Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

   

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП С УЧЕНИЦИТЕ

ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

 
  

 

 

А

Б

В

Г

Д

Е

 

клас

Стела Найденова

четвъртък

12:00 ч. – 12:40 ч.

 

 

 

каб. 340

Анелия Рогозянска

сряда

12:00 ч.– 12:40 ч.

Мартина Дойчева

понеделник

12:00 ч. - 12:40 ч.

 

 

 

каб. 236

Вяра Якимова

понеделник

12:00 ч. -12:40 ч.

 

 

 

каб. 342

Маргрета Тенекеджиева

понеделник

12:00 ч. – 12:40 ч.

 

 

каб. 343

Мими Видинлиева

сряда

12:00 ч. – 12:40 ч.

 

 

 

каб. 454

 

Илиана Стоилова

четвъртък

12:00 ч. – 12:40 ч.

каб. 341

 

клас

Даринка Йовчева

четвъртък

12:00 ч. – 12:40 ч.

 

 

каб. 451

Силвия Пешева четвъртък

12:00 ч. – 12:40 ч.

 

 

каб. 105

Татяна Христова

четвъртък

12:00 ч. – 12:40 ч.

 

 

каб. 223

Татяна Йотова

понеделник

12:40 ч. - 13:20 ч.

Галина Горанова

петък

12:00 ч. - 12:40 ч.

 

 

 

каб. 225 /фоайе/

Таня Петрова

четвъртък

12:00 ч. – 12:40 ч.

 

 

 

каб. 453

 

Гергана Кръстева

четвъртък

12:50 ч. – 13:30 ч.

каб. 450

 

клас

Теодор Мушанов

понеделник

12:45 ч. – 13:25 ч.

 

 

 

каб. 330

Нина Пирнарева

понеделник

12:50 ч. – 13:30 ч.

 

 

 

каб. 452

Здравка Тончева

понеделник

12:40 ч. – 13:20 ч.

 

 

 

каб. 106

Лина Бъчварова

понеделник

12:45 ч. – 13:25 ч.

 

 

 

каб. 224

Мариана Спасова

вторник

18:00 ч. – 18:40 ч.

Английски език

Виолета Терзиева понеделник и четвъртък каб. 224

13:00 ч. - 13:40 ч.

 

Ралица Испирска

вторник

13:40 ч. - 14:20 ч.

каб. 455

 

Надя Велева

понеделник - каб. 242

12:00 ч. – 12:40 ч.

 

клас

Ели Бойчинова

понеделник

12:00 ч. – 12:40 ч.

 

 

каб. 216

Силвия Дончева

четвъртък

13:00 ч. - 13:40 ч.

 

 

каб. 217

Василена Василева

петък

13:10 ч. -13:50 ч.

 

 

каб. 224

Петранка Гелина

четвъртък

13:00 ч. – 13:40 ч.

 

 

каб. 440 а

Теодора Йорданова

сряда

12:50 ч. – 13:30 ч.

Немски език

Милена Бозукова

четвъртък – каб. 224

14:30 ч. – 15:10 ч.

 

Румяна Димитрова

сряда

13:40 ч. – 14:20 ч.

каб. 330 а

 

 

График за допълнителни консултации с ученици през

втори срок на 2023/2024 учебна година 

  Консултациите се провеждат в платформата MS Teams, освен в случаите, в които учителят изисква присъствени консултации в училище.

  

Клас

 

/ден

5 а

5 б

5 в

5 г

5 д

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

 

 

 

Поне-дел-ник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00

Мат

Иванова

8:00

Мат

Иванова

 

 

 

 

 

 

 

9:00

АЕ

Георгиева

9:00

АЕ

Георгиева

9:00

АЕ

Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втор-ник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00

ГИ

Кьосовски

9:00

ГИ

Кьосовски

9:00

ГИ

Кьосовски

9:00

ГИ

Кьосовски

9:00

ГИ

Кьосовски

 

10:00

ЧП

Чакмакова

10:00

ЧП

Чакмакова

10:00

ЧП

Чакмакова

10:00

ЧП

Чакмакова

 

 

 

 

 

 

 

10:40

БЕЛ

Луканова

10:40

БЕЛ

Луканова

 

 

 

 

 

 

 

