Потребителски рейтинг: 1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

  График  контролни работи начален етап първи учебен срок 2023 - 2024 г.   

 

      КЛАС

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

РОДИНОЗНАНИЕ/

ЧО / ЧП

 

 

1. а

08.11

13.12

01.02

21.11

21.12

19.01

 

 

 

1. б

8.11

13.12.

31.01.

23.11

06.12

18.01

12.12

 

 

1. в

10.11

14.12

01.02

21.11

20.12

18.01

12.12

 

 

1. г

10.11

11.12

29.01

22.11

04.12

16.01

15.12

 

 

1. д

7.11

12.12

30.01

 

 

21-11

21.12

16.01

07.12

 

 

1.е

04.11

13.12

30.01

21.11

05.12

17.01

14.12

2а,б,в,г,д,е

02.10-08.10

22.01.28.01

06.05-12.05

25.09-30.09

15.01-21.01

29.04-06.05

18.09-24.09

02.01-07.01

29.04-06.05

09.10.23

07.11.23

11.12.23

05.10.23

20.11.23

08.01.24

05.01.24

ЧП 06.12.23

 

09.10.23

12.12.23

16.01.24

БЕЛ ИУЧ-27.10.23

12.01.24

 

03.10.23

20.12.23

24.01.24

ЧО-21.12.23

ЧП 25.09.23

08.01.24

09.10.23

21.11.23

04.12.23

23.01.24

 

БЕЛ ИУЧ-04.01.24

03.10.23

06.11.23

15.12.23

10.01.24

ЧО 20.12.23

ЧП 20.10.23

26.01.24

28.09.23

08.11.23

09.01.24

 

БЕЛ ИУЧ 10.11.23

12.01.24

09.10.23

29.11.23

23.01.24

 

 

ЧО 20.12.23

ЧП 24.11.23

05.01.24

05.10.23

28.11.23

23.01.24

03.10.23

16.11.23

19.12.23

18.01.24

ЧО 26.10.23

05.12.23

16.01.24

ЧП 29.09.23

08.12.23

26.01.24

4а,б,в,г,д

09-13.10.23

11-15.12.23

 

ИУЧ 04-08.12.23

02-06.10.23

13-17.11.23

08-12.01.24

ИУЧ 11-15.12.23

ЧО 09.10.23

29.01.24

ЧП 25-29.09.23

04-08.12.23

 

АЕ/НЕ

Милена Бозукова

2а-15.11.23

3а-28.09.23

14.11.23

13.12.23

 

4а -27.09.23

20.11.23

06.12.23

Виолета Терзиева

 4а,б,в,г

 

02-06.10.23

20-24.11.23

 

2б 25.09-30.09.23

15.01-21.01.24

29.04-06.05.24

М.Лалчева

 

04.10.23

15.11.23

17.01.24

05.10.23

16.11.23

18.01.24

04.10.23

15.11.23

17.01.24

 

 

 График на класни и контролни работи за пети, шести и седми класове  

за първи учебен срок 2023-2024 г.

 

График на контролни и класни  работи за първи срок на учебната 2023 / 2024 година

 

седмица

18 - 21.ІХ

25 - 29.IХ

02 - 06.Х

09 - 13.Х

16 - 20.Х

23 - 27.Х

02 - 03.ХІ

06 - 10.ХІ

13 - 17.ХІ

20 - 24.ХІ

27 - 01.ХІІ

04 - 08.ХІІ

11 - 15.ХІІ

18 - 22.XIІ

03  - 05.І

08 - 12.І

15 - 19.I

22 - 26. I

 

 

 

 

 

 

 

5 a клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛ

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

английски език ЗИП

 

27

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

немски език

 

 

2

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

математика

 

26

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

8

 

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

човекът и природата

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5 б клас

 

 

БЕЛ

 

26

 

 

17

 

 

 

 

21

 

 

 

19

 

 

 

 

английски език

 

27

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

математика

 

27

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

8

 

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

човекът и природата

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

5 в клас

 

 

БЕЛ

 

27

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

20

 

 

 

 

английски език

 

25

 

 

 

23

 

 

 

 

27

 

 

18

 

 

 

 

математика

 

28

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

8

 

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

човекът и природата

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

5 г клас

 

 

БЕЛ

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

английски език

 

27

 

 

 

25

 

 

 

 

29

 

 

 

 

10

 

 

математика

 

26

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12

 

 

9

 

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

човекът и природата

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 д клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛ

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.

