За ученика

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

  График  контролни работи  начален етап  първи учебен срок 2022 -2023 г.  

Учебен предмет

I а клас

I б клас

I в клас

I г клас

I д клас

I е клас

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

БЕЛ

19

 

 

 

10

19

 

 

 

5

20

 

 

 

10

19

 

 

 

10

16

 

 

 

5

19

 

 

 

10

Математика

26

 

 

 

17

26

 

 

 

17

26

 

 

 

17

20

 

 

 

17

26

 

 

 

17

26

 

 

 

17

Родинознание

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

30

 

 

 

 

21

 

 

 

 

21

 

 

 

 

Учебен предмет

II а клас

II б клас

IIв клас

IIг клас

II д клас

         

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

         

БЕЛ

 

5

24

 

4

 

17

 

6

30

28

26

 

13

24

29

24

11

13

 

30

 

 

2

27

         

Английски език

 

6

16

 

11

 

10

14

 

9

 

7

18

 

13

 

5

16

 

11

 

5

16

 

11

         

Немски език

 

6; 27

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Математика

30

 

11

 

16

 

12

30

 

25

29

24

 

7

23

 

6; 25

22

5

 

 

11

29

24

 

         

Родинознание

23

 

 

 

13

 

4

 

 

10

27

 

29

 

 

 

 

15

20

 

 

7

 

 

13

         

Учебен предмет

III а клас

IIIб клас

IIIв клас

IIIг клас

III д клас

         

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

         

БЕЛ

 

4

29

 

17

 

4

30

 

17

 

5

23

 

18

 

11

29

 

17

 

18

 

14

25

         

Английски език

 

19

 

14

10

28

19

 

14

10

28

19

 

14

10

 

19

 

14

10

 

 

 

 

 

         

Немски език

 

10

 

12

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Математика

 

5

30

 

19

30

 

16

 

18

 

7

29

 

20

 

4

14

 

16

 

13

22

 

10

         

Човекът и природата

 

13

 

15

26

 

10

 

12

23

 

13

 

15

26

28

 

30

 

25

30

 

 

9

 

         

Човекът и обществото

23

 

25

 

13

23

 

25

 

13

23

 

25

 

13

23

 

25

 

13

26

 

28

 

11

         

Учебен предмет

IV а клас

IVб клас

IVв клас

IVг клас

IV д клас

         

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

IX

X

XI

XII

I

         

БЕЛ

 

11

22

13

24

 

11

22

13

24

 

12

22

13

23

 

10

21

12

23

 

11

22

13

12

         

Английски език

 

 

23

 

11

28

 

25

 

11

30

10

11

 

20

 

7

18

 

13

28

 

21

 

24

         

Немски език

 

3; 24

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Математика

 

5

15

20

19

 

6

15

20

19

 

5

16

21

19

 

5

15

20

16

 

13

15

20

13

         

Човекът и природата

 

10

9

19

18

 

10

9

19

18

10

 

9

15

25

 

12

9

14

18

 

5

9

14

16

         

Човекът и обществото

 

7

 

2

27

 

7

 

2

27

 

7

 

2

28

 

6

 

1

12

 

7

 

2

20

         

               График  контролни и класни  работи  пети класове  първи учебен срок 2022 -2023 г. 

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

КМИТ

5 а

 

 

 

 

14. 11. 22

05. 12. 22

17. 01. 23 кл.р

 

 

06.10.22 вх.н

02. 11. 22

09. 12. 22

26. 09. 22 вх.н

 

25. 11. 22

 

06. 01. 23 кл.р

29. 09. 22 вх.н

 

10. 11. 22

 

12. 01. 23

26. 09. 22 вх.н

 

21. 11. 22

19. 12. 22

30. 09. 22 вх.н

 

18. 11. 22

 

13. 01. 23

 

 

02. 11. 22

5 б

 

 

 

 

15. 11. 22

13. 12. 22

17. 01.22 кл.р

28. 09. 22 вх.н

 

 

21. 12. 22

 

