Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 

 

Списък класирани на 11.06.2021г. за прием в първи клас

 

1.

ММК

14001609

Първа група

Доп. точки: 0.0

 

2.

ВЕИ

14012517

Четвърта група

Доп. точки: 9.0

 

3.

МДД

14005869

Четвърта група

Доп. точки: 7.0

 

4.

КВР

14001449

Четвърта група

Доп. точки: 5.0

13425437


 

Уважаеми родители,

Записването  на учениците за I клас, приети на второ класиране ще се извършва в дирекцията на училището през периода 14.06.2021г. – 18.06.2021г., от 9:00-17:00 ч., при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

ВАЖНО уточнение!!! Поради провеждане на изпити от НВО, на 16.06.2021 г. /сряда/ и на 18.06.2021 г. /петък/, записването ще се извършва САМО от 14:30 ч. до 17:00 ч.

 

Необходими документи за записване:

1.   Заявление за записване /по образец/, изтеглено от  Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ).

2.   Декларация за защита на лични данни - ТУК

3.      Заявление за избор на вариант за  целодневна организация на учебния ден – ТУК.

4.      Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал.

5.    Удостоверение за раждане - за справка

 

ВАЖНО!

Записването на всеки класиран ученик ще се извърши в съответствие с разпоредбите на т.9 „Записване“ от СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община:

9.1. Родителите/настойникът могат/може да заявят/заяви записване на всеки класиран ученик по електронен път през Информационната система за прием на деца в общинските детски заведения, ПГУ в училищата и първи клас или на място в училището в рамките на установените срокове за записване.

9.2. В случаите, когато служебните проверки удостоверяват декларираните

от родителя/настойника критерии записването на детето може да бъде извършено по електронен път до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

9.3. В случаите, когато служебните проверки не удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии или при наличие на критерии, които не могат да бъдат удостоверени служебно, записването се извършва на място в училището при условие, че родителя/настойника или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/неголица представи/представят необходимите документи.

9.4. Всяко записано дете се отразява в ИСОДЗ, ПГУ и I клас от директора на училището, или от упълномощено със заповед от него лице, до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

9.5.  Дете, класирано чрез ИСОДЗ, ПГУ и I клас, не се записва, ако училищната комисия установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране. 

9.6. При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.