Позиция в сайта

Родителската среща за приетите в първи клас е на 20.06.2017 г. от 18:00 часа. 

Клас Класен ръководител Кабинет
Нина Пирнарева 334
Здравка Тончева 335
Лина Бъчварова 336
Марияна Ивайлова 337
Теодор Мушанов 333

 

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018, 112 ОУ "Стоян Заимов" заявления за прием в 1-ви клас 

Заявлението за прием може да изтеглите от тук   

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1-ви КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

СРОК   ДЕЙНОСТ
15.03.2017 г.     Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
от 18.04.2017 г. до 19.05.2017 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за участие в 1-во класиране.
02.06.2017 г. 17.00 ч.   Обявяване на списъците от I-во класиране.
от 05.06.2017 г.  до 07.06.2017 г. вкл. Записване на учениците от I-во класиране.
08.06.2017 г.  17.00 ч.   Обявяване на свободните места за II-ро класиране.
от 09.06.2017 г.  до 12.06.2017 г. вкл. Попълване на сводните места от II-ро класиране.
13.06.2017 г.  17.00 ч.   Обявяване на списъците от II-ро класиране.
от 14.06.2017 г.  до 15.06.2017 г. вкл. Записване на учениците от II-ро класиране.
16.06.2017 г.   17.00 ч.   Обявяване на свободните места за III-то класиране.
от 19.06.2017 г. до 14.09.2017 г.   Попълване на свободните места.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
   А. ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ Точки
1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на  определената за училището прилежаща територия Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. Лична карта на един от родителите. 43
2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. Лична карта на един от родителите. 30
3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. Лична карта на един от родителите. 29
4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. Проверка от комисията. 28
5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.  20
При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1. до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се : взема предвид този, който носи по-голям брой точки
6. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище Удостоверява се от училището. 20
7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището Удостоверява се от училището по системата АДМИН. 20
8. Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия Служебна бележка от работодателя с  изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. 10
9. Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището Служебна бележка от работодателя с  изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. 8
  Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
10. Дете с двама починали родители Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.  22
11. Дете с един починат родител  Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.  20
12. Дете с трайни увреждания над 50 % Удостоверява се с решение на ТЕЛК. 20
13. Дете от многодетно семейство Удостоверение за раждане на децата. 20
14. Дете настанено за отглеждане в приемно  семейство или осиновено дете Съдебно решение или писмо от съответната дирекция "Социално подпомагане" 20
  В. Критерии на 112 ОУ „Стоян Заимов“ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
15. Адрес на местоработата на един от родителите, граничещ с административния район на училището Служебна бележка от работодателя с  изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. 8
16. Адрес на месторабота на един от родителите на територията на Столична община Служебна бележка от работодателя с  изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя. 6

 

"Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"

112 Основно училище „Стоян Заимов“
с ранно чуждоезиково обучение по английски и немски език

 Добре дошли в 112 ОУ "Стоян Заимов"!  

     Училището разполага с отлична материално-техническа база и висококвалифицирани преподаватели. При нас се обучават над 820 деца от предучилищен до 7 клас със задължително изучаване на английски или немски език. Началният курс е с 23 паралелки и занимални с над 250 ученици. Занималните представляват сборни групи за самоподготовка на ученици от първи до четвърти клас.

 

     Над 60% от нашите възпитаници постъпват в езикови  и математически гимназии.

 

Стоян Заимов е роден в гр. Чирпан на 12.08.1853 г. Той е български революционер, апостол на Априлското въстание, просветен деец, общественик и писател. След освобождението създава Военно-историческия музей и паметници на признателността: Паметник на освободителите в гр. София; Къщи - музеи в гр. Плевен, гр. Бяла, Пордим и Горна Студена. Почива на 09.09.1932 г. в гр. Плевен.

 


Училището е наследник на 120 Начално училище с директор Васил Зарков, а по - късно - Ана Василева. Училището започва с 22 паралелки - 12 в начален курс и 10 в прогимназиален курс. Тържественото откриване е на 15.09.1961 година.

Учебните занятия се водят съвместно с 114 СПУ с изучаване на Английски език. За патрон е избран Стоян Заимов. През учебната 1963/1964 г. за първи път е разкрит VIIIклас - 3 паралелки, с което става Основно училище. През 1973/1974 г. на заседание на Учителския съвет се взима решение за учредяване на Заимовска награда. Същата се присъжда ежегодно за добри постижения на първенци в училището и за постижения в областта на изобразителното изкуство, спорта и музиката.


1980/1981 г. се създава хор на училището с ръководител г-жа Петкова.

1982/1983 г. 112 ОУ става базово училище на Софийския университет.

10.1989 г. директор на училището е Иван Костов, а зам. директор е Елена Иванова

2001/2002 г. ръководството на училището е в състав: директор - Иван Костов и помощник – директор по УД - Веселина Дамянова и помощник – директор по АСД Жанета Бранкова.

     Ученици от 112 ОУ са печелили многобройни награди в различни области на районно и градско ниво, както и областни кръгове на олимпиади по различни дисциплини. В училището функционира клуб "Млад огнеборец". През април 2008 г. отборът се класира на първо място в районните състезания. Традиционно се провеждат първенства по лека атлетика и гимнастика, спортни игри и футбол. Ученици от училището ежегодно участват в изложби по изобразително изкуство със свои творби.

Подкатегории

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.