11:00

Ист

Вълчев

11:00

Ист

Вълчев

11:00

Ист

Вълчев

11:00

Ист

Вълчев

11:00

Ист

Вълчев

 

 

 

Сряда

8:00

АЕ

Велева

8:00

АЕ

Велева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:40

 Мат

 Маврикова

8:40

 Мат

 Маврикова

8:40

 Мат

 Маврикова

 

 

 

8 :20

ЧП

 Николова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет-вър-тък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

8:30

БЕЛ

Маджиров

 

 

 

 

 

 

8:30

БЕЛ

Маджиров

8:30

БЕЛ

Маджиров

 

9:00

НЕ

Бозукова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Клас

 

/ден

6 а

6 б

6 в

6 г

6 д

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

 

 

 

Поне-дел-ник

 

 

 

 

8:00

АЕ

Велева

 

 

 

8:00

АЕ

Велева

8:00

АЕ

Велева

 

 

 

 

 

 

 

9:40

АЕ

Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

11:30

БЕЛ

Андонов

 

 

 

 

 

 

11:30

БЕЛ

Андонов

11:30

БЕЛ

Андонов

 

12:00

ГИ

Пачова

Кът ет. 2

12:00

ГИ

Пачова

Кът ет. 2

12:00

ГИ

Пачова

Кът ет. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втор-ник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:40

ГИ

Кьосовски

9:40

ГИ

Кьосовски

 

10: 00

Мат

Попова

10:00

БЕЛ

Луканова

 

 

 

 

 

 

10:00

Мат

Попова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:20

ЧП

Ковачева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет-вър-тък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00

КМИТ

Станкова

К-т 234

12:00

КМИТ

Станкова

К-т 234

12:00

КМИТ

Станкова

К-т 234

12:00

КМИТ

Станкова

К-т 234

12:00

КМИТ

Станкова

К-т 234

 

 

 

 

 

 

 

12:20

БЕЛ

Господинова

К-т 104

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

 

8:20

ЧП

Николова

8:20

ЧП

Николова

8:20

ЧП

Николова

 

 

 

8:20

ЧП

Николова

 

9:00

Ист

Славова

9:00

Ист

Славова

9:00

Ист

Славова

9:00

Ист

Славова

9:00

Ист

Славова

 

9:40

НЕ

Бозукова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

мат

Костова

11:30

мат

Костова

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 


 

Клас

 

/ден

7 а

7 б

7 в

7 г

7 д

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

Час

Пред

мет

Учител

 

 

 

Поне-дел-ник

8:20

ФА

Николова

8:20

ФА

Николова

8:20

ФА

Николова

8:20

ФА

Николова

8:20

ФА

Николова

 

 

 

 

 

 

 

8:50

АЕ

Велева

 

 

 

8:50

АЕ

Велева

 

10:00

БЗО

Чакмакова

10:00

БЗО

Чакмакова

10:00

БЗО

Чакмакова

10:00

БЗО

Чакмакова

10:00

БЗО

Чакмакова

 

10:20

АЕ

Георгиева

10:20

АЕ

Георгиева

 

 

 

10:20

АЕ

Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

12:20

БЕЛ

Господинова

К-т 116

 

 

 

12:20

БЕЛ

Господинова

К-т 116

 

 

 

 

 

 

Втор-ник

8:00

БЕЛ

Бонева

 

 

 

8:00

БЕЛ

Бонева

 

 

 

8:00

БЕЛ

Бонева

 

10:00

ИЦ

Вълчев

10:00

ИЦ

Вълчев

10:00

ИЦ

Вълчев

10:00

ИЦ

Вълчев

10:00

ИЦ

Вълчев

 

10:30

ГИ

Кьосовски

10:30

ГИ

Кьосовски

10:30

ГИ

Кьосовски

10:30

ГИ

Кьосовски

10:30

ГИ

Кьосовски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

 

 

 

10:30

Мат

Алексиева

10:30

Мат

Алексиева

 

 

 

 

 

 

 

11:00

Хим

Ковачева

11:00

Хим

Ковачева

11:00

Хим

Ковачева

11:00

Хим

Ковачева

11:00

Хим

Ковачева

 

12:20

Мат

Брусарска

К-т 116

 

 

 

 

 

 

12:20

Мат

Брусарска

К-т 116

12:20

Мат

Брусарска

К-т 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет-вър-тък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00

НЕ

Бозукова