Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

   

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП С УЧЕНИЦИТЕ

ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

1e

Стела Найденова

 

Анелия Рогозянска

Илиана Стоилова

Мартина Дойчева

Вяра Якимова

М. Тенекеджиева

М.  Виденлиева

Четвъртък

12:00-12:35

 

Вторник

12:00 – 12:35

 

Четвъртък

12:00 -12:35

 

Четвъртък

12:00-12:35

Четвъртък

12:00-12:35

Четвъртък

12:00-12:35

Сряда

12:00-12:35

 

каб.351

каб.352

каб.223

каб.353

каб.354

каб.454

 

 

 

 

 

 

Даринка Йовчева

 

Четвъртък

12:00-12:35

 

 

 

 

каб.451

Силвия Пешева

 

Четвъртък

12:00-12:35

 

 

 

 

каб.105

Таня Христова

 

Сряда

12:00-12:35

 

 

 

                       каб.223

 

Гергана Кръстева

Таня Йотова

 

Понеделник

11:50-12:25

Четвъртък

11:50-12:25

 

каб.450

Галина Горанова

 

Сряда

12:00 – 12:35

 

 

 

Етаж 2 - фоайе

Таня Петрова

 

Сряда

12:00-12:35

 

 

 

 

Каб. 453

 

 

 

 

 

 

Теодор Мушанов

 

Сряда

12:50-13:30

 каб.330

Нина Пирнарева

 

Петък

12:50-13:30

каб.217

 

Здравка Тончева

 

Понеделник

12:45-13:25

каб.106

Лина Бъчварова

 

Петък

12:45-13:25

каб.224

Мариана Спасова

Вторник

18:00-18:40

каб.455

 

Ралица Испирска

 

Вторник

13:40-14:00

Каб.455

 

 

 

 

 

 

 

Ели Бойчинова

 

 

 

Сряда

13:00- 13:40

каб.216

 

Силвия Дончева

 

 

 

Четвъртък

13:00- 13:40

Каб.217

Василена Василева

 

 

Петък

13:00-13.40

каб.224

Пепа Гелина

 

 

 

Четвъртък

13:00-13.40

каб.440а

Т. Йорданова

Р. Димитрова

Понеделник 12:50- 13:30

Вторник

12:50-13:30

каб.330а

 

Английски език       /    Немски език

 

Мариана Лалчева

 

Понеделник

12:40-13:20

 

Каб. актова зала

Милена Бoзукова

 

Петък

13.00-13.40

 

каб.335

 

Виолета Терзиева

Понеделник, Сряда

13.00-13.40

 

каб.(224)

 

 

 

 

 

 

 

 

График за допълнителни консултации с ученици през

първи срок на 2023/2024 учебна година 

  Консултациите се провеждат в платформата MS Teams, освен в случаите, в които учителят изисква присъствени консултации в училище.

 

Клас

 

/ден

5 а

5 б

5 в

5 г

5 д

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

понеделник

 

 

 

 

 

 

 

14:00

БЕЛ

Луканова

 

 

 

15:00

АЕ

Георгиева

 

 

 

14:00

БЕЛ

Луканова

15:00

АЕ

Георгиева

15:00

АЕ

Георгиева

15:40

ЧП

Николова

16:20

ГИ

Кьосовски

16:20

ГИ

Кьосовски

16:20

ГИ

Кьосовски

16:20

ГИ

Кьосовски

16:20

ГИ

Кьосовски

вторник

 

14:30

АЕ

Велева

14:30

АЕ

Велева

 

 

 

 14:00

 БЕЛ

 Маджиров

 14:00

 БЕЛ

 Маджиров

15:00

ЧП

Чакмакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14:00

 БЕЛ

 Маджиров

 

 

 

 

 

 

17:00

МАТ

Иванова

17:00

МАТ

Иванова

сряда

 

14:30

МАТ

Маврикова

14:30

МАТ

Маврикова

14:30

МАТ

Мавриков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

четвъртък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

Ист

Вълчев

15:00

Ист

Вълчев

15:00

Ист

Вълчев

15:00

Ист

Вълчев

15:00

Ист

Вълчев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

петък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Консултациите се провеждат в платформата MS Teams, освен в случаите, в които учителят изисква присъствени консултации в училище.

Клас

 

/ден

6 а

6 б

6 в

6 г

6 д

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

 

 

Понедел-

ник

 

13:20

КМИТ

Станкова

К-т 234

13:20

КМИТ

Станкова

К-т 234

13:20

КМИТ

Станкова

К-т 234

13:20

КМИТ

Станкова

К-т 234

13:20

КМИТ

Станкова

К-т 234

 

 

 

14:30

АЕ

Велева

 

 

 

14:30

АЕ

Велева

14:30

АЕ

Велева

 

 

 

 

 

 

15:00

АЕ

Георгиева

 

 

 

 

 

 

16:20

ЧП

Николова

16:20

ЧП

Николова

16:20

ЧП

Николова

16:20

ЧП

Николова

16:20

ЧП

Николова

  Вторник    

 

 

 

 

 

 

13:30

БЕЛ

Господи-

нова

К-т 336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00

МАТ

Костова

14:00

МАТ

Костова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:40

ГИ

Кьосовски

16:40

ГИ

Кьосовски

17:30

БЕЛ

Андонов

 

 

 

 

 

 

17:30

БЕЛ

Андонов

17:30

БЕЛ

Андонов

Сряда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:30

ЧП

Ковачева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

 

14:30

МАТ

Попова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30

МАТ

Попова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

 

13:20

ГИ

Пачова

К-т 337

13:20

ГИ

Пачова

К-т 337

13:20

ГИ

Пачова

К-т 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консултациите се провеждат в платформата MS Teams, освен в случаите, в които учителят изисква присъствени консултации в училище. 

 

Клас

 

/ден

7 а

7 б

7 в

7 г

7 д

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

 

понеделник

 

14:00

БЕЛ

Бонева

13:30

БЕЛ

К-т 338

Господи-нова

13:15

АЕ

Велева

 

 

 

13:15

АЕ

Велева

 

15:00

АЕ

Георгиева

15:00

АЕ

Георгиева

14:00

БЕЛ

Бонева

15:00

АЕ

Георгиева

14:00

БЕЛ

Бонева

 

17:00

Физи-

ка

Николова

17:00

Физи-

ка

Николова

17:00

Физи-

ка

Николова

17:00

Физи-

ка

Николова

17:00

Физи-ка

Николова

 

17:40

ГИ

Кьосовски

17:40

ГИ

Кьосовски

17:40

ГИ

Кьосовски

17:40

ГИ

Кьосовски

17:40

ГИ

Кьосовски

 

вторник

 

 

 

 

15:00

МАТ

Алексиева

15:00

МАТ

Алексиева

 

 

 

 

 

 

 

16:00

БЗО

Чакмакова

16:00

БЗО

Чакмакова

16:00

БЗО

Чакмакова

16:00

БЗО

Чакмакова

16:00

БЗО

Чакмакова

 

16:30

МАТ

Брусарска

 

 

 

 

 

 

16:30

МАТ

Брусарска

16:30

МАТ

Брусарска

 

сряда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:30

Хим

Ковачева

17:30

Хим

Коваче-ва

17:30

Хим

Ковачева

17:30

Хим

Ковачева

17:30

Хим

Ковачева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

четвъртък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

Ист.

Вълчев

16:00

Ист.

Вълчев

16:00

Ист.

Вълчев

16:00

Ист.

Вълчев

16:00

Ист.

Вълчев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

петък