Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

Седмично разписание на учебните часове I срок

I - II КЛАС

III - IV КЛАС

V - VII КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

 ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

 ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

1

8:00

8:35

1

7:45

8:25

1

7:30

8:10

2

8:45

9:20

2

8:35

9:15

2

8:20

9:00

3

9:35

10:10

3

9:35

10:15

3

9:10

9:50

4

10:25

11:00

4

10:25

11:05

4

10:10

10:50

5

11:10

11:45

5

11:15

11:55

5

11:00

11:40

 6

11:50 

12:25 

6

12:00

12:40

6

11:45

12:25

 

 

 

 

 

 

7

12:30

13:10

 

   

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

УЧЕБЕН СРОК 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

I – II клас/ час

междучасие

III-IV клас

междучасие

12:00 - 12:35

 

12:45 – 13:25

 

 

12:35 - 12:50

 

13:25 – 13:35

12:50 – 13:25

 

13:35 – 14:15

 

 

13:25 - 13:40

 

14:15 – 14:25

13:40 – 14:15

 

14:25 – 15:05

 

 

14:15 – 14:45

 

15:05 – 15:25

14:45 – 15:20

 

15:25 – 16:05

 

 

15:20 - 15:35

 

16:05-16:15

15:35 – 16:10

 

16:15 – 16:55

 

 

16:10-16:25

 

16:55 – 17:05

16:25 – 17:00

 

17:05 – 17:45