Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

 

 

  

 ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРЕЗ II СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

1. а

1. б

1. в

1. г

1. д

1. e

 

Дарина Йовчева

Сряда

12.00-12.35

 

каб. 451

Силвия Пешева

Понеделник

11.50 - 12.25

 

каб. 104

Таня Христова

Четвъртък

12.30-13.10

 

каб. 223

Юлия Иванова

Сряда

12.40-13.15

 

каб. 450

Галина Горанова

Четвъртък

13.00-13.35

 

каб. 225

Таня Петрова

Петък

12.00-12.35

 

каб. 453

 

2. а

2. б

2. в

2. г

2. д

2. д

 

Теодор Мушанов

 

Сряда

12.00-12:35

каб. 330

Нина Пирнарева

 

Сряда

11:55-12:30

каб. 452

Здравка Тончева

 

Сряда

12:00-12:35

каб. 106

Лина Бъчварова

 

Петък

11:50-12:25

каб. 107

М.Спасова

 

Четвъртък

16:45-17:20

каб. 455

Ралица Испирска

 

Понеделник

12:00-12:35

каб. 455

 

3. а

3. б

3. в

3. г

3. д

3. д

 

Елена Мъжкарова

 

Понеделник

13:00-13:40

каб. 216

Силвия Дончева

 

Четвъртък

12.00-12.40

каб. 217

Василена Василева

Петък

13.10-13.40

каб. 224

Петранка Гелина

 

Сряда

12.45-13.20

каб. 224

Теди Йорданова

 

Понеделник

12.00-12.40

каб. 224

Румяна Димитрова

 

Понеделник

12.50-13.30

Каб. 331

 

4. а

4. б

4. в

4. г

4. д

 

 

Стела Найденова

 

Сряда

12.50-13.30

 

каб. 340

Анелия Рогозянска

 

Сряда

12.50-13.30

 

каб. 341

Мартина Дойчева

 

Сряда

12.50-13.30

 

каб. 224

Вяра Якимова

 

Сряда

12.50-13.30

 

каб. 342

М.Тенекеджиева

 

Сряда

13.00-13.40

 

каб. 343

 

 

Учители по чужд език

Мариана Лалчева

 

Сряда

11:50-12:30

Каб. 224

Милена Бoзукова

 

Петък

13.00-13.40

каб. 335

Виолета Терзиева

 

Вторник

13.00-13.40

каб. 224

 

 

 

 

 

 

 

 

График за допълнителни консултации с ученици на преподавателите от прогимназиален етап

за втори учебен срок на 2022-2023 

 

 

 

Български език и литература

Андон Андонов    5 а, г, д: сряда 11:30 - 12:10 (в Teams)

Ани Бонева          6 а, в, д: понеделник 11:00 11:40 Teams)

Полина Господинова    5 в: понеделник 12:15 – 12:55 (стая 448)

                                    6 б, г: петък 12:15 – 12:55 (стая 448)

Йорданка Недялкова    5 б: четвъртък 8:00 – 8:40 (в Teams)

 7 г, д: четвъртък 9:00 – 9:40 (в Teams)

Марио Маджиров         7 а, б, в: сряда 12:20 – 13:00

 

Английски език

Надя Велева        5 б, г, д: понеделник 11:40 - 12:20

6 в, д: понеделник 12:20 – 13:00

7  г, д: петък 12:00 - 12:40

Силвия Георгиева        5 в: понеделник 8:45 – 9:25 (в Teams)

6 а, б, г: понеделник 9:30 – 10:10 (в Teams)

7  а, б, в: понеделник 10:15 – 10:55 (в Teams)

Немски език

Милена Бозукова         5 а, 6 д: петък 11:40 – 12:20 /стая335/

7 д: петък 12:40 – 13:00 /стая335/

 

Математика

Даниела Алексиева      6 б, в: четвъртък 11:30 – 12:10 (в Teams)

5 д: петък 11:30 – 12:10 (в Teams)

Ваня Станкова     5 а, г: понеделник 11:00 -11:40 (в Teams)

Валя Маврикова   7 б, в, г, д: четвъртък 8:20 - 9:00 (в Teams)

Надежда Брусарска     6 а, г, д: вторник 9:10 – 9:50 (в Teams)

7 а: вторник 8:30 – 9:10 (в Teams)

Галина Ненчева  5 б, в: понеделник 11:30 – 12:10 (стая 116)

 

История и цивилизации

Нели Славова                5 а, б, в, г, д: понеделник 10:00 – 10:40  (в Teams)

Николинка Младенова  6 а, б, в, г, д: понеделник 10:00 – 10:40 (в Teams)

 7 а, б, в, г, д: понеделник 11:00 – 11:40 (в Teams)

 

География и икономика

Радослав Кьосев  5 г, д: четвъртък 9:20 – 10:00 (в Teams)

6 а, б, в, г, д: четвъртък 8:00 – 8:40 (в Teams)

7 а, б, в, г, д: четвъртък 8:40 – 9:20 (в Teams)

Дарина Пачова   5 а, б, в: сряда 12:00 – 12:40

 

Човекът и природата

Боряна Чакмакова       5 а, б, г, д: понеделник 11:00 – 11:40 (в Teams)

Вера Николова             5 в: петък 8:00 – 8:40  (в Teams)

 6 а, б, г, д: сряда 8:00 – 8:40 (в Teams)

Станка Ковачева          6 в: петък 10:40 – 11:20 (в Teams)

 

Биология

Боряна Чакмакова     7 а, б, в, г, д: четвъртък 11:00 – 11:40 (в Teams)

 

Физика

Вера Николова          7 а, б, в, г, д: понеделник 8:00 – 8:40 (в Teams)

 

Химия

Станка Ковачева      7 а, б, в, г, д: петък 11:20 – 12:00 (в Teams)