Позиция в сайта

За учебната 2017 - 2018 година 112 ОУ "Стоян Заимов" - София ще приема ученици както следва: