Прием за I клас

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  

     

              ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 Уважаеми родители, скъпи бъдещи първокласници,

Вратите на нашето училище ще бъдат отворени за Вас

на  04.05.2022 г. /сряда/ от 8:30 ч. до 10:30 ч.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

I клас за учебната 2022/2023

Прочети още: Прилежащи територии за 1. клас - 2022 - 2023 г.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемът на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година ще се извърши в съответствие с разпоредбите на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с  Р Е Ш Е Н И Е № 101 на Столичния общински съвет от 24.02.2022 година.

Приемът на ученици ще се осъществява чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас /Системата/, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

 

На адрес: https://kg.sofia.bg/ може да се запознаете с начина на регистриране в Системата.

На адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar  може да се запознаете с графика на дейностите за прием на ученици.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

                                                         112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТОЯН ЗАИМОВ“  БУЛСТАТ: 000668590

 

1504 Софиябул. „Княз АлДондуков-Корсаков 60 | район „Оборище

+       359 02 944 0084 | +359 02 846 7325 | www.112ou.org | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">ou_st.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

З А П О В Е Д

                                         № 488/28.03.2022 год.

 

На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 143, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 8 от Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 41, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4, чл. 42, чл. 44, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и становище на обществения съвет – протокол №17/16.03.2022 г.

 

I.                УТВЪРЖДАВАМ:

 

Училищен план-прием за учебната 2022/2023 г., както следва:

1. I клас

1.1. Брой паралелки - 6

1.2 Брой места в паралелка – 24

Общ брой места – 144.

2. V клас

1.1.Брой паралелки  - 5

1.2. Брой учениците в паралелка – 26

Общ брой места - 130

3. Класове за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – I – IV клас, със следните варианти на организация, съгласно Наредба №10 от септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

            клас – 1 група - по чл.20, ал.2 и 3 групи –по чл.20, ал.1

II клас – 1 група - по чл.20, ал.2 и 3 групи –по чл.20, ал.1

III клас – 1 група - по чл.20, ал.2 и 3 групи –по чл.20, ал.1

IV клас – 3 групи – по чл.20, ал.1

 

 

            

 

   Директор: ……………    

 (ЖАНЕТА БРАНКОВА)       

                                                                        

  Светослава Соколова ……………..

                                     /Директор, съгласно заповед № 417/02.03.2022 г. на директора на училището/

Контакти