Прием за I клас

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

 

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

в 112 ОУ „Стоян Заимов“ – гр.София

 

Прочети още: Прием на ученици в първи клас – учебна 2021/2022 година

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

  

 З А П О В Е Д

 № 374/23.03.2021 г.

 

Прочети още: Прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

I клас за учебната 2021/2022

Прочети още: Прилежащи територии за 1. клас