Олимпиади и състезания

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА

 „ЗНАМ И МОГА“

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Име, презиме, фамилия

Клас

Бр. точки

Симеон

П.

Е.

IV

38

Максим

Я.

И.

IV

29

Никола

П.

М.

IV

22,55

Анна-Макензи

К

П.

IV

13,75

Христо

Х.

Г.

IV

19,2

Авена

Ю.

А.

IV

31,5

Кая

Д.

К.

IV

21,85

Вяра

И.

М.

IV

18,25

Александра

Н.

Г.

IV

20,25

Иван

С.

К.

IV

31,5

Александър

Б.

Й.

IV

30,3

Калоян

П.

Д.

IV

20,1

София

Й.

Г.

IV

17,5

Мартин

К.

Г.

IV

30,1

 

За областен кръг се класират първите трима ученици с най-висок резултат.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 За областен кръг на олимпиадата по география и икономика се класират ученици с повече от 75 точки.

Протокол за явилите се на общински кръг на олимпиада по география и икономика

Първа състезателна група - 5. клас

Училище

Име, презиме, фамилия

Клас

Бр. точки

1

112 ОУ

Емил Я. М.

5

68

2

112 ОУ

Максим Б. А.

5

85

3

112 ОУ

Николай И.С.

5

79

4

112 ОУ

Кристиян Г. Б.

5

95

5

112 ОУ

Боил Ст. Ст.

5

71

6

112 ОУ

Андрей Й. Ш.

5

53

7

112 ОУ

Преслава Л. М.

5

66

8

112 ОУ

Берк М. М.

5

42

9

112 ОУ

Никола Ст. Д.

5

63

10

112 ОУ

Албена Г. К.

5

54

11

112 ОУ

Анастасия Ив. Н.

5

81

12

112 ОУ

Христо Б. Х.

5

42

 

Втора състезателна група - 6. клас

Училище

Име, презиме, фамилия

Клас

Бр. точки

1

112 ОУ

Юлиян Д. К.

6

64

2

112 ОУ

Мартин В. З.

6

58

3

112 ОУ

Давид В. Б.

6

50

4

112 ОУ

Божидара И. Д.

6

66

5

112 ОУ

Антон И. М.

6

58

6

112 ОУ

Божидар Р. Тр.

6

79

7

112 ОУ

Николай М. Д.

6

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Трета състезателна група - 7. клас

Училище

Име, презиме, фамилия

Клас

Бр. точки

1

112 ОУ

Симеон К. К.

7

54

2

112 ОУ

Мирослав М. Хр.

7

88

3

112 ОУ

Ева Д. Тр.

7

84

4

112 ОУ

Ивайло Кр. Ст.

7

79

5

112 ОУ

Рая Р. М.

7

78

6

112 ОУ

Деян Ив. Ж.

7

100

7

112 ОУ

 Георгиос К. М.

7

67

8

,112 ОУ

Стефан Ив. Р.

7

87

9

     112 ОУ

Катерена Кр. Д.

7

39

 

        

 

 

 

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

                            График

     За провеждане на ученическите олимпиади

                       за 2021/2022 учебна година

 

Ученическа олимпиада

Класове

Време на провеждане

Компютърно моделиране

IV клас

05.12.2021г.

Математика

IV,V,VI,VII

11.12.2021г.

БЕЛ

V,VI,VII

23.01.2022г.

Физика и астрономия

VII

15.01.2022г.

Химия и опазване на околната среда

VII

16.01.2022г.

История и цивилизации

V,VI,VII

08.01.2022г.

География и икономика

V,VI,VII

09.01.2022г.

Биология и здравно образование

VII

26.01.2022г.

Знам и мога

IV

22.01.2022г.

 

                                                                  Утвърдил:

 

                                                                        Директор: …………..                                                                             /Жанета Бранкова/

 

Първо място в Националния кръг на състезанието по Английски език- ниво Quickmarch, организирано от Pearson - Bulgaria.

 

Трето място в Националния кръг на Състезанието

по Английски език- ниво Breakthrough, организирано от  Pearson - Bulgaria

 

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

ПРОТОКОЛ № 1

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ

НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА -Учениците, подредени по класове в низходящ ред на общ брой точки

             

Училище

Трите имена на ученика

Клас, в който се обучава ученикът

Резултати

Зад.1

Зад.2

Зад.3

Общ брой точки

112 ОУ "Стоян Заимов"

Иван Ст. К.

4.а

7

7

7

21

112 ОУ "Стоян Заимов"

Явор Кр. Ф.

5.д

7

7

7

21

112 ОУ "Стоян Заимов"

Калоян М. П.

4.а

7

7

5

19

112 ОУ "Стоян Заимов"

Никола Хр. С.

4.в

7

7

5

19

112 ОУ "Стоян Заимов"

Илия Г. Н.

5.а

4

7

7

18

112 ОУ "Стоян Заимов"

Васил Ц. Ц.

5.в

4

7

7

18

112 ОУ "Стоян Заимов"

Боян К. Д.

4.в

6,5

7

3

16,5

112 ОУ "Стоян Заимов"

Андриан Б. Б.

4.б

6

7

3

16

112 ОУ "Стоян Заимов"

Мартин Здр. М.

4.в

5

7

4

16

112 ОУ "Стоян Заимов"

Михаил Юр. Гр.

4.г

5

6

5

16

112 ОУ "Стоян Заимов"

Ослава Ст. Р.

4.д

7

7

2

16

112 ОУ "Стоян Заимов"

Десислава Св.а Ант.

