Позиция в сайта

 • 01.09.2017 г. - Математика 
 • 01.09.2017 г. - Физическо възпитание и спорт - от 13.00ч.
 • 04.09.2017 г. - Испански език – ЗИП
 • 04.09.2017 г. - Информационни технологии - от 13.00ч.
 • 05.09.2017 г. - История и цивилизация
 • 07.09.2017 г. - Химии опазване на околната среда
 • 08.09.2017 г. - Физика и астрономия
 • 09.09.2017 г. - География и икономика
 • 11.09.2017 г. - Български език и литература
 • 12.09.2017 г. - Английски език
 • 13.09.2017 г. - Биология и здравно образование
 • 13.09.2017 г. - Изобразително изкуство - от 13.00ч.
 • 14.09.2017 г. - Музика 
 • 14.09.2017 г. - Технологии – от 13.00ч.   

Изпитите ще се провеждат в кабинет № 339 от 10.00 и от 13.00 ч.