30. 09. 22 вх.н

17. 10. 22

14. 11. 22

12.12. 22 ИУЧ

09. 01. 23 кл.р

28. 09. 22 вх.н

 

09. 11. 22

 

04. 01. 23

26. 09. 22 вх.н

 

23. 11. 22

20. 12. 22

30. 09. 22 вх.н

 

25. 11. 22

 

13. 01. 23

 

 

07. 11. 22

5 в

 

01. 10. 22 вх.н

18. 11. 22

16. 12. 22 кл.р

10. 01. 23

27. 09. 22 вх.н

 

22. 11. 22

 

17. 01. 22

 

30. 09. 22 вх.н

17. 10. 22

14. 11. 22

12.12. 22 ИУЧ

09. 01. 23 кл.р

27. 09. 22 вх.н

 

08. 11. 22

 

17. 01. 23

23. 09. 22 вх.н

28. 10. 22

 

09. 12. 22

26. 09. 22 вх.н

 

 

19. 12. 22

 

 

02. 11. 22

5 г

 

 

 

 

14. 11. 22

05 .12. 22

17. 01.23 кл.р

27. 09. 22 вх.н

 

 

22. 12. 22

 

 

25. 10. 22

22. 11. 22 ИУЧ

20. 12. 22

11. 01. 23 кл.р

28. 09. 22 вх.н

 

09. 11. 22

 

04. 01. 23

 

06. 10. 22 вх.н

 

01 .12. 22

27. 09. 22 вх.н

 

15. 11. 22

 

10. 01. 23

 

 

04. 11. 22

5 д

 

 

 

 

14. 11. 22

05. 12. 22

18. 01. 23 кл.р

27. 09. 22 вх.н

 

 

22. 12. 22

 

26. 09. 22 вх.н

 

25. 11. 22

 

06. 01. 23 кл.р

27. 09. 22 вх.н

 

08. 11. 22

 

10. 01. 23

 

06. 10. 22 вх.н

 

01. 12. 22

30. 09. 22 вх.н

 

18. 11. 22

 

19. 01. 23

 

 

03. 11. 22

  

График  контролни и класни работи  шести класове  първи учебен срок 2022-2023 г. 

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

Информац

технологии

6 а

 

 

 

27. 09. 22 вх. н

18. 10. 22

14. 11. 22

19. 12. 22 Кл. р

26. 09. 22 вх. н

 

28. 11. 22

 

16. 01. 23

 

 

06. 10. 22 вх. н

15. 11. 22

13. 12. 22

17. 01. 23 Кл. р

 

 

 

 

24. 01. 23

29. 09. 22 вх. н

 

 

05. 12. 22

23. 09. 22

 

21. 11. 22

 

27. 01. 23

 

6 б

 

03. 10. 22 вх. н

14. 11. 22

21. 12. 22 Кл. Р

13. 01. 23

26. 09. 22 вх. н

 

23. 11. 22

 

16. 01. 23

 

 

06. 10. 22 вх. н

17. 11. 22

15. 12. 22

19. 01. 23 Кл. р

 

 

 

 

26. 01.  23

23. 09. 22 вх. н

 

 

06. 12. 22

20. 09. 22

 

21. 11. 22

 

27. 01. 23

 

 

 

 

 

6 в

 

 

 

29. 09. 22 вх. н

20. 10. 22

14. 11. 22

19. 12. 22 Кл. р

30. 09. 22 вх. н

 

 

09. 12. 22

 

 

06. 10. 22 вх. н

17. 11. 22

15. 12. 22

19. 01. 23 Кл. р

 

 

 

 

27. 01. 23

26. 09. 22 вх. н

 

 

05. 12. 22

27. 09. 22

 

30. 11. 22

 

20. 01. 23

 

6 г

 

 

 

 

03. 10. 22 вх. н

14. 11. 22

20. 12. 22 Кл. р

10. 01. 23

26. 09. 22 вх. н

 

21. 11. 22

 

09. 01. 23

 

 

05. 10. 22 вх. н

16. 11. 22

14. 12. 22

17. 01. 23 Кл. р

 

 

 

 

25. 01. 23

23. 09. 22 вх. н

 

