Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

  

Учениците от начален етап на 112 ОУ „Стоян Заимов“ показаха най-високи резултати при развитието на три от четири групи компетентности в национално представително изследване на СУ „Св. Кл. Охридски“ под ръководството на доц. д-р Л. Витанов проведено с 3376 ученици от София, Пловдив, Варна, Русе, Ботевград, Правец и др.

Всички експериментални паралелки, които работят по иновативна, позитивна, педагогическа стратегия в часа на класа постигнаха най-високи резултати при усвоените знания, умения и нагласи за поведение по основните, преносимите и личностните компетентности. На второ място са и по развитие на компетентностите за ученическо участие и самоорганизация, което дава стимул за планиране на нови дейности и инициативи за тяхното развитие през следващата учебна година.

Благодарим на колегите от начален етап за успешната работа и им пожелаваме нови успехи.