Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

 

 

График с консултации

Първи срок 2021/2022  учебна година

 

 

 

Клас

 

Учител

Теодор Мушанов

Нина Пирнарева

Здравка Тончева

Лина Бъчварова

Мариана Ивайлова/Ралица Испирска

 

 

Понеделник 12:00-12:40

Понеделник  11:55-12:30 (каб.452)

Сряда       11:45-12:20

Понеделник  11:55-12:30 (каб.107)

Сряда        16:45-17:20 Четвъртък 16:45-17:20

 
 
 
 

Клас

 

Учител

Елена Мъжкарова

Иванина Петранова

Василена Василева

Петранка Гелина

Теменужка Войнова/Теодора Йорданова

 

 

Вторник  12:00-12:35 (каб.224)

Сряда      12:00-12:35 (каб.217)

12:00-12:35 (каб.218)

Вторник    12:00-12:35

12:00-12:35

 
 
 
 

Клас

 

Учител

Стела Найденова

Виктория Русева

Мартина Качакова

Вяра Якимова

Маргрета Тенекеджиева

 

 

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Вторник

Четвъртък

 

12:50-13:30

12:50-13:30

12:50-13:30

12:50-13:30

12:50-13:30

 

(каб.326)

(каб.326)

(каб.326)

(каб.326)

(каб.326)

 

Клас

 

Учител

Даринка Йовчева

Силвия Пешева

Татяна Христова

Юлия Иванова

Галина Горанова

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

 

12:00-12:40

Четвъртък

12:00-12:40

12:00-12:40

12:00-12:40

 

(каб.108 и каб.224)

12:00-12:40

(каб.108 и каб.224)

(каб.108)

(каб.108 и каб.224)

 

 

(каб.108 и каб.224)

 

 

 

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

12.50-13.30

Сряда

12.50-13.30

 

12.50-13.30

 

(каб.224)

12.50-13.30

(каб.224)

 

(каб.224)

 

 

(каб.224)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учител

Марияна Лалчева

Милена Бузукова -НЕ

Виолета Терзиева

 

 

 

Английски език

Понеделник

Четвъртък

Вторник

 

 

 

12:00-12:35(1 клас)

15:30-16:05

12:00-12:40

 

 

 

Сряда

(каб.332)

(каб.224)

 

 

 

12:00-12:40(3 клас)

 

Четвъртък

 

 

 

 

 

12:30-13:10

 

 

 

 

 

(каб.332)

 

 

 

 

 

 

 

График за консултации на преподавателите СРЕДЕН КУРС

Първи срок на 2021-2022 учебна година

 

           Български език и литература

Андон Андонов               -  7 клас  - Вторник   – 16:15 ч.

Ани Бонева                       -  5 клас – Понеделник -  15:30 ч.

Анелия Еротеева              - 5 клас – Четвъртък -  15:30 ч.

                                  - 7 клас  - Сряда -  15:00 ч.

Йорданка Недялкова      -  6 клас  -  Вторник – 15:00 ч.

                                       - 7 клас -  Четвъртък - 15:00 ч.

Марио Маджиров             -  6 клас -  Четвъртък - 15:00 ч.

 

Английски език

Надя Велева                   -  5 клас – Понеделник – 16:30 ч.

                                    - 6 клас  - Понеделник – 15:00 ч.

                                   - 7 клас - Понеделник – 15:45 ч.

Силвия Георгиева          -  5 клас  Понеделник -  16:30 ч.

                                    - 6 клас - Понеделник -  16:00 ч.

                           - 7 клас - Петък -  16:30 ч.

 

Немски език

Милена Бозукова       -     5 клас-Четвъртък—15:00 ч.

                                     -    6 клас  - Четвъртък – 15:30 ч.

                                    -    7 клас - Четвъртък – 16:00 ч.

 

Математика

              Веселина Дамянова        - 5 клас  -  Понеделник – 17:00 ч.

                   Адриан Андреев      - 7 клас -  Четвъртък -  17:00 ч.

       Даниела Алексиева         - 5 клас -  Вторник - 16:00 ч.

                                             - 7 клас – Вторник – 15:00 ч.

                    Даниела Кръстева   -  5 клас - Понеделник – 15:00 ч.

                                                   -  6 клас – Понеделник – 15:30 ч.

      Ваня Станкова                 - 5 клас – Сряда – 16:30 ч.  

                                    - 7 клас  - Сряда  - 16:00 ч.

               Валя Маврикова    - 6 клас – Вторник - 15:30 ч.

 

            Информационни технологии

Методи Николов            - 5 клас  - Сряда – 16:30 ч.

                               - 6 клас -  Сряда -16:00

                                        - 7 клас -  Вторник – 15:30 ч.

 

              История и цивилизации

Тони Вълчев                   - 5 клас -  Четвъртък  - 16:00 ч.

                                        - 6 клас -  Сряда  - 15:00 ч.

                                  - 7 клас  - Вторник – 15:30 ч.

             География и икономика

Радослав Кьосев       -    5 клас -  Сряда – 16:00 ч

                              -     6 клас  - Сряда – 16:30 ч

                                 -     7 клас  - Сряда – 17:00 ч. 

 

Биология ,  Човекът и природата

Боряна Чакмакова     -   5 клас -  Сряда - 16:30 ч.

                              -  6 клас – Сряда - 17:00 ч.

                              -  7 клас -  Сряда - 17:30 ч.

 

Физика,   Човекът и природата

Вера Николова          -  5 клас – Вторник – 15:00 ч.

                                     -  6 клас - Понеделник - 16:30 ч.

                                       -  7 клас – Понеделник – 17:00 ч.

 

            Химия, Човекът и природата

Станка Ковачева          - 6 клас – Сряда - 17:30 ч.

                                         - 7 клас – Четвъртък - 16:30 ч.