Новини

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомявам за следното:

  1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.
  2. Напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
    1. заявление до директора;
    2. оригинал на свидетелство за основно образование;
    3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Възможно е да поискате и други документи, които следва да бъдат представени допълнително в съобразен със ситуацията срок и формат.

  1. На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици, както и за организацията, която сте създали за работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.
  2. Списъците на класираните в повереното Ви училище ще получите през електронната платформа.

ПриложениеЗаявление за участие във втори етап на класиране

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

  

Учениците от начален етап на 112 ОУ „Стоян Заимов“ показаха най-високи резултати при развитието на три от четири групи компетентности в национално представително изследване на СУ „Св. Кл. Охридски“ под ръководството на доц. д-р Л. Витанов проведено с 3376 ученици от София, Пловдив, Варна, Русе, Ботевград, Правец и др.

Всички експериментални паралелки, които работят по иновативна, позитивна, педагогическа стратегия в часа на класа постигнаха най-високи резултати при усвоените знания, умения и нагласи за поведение по основните, преносимите и личностните компетентности. На второ място са и по развитие на компетентностите за ученическо участие и самоорганизация, което дава стимул за планиране на нови дейности и инициативи за тяхното развитие през следващата учебна година.

Благодарим на колегите от начален етап за успешната работа и им пожелаваме нови успехи.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Прочети още: График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в...

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Предмет/Клас

1 клас

5 клас

Български език и литература - ОП

1. Тетрадки с тесни и широки редове - 10 броя; 2. Тетрадки с  малки квадратчета - 10 броя;  3. Тетрадки с бели листове, малък формат - 2 броя;  4. Линия, ножичка, гланцово блокче, сухо лепило, гума, острилка с контейнер, блок №4 за рисуване, флумастери, цветни моливи, водни бои, четки, пластилин;
5. Черни моливи - 5 броя;
6. Сметало;
7. Подвързии и етикети

Тетрадка голям формат - 80 листа

Български език и литература - ИУЧ

 

Английски език / Немски език

Издателство: Longman; Система: Live  Beat; Учебна тетрадка: Workbook за съответния клас; Граматична тетрадка: Motivator

Математика - ОП

Тетрадка голям формат - 60/80 листа

Математика - ИУЧ

Тетрадка голям формат - 40/60 листа

Човек и природа

Учебна тетрадка на издателство " Булвест 2000 ".

Музика

Нотна тетрадка; Обикновена тетрадка до 60 л./ малък формат/, молив и гума. В тетрадките пишем до 7 кл. включително, не ги сменяме за всяка година! В часовете по музика пишем само с молив.

Потребителски рейтинг: 2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група - в дни.

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, в сила от 01.08.2019 г., когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от 3 дни на дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за който няма уважителни причини, месечната помощ на родителя за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се прекратява за една година.

Данните за направените отсъствия през месеца се въвеждат в приложенията за подаване на данни към НЕИСПУО (АдминЛ, АдминПро, АдминС) и се подават към Информационната система на образованието - модул „Отсъствия на децата и учениците“ от 1-во до 4-то число на следващия месец. Данните се подават чрез текстови файл, генериран от приложенията АдминЛ, АдминПро, АдминС за регистриране на отсъствията, и се подписват с електронен подпис.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

ПОКЛОН

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Списък с образователни услуги

Прочети още: Списък с образователни услуги

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

 

 

 

Купони се купуват понеделник и петък от 7:30 до 8:30 часа във фоайето на първия етаж на главния вход.