4.д

3

7

6

16

112 ОУ "Стоян Заимов"

Белослава Б. П.

4.д

7

7

2

16

112 ОУ "Стоян Заимов"

Давид К. К.

6.б

7

3

6

16

112 ОУ "Стоян Заимов"

Стела Д. Д.

4.а

5

5

4

14

112 ОУ "Стоян Заимов"

Ивайло Ив. Др.

6.в

3

6

5

14

112 ОУ "Стоян Заимов"

Мария Т. Т.

4.д

7

6

0

13

112 ОУ "Стоян Заимов"

Божидар Тр.

6

5

5

4,5

14,5

112 ОУ "Стоян Заимов"

Айа Ст. Б.

4.а

1

10

0

11

112 ОУ "Стоян Заимов"

Богдана Б. К.

4.б

4

7

0

11

112 ОУ "Стоян Заимов"

Стеафан Ив. Р.

7.а

7

3

1

11

112 ОУ "Стоян Заимов"

Александър Б. Й.

4.б

5

0

5

10

112 ОУ "Стоян Заимов"

Анна Макензи К. П.

4.г

7

0

3

10

112 ОУ "Стоян Заимов"

Берк М. М.

5.в

2

5

3

10

112 ОУ "Стоян Заимов"

Мартин К. Г.

4.б

4

5

0

9

112 ОУ "Стоян Заимов"

Дара Л. С.

4.в

4

0

5

9

112 ОУ "Стоян Заимов"

Никола П. М.

4.а

1

7

0

8

112 ОУ "Стоян Заимов"

Кая Д. К.

4.б

7

0

0

7

112 ОУ "Стоян Заимов"

Божидара Ив. Д.

6.д

3

0

4

7

112 ОУ "Стоян Заимов"

Филип Вл. Т.

4.а

6

0

0

6

112 ОУ "Стоян Заимов"

Алек П. М.

4.б

6

0

0

6

112 ОУ "Стоян Заимов"

Александра Н. Гл.

4.б

5

0

1

6

112 ОУ "Стоян Заимов"

Авена Юл. Ат.

4.б

6

0

0

6

112 ОУ "Стоян Заимов"

Йоан В. П.

4.в

2

4

0

6

112 ОУ "Стоян Заимов"

Даниела В. Б.

6.а

1

0

5

6

112 ОУ "Стоян Заимов"

Томас Н. Ан.

4.в

1,5

4

0

5,5

112 ОУ "Стоян Заимов"

Никола Ст. П.

4.а

4

0

1

5

112 ОУ "Стоян Заимов"

София Й. Г.

4.а

4

1

0

5

112 ОУ "Стоян Заимов"

Теодор М. Т.

4.а

4

0

0

4

112 ОУ "Стоян Заимов"

Росен Р. Ил.

4.а

4

0

0

4

112 ОУ "Стоян Заимов"

Вяра Ил. М.

4.г

0

4

0

4

112 ОУ "Стоян Заимов"

Мирослав М. Хр.

7.а

1

1

2

4

112 ОУ "Стоян Заимов"

Спасимира Б. К.

5.д

2

0

2

4

112 ОУ "Стоян Заимов"

Дарина Ат. Ан.

4.г

3,5

0

0

3,5

112 ОУ "Стоян Заимов"

Николай Д. Н.

4.б

1

0

2

3

112 ОУ "Стоян Заимов"

Лея Б.

4.д

1

0

2

3

112 ОУ "Стоян Заимов"

Калоян В. П.

4.д

3

0

0

3

112 ОУ "Стоян Заимов"

Момчил Р. Г.

7.а

1

1

1

3

112 ОУ "Стоян Заимов"

Николай Ив. Ст.

5.д

0

0

3

3

112 ОУ "Стоян Заимов"

Андреа М. Ив.

5.г

2

1

0

3

112 ОУ "Стоян Заимов"

Михаела Ан. Тр.

5.а

0

0

3

3

112 ОУ "Стоян Заимов"

Виктор Яв. Д.

4.г

2

0

0

2

112 ОУ "Стоян Заимов"

Александра В. К.

5.д

2

0

0

2

112 ОУ "Стоян Заимов"

Огнян П. Н.

4.а

1,5

0

0

1,5

112 ОУ "Стоян Заимов"

Яков Б.

4.д

1

0

0

1

112 ОУ "Стоян Заимов"

Илиян Хр. Ив.

6

1

0

0

1

112 ОУ "Стоян Заимов"

Калоян В. Д.

7.а

1

0

0

1

112 ОУ "Стоян Заимов"

Цветомир Л. Д.

7.а

0

1

0

1

112 ОУ "Стоян Заимов"

Ема Д. Л.

5.д

0

0

1

1

112 ОУ "Стоян Заимов"

Юлиян Д. К.

6.в

0

0

0

0

112 ОУ "Стоян Заимов"

Антон Ив. М.

6.г

0

0

0

0

112 ОУ "Стоян Заимов"

Александрина Д. Д.

6.д

0

0

0

0

112 ОУ "Стоян Заимов"

Жюлина К. Г.

6

0

0

0

0

112 ОУ "Стоян Заимов"

Кристиан Й. Р.

7.а

0

0

0

0

112 ОУ "Стоян Заимов"

Захари С. З.

5.д

0

0

0

0

112 ОУ "Стоян Заимов"

Ивайло Св. К.

5

0

0

0

0

             
   

Директор:

   
   

                    Жанета Бранкова

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Награждаване от математически турнир "Иван Салабашев"

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Контакти