Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

 

 

  

 ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРЕЗ II СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Теодор Мушанов

Нина Пирнарева

Здравка Тончева

Лина Бъчварова

Мариана Ивайлова/

Ралица Испирска

 

Понеделник

 12:10-12:45

Понеделник

 12:10-12:45

Сряда

12:00-12:35

Понеделник

12:10-12-45

Четвъртък

16:45-17:20

 

 

 

 

 

 

 

Елена Мъжкарова

Вторник

12:15-12:50

Лиляна Миленкова

Вторник

12:15-12:50

 

Василена Василева

Вторник

12:15-12:50

 

Петранка Гелина

Вторник

12:15-12:50

Теменужка Войнова/

Теодора Йорданова

12:15-12:50

 

 

 

 

 

 

 

Стела Найденова

Виктория Русева

 

Мартина Качакова

Вяра Якимова

Маргрета Тенекеджиева

 

Сряда

12:15-12:55

Понеделник

12:10-12:55

Четвъртък

13:00-13:40

Сряда

12:15-12:55

Понеделник

12:15-12:55

 

 

 

 

Виолета Дърмонева

Сряда 13:20 – 14:00

/дирекция/

Виолета Дърмонева

Сряда 13:20 – 14:00

/дирекция/

Виолета Дърмонева

Сряда 13:20 – 14:00

/дирекция/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даринка Йовчева

Четвъртък

12:15-12:55

Силвия Пешева

Четвъртък

12:15-12:55

Татяна Христова

Четвъртък

12:15-12:55

Юлия

Иванова

Четвъртък

12:15-12:55

Галина Горанова

Четвъртък

12:15-12:55

 

АНГЛИЙСКИ/ НЕМСКИ ЕЗИК

Марияна Лалчева

 

Понеделник

12:00-12:35

 

Милена Бузукова

Сряда

13:00-13:35(1а)

 

13:30-14:05(3а

Петък

13:00-13:40

(4а)

 

 

Татяна Христова

 

Понеделник

13:00-13:30

(3 клас)

 

Четвъртък

14:30-15:00

(4клас)

 

Юлия Иванова

 

Четвъртък

 

13:10-13:50

(4г)

 

ОРЕС-4д

13:10-13:50

450каб

 

 

 

Виолета Терзиева

 

Вторник

12:10-12:45

(2клас)

 

Петък

12:10-12:45

(3 и 4 клас)

 

 

 

 График за консултации  за  ВТОРИ срок на 2021/2022 учебна година

 

5 а

5 б

5 в

5 г

5 д

ПОНЕДЕЛНИК

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Истор/ ОРЕС

9:00 -9:30 ч Англ ез/ОРЕС

10:30- 11:00 ч Муз/ ОРЕС

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Истор/ ОРЕС

9:00 -9:30 ч Англ ез/ОРЕС

10:30- 11:00 ч Муз/ ОРЕС

 

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Истор/ ОРЕС

 

10:30- 11:00 ч Муз/ ОРЕС

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Истор/ ОРЕС

9:00 -9:30 ч Англ ез/ОРЕС

10:30- 11:00 ч Муз/ ОРЕС

 

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Истор/ ОРЕС

 

10:30- 11:00 ч Муз/ ОРЕС

11:00 -11:30  КМИТ/ОРЕС

ВТОРНИК

8:30 - 9:00 ч МАТ

9:30 - 10:00 ч -АНГЛ ез

11:30 - 12:00 ч- БЕЛ

12:00 - 12:30 - БЕЛ/ОРЕС

8:30 - 9:00 ч – МАТ

9:00 - 9:30 ч – БЕЛ

9:30 - 10:00 ч -АНГЛ ез.

