Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

 

 

  

 ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРЕЗ I СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

1e

 

Дарина Йовчева

Четвъртък

 

 12.30-13.05

Силвия Пешева

Четвъртък

 

 12.30-13.05

Таня Христова

Четвъртък

 

 12.30-13.05

Юлия Иванова

Четвъртък

Гергана Кръстева

 12.30-13.05

Галина Горанова

Четвъртък

 

 12.30-13.05

Таня Петрова

Четвъртък

 

 12.30-13.05

 

ВЧК-Вторник-7 час

ВЧК-Вторник-7 час

ВЧК-Вторник-7 час

ВЧК-Вторник-7 час

ВЧК-Вторник-7 час

ВЧК-Вторник-7 час

 

 

 

 

 

 

 

Теодор Мушанов

 

Понеделник

11:55-12.35

 

Нина Пирнарева

 

Понеделник

11:55-12.35

Здравка Тончева

 

Четвъртък

11.50-12.25

 

 

 

Лина Бъчварова

 

Понеделник

11.55-12.35

М.Спасова

 

Четвъртък

16.50-17.30

Ралица

 Испирска

 

Понеделник

11.55-12.35

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Мъжкарова

Понеделник

13.00-13.40

Силвия Дончева

Четвъртък

12:45-13:25

 

Василена Василева

Петък

12:50-13:30

Каб.(218)

 

Петранка Гелина

Петък

12.45-13.25

 

Теодора Йорданова

Сряда-12.45-13.25

 

Неда Динева

Петък

12.45-13.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стела Найденова

Сряда

12.50-13.30

 

Анелия Рогозянска

Сряда

12.50-13.30

 

Мартина Дойчева

Сряда

12.50-13.30

 

Вяра Якимова

Сряда

12.50-13.30

 

М.Тенекеджиева

Сряда

12.50-13.30

 

 

 

 

Марияна Лалчева

 

Вторник

12:40-13:20

 

Милена Бузукова

 

Четвъртък

13.10-13.55

 

 

Виолета Терзиева

 

Вторник

13.00-13.30

каб.(224)

 

 

 

 

График за допълнителни консултации с ученици през

първи срок на 2022/2023 учебна година

 

Български език и литература

Андон Андонов: сряда от 13:40 ч. с 5 а, г, д клас

Йорданка Недялкова:   вторник от13:30 ч. със 7 г, д клас

сряда от13:30 ч. с 5 б клас

Ани Бонева: понеделник от 14:00 ч. с 6 а, в, д клас

Полина Господинова:   понеделник от 14:30 ч. с 5 в кл.

вторник от14:30 ч. с 6 б, г кл.

Марио Маджиров: сряда от 14:30 ч. със 7 а, б, в клас

 

Математика

Даниела Алексиева:      понеделник от 13:20 ч. с 6 а, б, в, г, д  кл. по информационни технологии

 четвъртък от 13:30 ч. с 6 б, в  клас по математика

Ваня Станкова: вторник от 16:00 ч. с 5 клас

Адриан Андреев: сряда от 17:00 ч. с 5 а, д клас и с 6 г клас

Валентина Маврикова: вторник от 17:30 ч. със 7 б, в, г, д клас

Надежда Брусарска: вторник от 17:15 ч. с 6 а, д  и със 7 а клас 

Галина Ненчева: четвъртък от 14:00 ч. с 5 б, в клас

 

Английски език

Надя Велева: понеделник от 13:15 ч.

Силвия Георгиева: сряда от 14:00 ч. 

 

 

Немски език

Милена Бозукова: четвъртък от 15:00 ч.

 

История и цивилизации

Тони Вълчев: вторник от 16:00 ч. с 6 а, б, в, г, д клас

сряда от 16:00 ч. със 7 а, б, в, г, д клас

Нели Славова: четвъртък от 16:00 ч. с 5 а, б, в, г, д клас

 

География и икономика

Радослав Кьосовски:    понеделник от 16:00 ч. с 5 клас

понеделник от 16:40 ч. с 6 клас

понеделник от 17:20 ч. със 7 клас

Дарина Пачова: четвъртък от 16:00 ч. с 5 клас

 

Човекът и природата

Боряна Чакмакова: сряда от 16:00 ч. с 5 кл.

Вера Николова: понеделник от 17:00 ч. с 5 в клас

понеделник от 17:45 ч. с 6 а, б, г, д клас

Станка Ковачева: сряда от 18:00 ч. с 6 клас

 

Биология

Боряна Чакмакова: понеделник от 16:00 ч. със 7 а,б, в, г, д клас

 

Физика

Вера Николова: понеделник от 18:30 ч. със 7 а,б, в, г, д  клас

 

Химия

Станка Ковачева: сряда от 17:15 ч. със 7 а,б, в, г, д клас 

 

Консултациите се провеждат в платформата MS Teams, освен в случаите, в които учителят изисква присъствени консултации в училище.