 

 

 

 

английски език

 

29

 

 

 

23

 

 

 

 

27

 

 

18.12.

 

 

 

 

математика

 

28

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12

 

 

9

 

 

КМИТ

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

човекът и природата

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

седмица

18 - 21.ІХ

25 - 29.IХ

02 - 06.Х

09 - 13.Х

16 - 20.Х

23 - 27.Х

02 - 03.ХІ

06 - 10.ХІ

13 - 17.ХІ

20 - 24.ХІ

27 - 01.ХІІ

04 - 08.ХІІ

11 - 15.ХІІ

18 - 22.XIІ

03  - 05.І

08 - 12.І

15 - 19.I

22 - 26. I

6 а клас

 

 

БЕЛ

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

немски език

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

математика

 

25

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

11

 

 

 

15

 

КМИТ

 

27

 

 

 

 

 

 

 

22

 

6

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

география и икономика

 

 

4

 

 

 

 

8

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

човекът и природата

 

27

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

6 б клас

 

 

БЕЛ

 

26

 

 

 

24

 

 

 

 

28

 

 

 

 

9

 

 

английски език

 

29

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

12

 

 

математика

 

 

2

 

 

 

 

 

13

 

 

 

11

 

 

 

15

 

КМИТ

 

27

 

 

 

 

 

 

 

22

 

6

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

география и икономика

 

 

5

 

 

 

 

9

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

човекът и природата

21

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

6 в клас

 

 

БЕЛ

 

 

2

 

17

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

16

 

английски език

 

27

 

 

 

25

 

 

 

 

29

 

 

 

 

10

 

 

математика

 

 

3

 

 

 

 

 

14

 

 

 

12

 

 

 

17

 

КМИТ

 

28

 

 

 

 

 

 

 

23

 

7

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

6

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

география и икономика

 

 

5

 

 

 

 

9

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

човекът и природата

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

6 г клас

 

 

БЕЛ

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

27

 

 

 

 

10

 

 

английски език

 

29

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

12

 

 

математика

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

4

 

 

 

 

15

 

КМИТ

 

27

 

 

 

 

 

 

 

22

 

6

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

5

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.

 

 

 

 

 

човекът и природата

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

23

6 д клас

 

 

БЕЛ

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

27

 

 

 

 

10

 

 

английски език

 

28

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

11

 

 

математика

 

26

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

15

 

КМИТ

 

29

 

 

 

 

 

 

 

24

 

8

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.

 

 

 

 

 

човекът и природата

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

седмица

18 - 21.ІХ

25 - 29.IХ

02 - 06.Х

09 - 13.Х

16 - 20.Х

23 - 27.Х

02 - 03.ХІ

06 - 10.ХІ

13 - 17.ХІ

20 - 24.ХІ

27 - 01.ХІІ

04 - 08.ХІІ

11 - 15.ХІІ

18 - 22.XIІ

03  - 05.І

08 - 12.І

15 - 19.I

22 - 26. I

7 а клас

 

 

БЕЛ

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

12

 

 

английски език

19

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

16

 

математика

 

27

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

11

 

 

8

 

 

КМИТ

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.

 

 

 

 

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

биология и здр. Образ.

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

физика и астрономия

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

химия и опазване на ок. Ср.

 

 

5

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 б клас

 

 

БЕЛ

 

29

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

15

 

 

12

 

 

английски език

21

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

математика

 

27

 

 

18

 

 

 

 

 

29

 

 

20

 

 

16

 

КМИТ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история и цивилизация

 

26

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

география и икономика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.12.

 

 

 

 

 

 

биология и здр. Образ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

физика и астрономия

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

химия и ООС

 

 

4

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

7 в клас

 

 

БЕЛ

 

 

 

 

 

27