Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

 

НА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

 

 

 

              І. и  ІІ. клас                                   ІІІ. и  ІV. клас                                   V., VІ. и VІІ. клас                                                                                      

                       1 час: 08:00 – 08:35                          1 час: 07:45 – 08:25                               1 час: 13:00 – 13:40  

                       2 час: 08:45 – 09:20                          2 час: 08:35 – 09:15                                              2 час: 13:50 – 14:30

                3 час: 09:30 – 10:05                          3 час: 09:25 – 10:05                                             3 час: 14:40 – 15:20

                4 час: 10:25 – 11:00                          4 час: 10:25 – 11:05                                             4 час: 15:40 – 16:20

                5 час: 11:10 – 11:45                          5 час: 11:10 – 11:50                                             5 час: 16:25 – 17:05  

                6 час: 11:55 – 12:30                          6 час: 12:00 – 12:40                                              6 час: 17:10 – 17:50

                                                                                                                                    7 час: 17:55 – 18:35

 

Час

Дейност в ГЦОУД

I – II клас

III-IV клас

1.

ООФА

11:55 -12:30

12:50 – 13:30

2.

ООФА

12:40 –13:15

13:30 – 14:10

 

3.

Самоподготовка

13:30 –14:05

14:30 – 15:10

4.

Самоподготовка

14:20 –14:55

15:30 – 16:10

 

5.

Занимания по интереси

15:15 – 15:50

16:20 – 17:00

6.

Занимания по интереси

16:00 –16:35

17:10 – 17:50