10:30 - 11:00 МАТ /ОРЕС

11:00 - 11:30 КМИТ /ОРЕС

8:30 - 9:00 ч - МАТ

10:30 - 11:00 МАТ /ОРЕС

11:00 - 11:30 КМИТ /ОРЕС

11:30 - 12:00 ч -БЕЛ

12:00 - 12:30  БЕЛ/ОРЕС

8:30 - 9:00 ч - МАТ

9:00 - 9:30 ч - БЕЛ

9:30 - 10:00 ч -АНГЛ ез

10:30 - 11:00 ч НЕМ /ОРЕС

11:30-12:00 ч -БЕЛ

12:00-12:30  БЕЛ/ОРЕС

СРЯДА

8:30 – 9:00 ч. ИИ/ ОРЕС

8:30 – 9:00 ч. ИИ/ ОРЕС

8:30 – 9:00 ч. ИИ/ ОРЕС

10:00-10:30 ч - АНГЛ ез

 

10:00-10:30 ч - АНГЛ ез

11:00 –11:30 ч МАТ/ОРЕС

ЧЕТВЪР

ТЪК

 

 

9:30-10:00 АНГЛ ез/ОРЕС

13:00-13:30 ч –ИИ/ОРЕС

9:30-10:00 АНГЛ ез/ОРЕС

10:30 -11:00 ч - НЕМ ез

13:00-13:30 ч –ИИ/ОРЕС

ПЕТЪК

8:00-8:30 ч -ЧП/ОРЕС

 

9:00- 9:30 ч - ЧП

8:00-8:30 ч -ЧП/ОРЕС

 

9:00- 9:30 ч - ЧП

8:00-8:30 ч -ЧП/ОРЕС

 

9:00- 9:30 ч - ЧП

8:00 - 8:30 – ЧП

8:30 – 9:00 – ЧП/ОРЕС

 

8:00 - 8:30 – ЧП

8:30 – 9:00 – ЧП/ОРЕС

 

11:00-11:30 ч - МАТ

 

График за консултации  за  ВТОРИ срок на 2021/2022 учебна година

 

6 а

6 б

6 в

6 г

6 д

ПОНЕДЕЛНИК

9:00 -9:30 ч - Ист/ ОРЕС

9:30 -10:00 ч -  История

9:30-10:00 ч  Англ /ОРЕС

9:00 -9:30 ч - Ист/ОРЕС

9:30 -10:00 ч -  История

9:30-10:00 ч  Англ /ОРЕС

9:00 -9:30 ч - Ист/ОРЕС

9:30 -10:00 ч -  История

10:00 -10:30 МАТ/ОРЕС

11:00 – 11:30 МАТ

9:00 -9:30 ч - Ист/ОРЕС

9:30 -10:00 ч-  История

10:00 -10:30 МАТ/ОРЕС

11:00 – 11:30 МАТ

9:00 -9:30 ч - Ист/ОРЕС

9:30 -10:00 ч - История

10:00 -10:30 МАТ/ОРЕС

11:00 – 11:30 МАТ

ВТОРНИК

 

9:00 – 9:30 ч - МАТ

10:00- 10:30 - АНГЛ ез

11:00–11:30 ч Муз/ОРЕС

 

9:00 – 9:30 ч - МАТ

10:00- 10:30 - АНГЛ ез

11:00–11:30 ч Муз/ОРЕС

 

10:00- 10:30 - АНГЛ ез

11:00–11:30 ч Муз/ОРЕС

 

11:00–11:30 ч Муз/ОРЕС

 

11:00–11:30 ч Муз/ОРЕС

11:30 –12:00 Нем /ОРЕС

СРЯДА

 

8:00 - 8:30 ч – ЧП

8:30 – 9:00 ч – ЧП/ОРЕС

 

 

8:00 - 8:30 ч – ЧП

8:30 – 9:00 ч – ЧП/ОРЕС

8:00 - 8:30 ч – ЧП

8:30 – 9:00 ч – ЧП/ОРЕС

9:00 – 9:30 ч АНГЛ/ОРЕС

9:30 – 10:00 ч  -АНГЛ ез

 

9:00 – 9:30 ч АНГЛ/ОРЕС

9:30 – 10:00 ч  -АНГЛ ез

ЧЕТВЪРТЪК

8:30 – 9:00 ч – ИИ/ОРЕС

8:30 – 9:00 ч – ИИ/ОРЕС

8:30 – 9:00 ч – ИИ/ОРЕС

8:30 – 9:00 ч – ИИ/ОРЕС

9:00- 9:30 ч – БЕЛ /ОРЕС

9:30 – 10:00 -БЕЛ

 

