Новини

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

 

                   

ВХОД – ЦЕНТРАЛЕН   ВХОД - 3
                 
КОРПУС - 1     КОРПУС - 2  
                 
104 КАБ. - 1 етаж - 4б клас   223 КАБ. - 2 етаж - 4в клас
105 КАБ. - 1 етаж - 7а клас   225 КАБ. - 2 етаж - 4д клас
106 КАБ. - 1 етаж - 1в клас   236 КАБ. - 2 етаж - 3в клас
107 КАБ. - 1 етаж - 1г клас   338 КАБ. - 3 етаж - 6д клас
108 КАБ. - 1 етаж - 4г клас   339 КАБ. - 3 етаж - 5а клас
109 КАБ. - 1 етаж   447 КАБ. - 4 етаж - 6в клас
216 КАБ. - 2 етаж - 2а клас   448 КАБ. - 4 етаж - 6а клас
217 КАБ. - 2 етаж - 2б клас   449 КАБ. - 4 етаж - 6б клас
218 КАБ. - 2 етаж - 2в клас                                                           
330а КАБ. - 3 етаж - 1а клас                                                     
331 КАБ. - 3 етаж - 2д клас   КОРПУС - 3  
335 КАБ. - 3 етаж          
440а КАБ. - 4 етаж - 2г клас   236 КАБ. - 2 етаж - 3в клас
440 КАБ. - 4 етаж - 5д клас   340 КАБ. - 3 етаж - 3а клас
          341 КАБ. - 3 етаж - 3б клас
ВХОД - 2   342 КАБ. - 3 етаж - 3г клас
          343 КАБ. - 3 етаж - 3д клас
КОРПУС - 1     451 КАБ. - 4 етаж - 4а клас
          452 КАБ. - 4 етаж - 1б клас
219 КАБ. - 2 етаж - 7д клас   453 КАБ. - 4 етаж - 7б клас
332 КАБ. - 3 етаж - 5в клас   454 КАБ. - 4 етаж - 7г клас
333 КАБ. - 3 етаж - 6г клас   455 КАБ. - 4 етаж - 1д клас
334 КАБ. - 3 етаж - 5б клас          
336 КАБ. - 3 етаж - 5г клас          
337 КАБ. - 3 етаж - 7в клас          

  

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

  

Учениците от начален етап на 112 ОУ „Стоян Заимов“ показаха най-високи резултати при развитието на три от четири групи компетентности в национално представително изследване на СУ „Св. Кл. Охридски“ под ръководството на доц. д-р Л. Витанов проведено с 3376 ученици от София, Пловдив, Варна, Русе, Ботевград, Правец и др.

Всички експериментални паралелки, които работят по иновативна, позитивна, педагогическа стратегия в часа на класа постигнаха най-високи резултати при усвоените знания, умения и нагласи за поведение по основните, преносимите и личностните компетентности. На второ място са и по развитие на компетентностите за ученическо участие и самоорганизация, което дава стимул за планиране на нови дейности и инициативи за тяхното развитие през следващата учебна година.

Благодарим на колегите от начален етап за успешната работа и им пожелаваме нови успехи.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Предмет/Клас

1 клас

5 клас

Български език и литература - ОП

1. Тетрадки с тесни и широки редове - 10 броя; 2. Тетрадки с  малки квадратчета - 10 броя;  3. Тетрадки с бели листове, малък формат - 2 броя;  4. Линия, ножичка, гланцово блокче, сухо лепило, гума, острилка с контейнер, блок №4 за рисуване, флумастери, цветни моливи, водни бои, четки, пластилин;
5. Черни моливи - 5 броя;
6. Сметало;
7. Подвързии и етикети

Тетрадка голям формат - 80 листа

Български език и литература - ИУЧ

 

Английски език / Немски език

Издателство: Longman; Система: Live  Beat; Учебна тетрадка: Workbook за съответния клас; Граматична тетрадка: Motivator

Математика - ОП

Тетрадка голям формат - 60/80 листа

Математика - ИУЧ

Тетрадка голям формат - 40/60 листа

Човек и природа

Учебна тетрадка на издателство " Булвест 2000 ".

Музика

Нотна тетрадка; Обикновена тетрадка до 60 л./ малък формат/, молив и гума. В тетрадките пишем до 7 кл. включително, не ги сменяме за всяка година! В часовете по музика пишем само с молив.

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група - в дни.

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, в сила от 01.08.2019 г., когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от 3 дни на дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за който няма уважителни причини, месечната помощ на родителя за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се прекратява за една година.

Данните за направените отсъствия през месеца се въвеждат в приложенията за подаване на данни към НЕИСПУО (АдминЛ, АдминПро, АдминС) и се подават към Информационната система на образованието - модул „Отсъствия на децата и учениците“ от 1-во до 4-то число на следващия месец. Данните се подават чрез текстови файл, генериран от приложенията АдминЛ, АдминПро, АдминС за регистриране на отсъствията, и се подписват с електронен подпис.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

ПОКЛОН

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Списък с образователни услуги

Прочети още: Списък с образователни услуги

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

 

 

 

Купони се купуват понеделник и петък от 7:30 до 8:30 часа във фоайето на първия етаж на главния вход.