Учебни планове 2020-2021

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

 

                                       

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за I.а клас

                                                                                        

Учебна година - 2020/2021

Форма на обучение - дневна

Организация на учебния ден - целодневна

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол №12/01.09.2020 год., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/08.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора №442/08.09.2020 год.


I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ

Прочети още: Учебни планове I - IV клас - 2020-2021

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

   УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Учебна година : 2020/2021 г.

Форма на обучение : Дневна

              Организация на

Прочети още: УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 2020-2021