8:30 – 9:00 ч – ИИ/ОРЕС

9:00- 9:30 ч – БЕЛ /ОРЕС

9:30 – 10:00 -БЕЛ

10:00- 10:30 ч МАТ/ОРЕС

11:00 – 11:30 ч - МАТ

11:00 – 11:30 ч - НЕМ ез

ПЕТЪК

8:00- 8:30 ч –ЧП

8:30- 9:00 ч –ЧП/ ОРЕС

9:00- 9:30 Геогр /ОРЕС

 

8:30 – 9:00 ч  - ЧП/ ОРЕС

9:00- 9:30 Геогр /ОРЕС

9:30 – 10:00 ч  - ЧП

8:00- 8:30 ч –ЧП

8:30- 9:00 ч –ЧП/ ОРЕС

9:00- 9:30 Геогр /ОРЕС

8:00- 8:30 ч –ЧП

8:30- 9:00 ч –ЧП/ ОРЕС

9:00- 9:30 Геогр /ОРЕС

 

 

9:00- 9:30 Геогр /ОРЕС

10:30 – 11:00 ч - ЧП

 

График за консултации  за  ВТОРИ срок на 2021/2022 учебна година

 

7 а

7 б

7 в

7 г

7 д

ПОНЕДЕЛНИК

8:00 – 8:30 ч Физика

8:30 – 9:00 ч Физ/ОРЕС

11:00-11:30 ч  Муз/ОРЕС

8:00 – 8:30 ч Физика

8:30 – 9:00 ч Физ/ОРЕС

11:00-11:30 ч  Муз/ОРЕС

8:00 – 8:30 ч Физика

8:30 – 9:00 ч Физ/ОРЕС

11:00-11:30 ч  Муз/ОРЕС

8:00 – 8:30 ч Физика

8:30 – 9:00 ч Физ/ОРЕС

11:00-11:30 ч  Муз/ОРЕС

8:00 – 8:30 ч Физика

8:30 – 9:00 ч Физ/ОРЕС

11:00-11:30 ч  Муз/ОРЕС

 

ВТОРНИК

8:00 – 8:30 ч – МАТ

10:00 - 10:30 МАТ /ОРЕС

10:30 –11:00 ч –Англ ез

11:30 - 12:00 КМИТ /ОРЕС

 

 

 

10:00 – 10:30 ч - МАТ

 

8:30 – 9:00 ч БЕЛ

 

 

9:00- 9:30 ч БЕЛ /ОРЕС

9:30- 10:00 ч БЕЛ

СРЯДА

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Ист/ ОРЕС

11:00 -11:30 ч БЕЛ/ОРЕС

11:30 -12:00 ч БЕЛ

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Ист/ ОРЕС

11:00 -11:30 ч БЕЛ/ОРЕС

11:30 -12:00 ч БЕЛ

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Ист/ ОРЕС

 

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Ист/ ОРЕС

11:00 -11:30 ч БЕЛ/ОРЕС

11:30 -12:00 ч БЕЛ

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Ист/ ОРЕС

 

ЧЕТВЪР

ТЪК

 

9:00 –9:30 ч- ИИ/ОРЕС

10:00 –10:30 ч Нем ез

 

9:00 –9:30 ч- ИИ/ОРЕС

10:00 –10:30 ч Нем ез

 

9:00 –9:30 ч- ИИ/ОРЕС

 

10:30-11:00 ч - МАТ

 

9:00 –9:30 ч- ИИ/ОРЕС

 

10:30-11:00 ч - МАТ

 

9:00 –9:30 ч- ИИ/ОРЕС

10:30-11:00 ч МАТ

11:00 –11:30 МАТ /ОРЕС

 

ПЕТЪК

 

 

10:00 -10:30  Биол/ОРЕС

10:30 -11:00 ч - Биолог

 

9:00 – 9:30 ч - АНГЛ ез

10:00 -10:30  Биол/ОРЕС

10:30 – 11:00 ч - Биолог

 

9:00 – 9:30 ч - АНГЛ ез

10:00 -10:30  Биол/ОРЕС

10:30 – 11:00 ч - Биолог

 

9:00 – 9:30 ч - АНГЛ ез

10:00 -10:30  Биол/ОРЕС

10:30 – 11:00 ч - Биолог

 

9:00 – 9:30 ч - АНГЛ ез

10:00 -10:30  Биол/ОРЕС

10:30 – 11:00 ч - Биолог