25. 03. 22

13. 05. 22

22. 03. 22

26. 05. 21

15. 02. 22

14. 04. 22

16. 02. 22

16. 03. 22

14. 04. 22

11 .05. 22 кл.р

07. 06. 22 изх.н

21. 04. 22

09. 06. 22

18. 05. 22

28. 03. 22

30. 05. 22

10. 06. 22

 

 

График  контролни  работи  седми класове втори учебен срок 2021-2022 г.

Предмет

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

Информ.

технологии

 

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

7 а

17. 02. 22

24. 03. 22

17. 03. 22

09. 06. 22

24. 02. 22

29. 04. 22

14. 02. 22

21. 03. 22

18. 04. 22

25. 03. 22

24. 06. 22

10. 05. 22

11. 04. 22

30. 03. 22

18. 05. 22

04. 03. 22

17. 06. 22

 

28. 02. 22

18. 04. 22

20. 06. 22

7 б

17. 02. 22

24. 03. 22

17. 03. 22

09. 06. 22

 

24. 02. 22

29. 04. 22

10. 03. 22

30. 03. 22

28. 04. 22

28. 03. 22

20. 03. 22

 

10. 05. 22

11. 04. 22

30. 03. 22

18. 05. 22

04. 03. 22

17. 06. 22

28. 02. 22

18. 04. 22

20. 06. 22

7 в

24. 02. 22

25. 03. 22

15. 04. 22

13. 05. 22

30. 05. 22

15. 03. 22

07. 06. 22

 

14. 02. 22

21. 03. 22

18. 04. 22

29. 03. 22

21. 06. 22

 

11. 05. 22

 

31. 03. 22

19. 05. 22

01. 03. 22

17. 05. 22

21. 06. 22

04. 03. 22

22. 04. 22

24. 06. 22

 

7 г

18. 02. 22

25. 03. 22

 

 

16. 03. 22

08. 06. 22

 

14. 02. 22

21. 03. 22

18. 04. 22

31. 03. 22

23. 06. 22

12. 05. 22

 

29. 03. 22

17. 05. 22

09. 03. 22

08. 06. 22

29. 06. 22

28. 02. 22

18. 04. 22

20. 06. 22

7 д

25. 03. 22

15. 04. 22

13. 06. 22

15. 03. 22

07. 06. 22

 

14. 02. 22

21. 03. 22

18. 04. 22

31. 03. 22

23. 06. 22

09. 05. 22

 

28. 03. 22

16. 05. 22

08. 03. 22

31. 05. 22

28. 06. 22

04. 03. 22

22. 04. 22

24. 06. 22