 

06. 12. 22

23. 09. 22

 

22. 11. 22

 

26. 01. 23

 

6 д

 

 

 

30. 09. 22 вх. н

21. 10. 22

15. 11. 22

20. 12. 22 Кл. р

 

30. 09. 22 вх. н

 

 

16. 12. 22

 

04. 10. 22 вх. н

08. 11. 22

06. 12. 22

 

07. 10. 22 вх. н

14. 11. 22

12. 12. 22

16. 01. 23 Кл. р

 

 

 

 

26. 01. 23

28. 09. 22 вх. н

 

 

05. 12. 22

26. 09. 22

 

24. 11. 22

 

31. 01. 23

 

 

  

График  контролни и класни работи  седми класове първи учебен срок 2022-2023 г. 

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИ

КА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

7 а

 

 

 

 

24. 10. 22

07. 11. 22

 

16. 01. 23 Кл. р

29. 09. 22 вх.

 

28. 11. 22

 

19. 01. 23

 

 

04. 10. 22 вх. н

10. 11. 22

15. 12. 22

05. 01. 23 Кл. р

 

 

16. 11. 22

27. 09. 22 вх.н

 

 

06. 12. 22

27. 09. 22 вх.н

 

23. 11. 22

 

11. 01. 23

16. 09. 22

 

18. 11. 22

 

05. 10. 22

 

08. 12. 22

7 б

 

 

 

 

24. 10. 22

07. 11. 22

 

16. 01. 23 Кл. р

28. 09. 22 вх.

 

30. 11. 22

 

11. 01. 23

 

30. 09. 22 вх. н

 

16. 11. 22

14. 12. 22

04. 01. 23 Кл. р

 

 

10. 11. 22

26. 09. 22 вх.н

 

 

05. 12. 22

27. 09. 22 вх.н

 

24. 11. 22

 

19. 01. 23

16. 09. 22

 

18. 11. 22

 

06. 10. 22

 

09. 12. 22

7 в

 

 

 

 

24. 10. 22

07. 11. 22

 

16. 01. 23 Кл. р

27. 09. 22 вх.

 

29. 11. 22

 

10. 01. 23

 

30. 09. 22 вх. н

 

17. 11. 22

15. 12. 22

05. 01. 23 Кл. р

 

 

14. 11. 22

28. 09. 22 вх.н

 

 

14. 12. 22

28. 09. 22 вх.н

 

23. 11. 22

 

18. 01. 23

29. 09. 22

 

 

01. 12. 22

 

04. 10. 22

 

07. 12. 22

7 г

 

 

 

 

25. 10. 22

08. 11. 22

 

17. 01. 23 Кл. р

26. 09. 22 вх.

 

21. 11. 22

 

23. 01. 23

 

30. 09. 22 вх. н

 

15. 11. 22

13. 12. 22

04. 01. 23 Кл. р

 

 

18. 11. 22

 

 

28. 09. 22 вх.н

 

 

07. 12. 22

29. 09. 22 вх.н

 

25. 11. 22

 

20. 01. 23

20. 09. 22

 

28. 11. 22

 

05. 10. 22

 

08. 12. 22

7 д

 

 

 

 

25. 10. 22

08. 11. 22

 

17. 01. 23 Кл. р

26. 09. 22 вх.

 

21. 11. 22

 

23. 01. 23

 

04. 10. 22

15. 11. 22

12. 12. 22

30. 09. 22 вх. н

 

16. 11. 22

14. 12. 22

04. 01. 23 Кл. р

 

 

29. 11. 22

 

06. 10. 22 вх.н

 

01. 12. 22

30. 09. 22 вх.н

 

09. 11. 22

 

11. 01. 23

21. 09. 22

 

23. 11 . 22

 

06. 10. 22

 

09. 12. 22

 

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

 

 

  

 ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРЕЗ I СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

1e

 

Дарина Йовчева

Четвъртък

 

 12.30-13.05

Силвия Пешева

Четвъртък

 

 12.30-13.05

Таня Христова

Четвъртък

 

 12.30-13.05

Юлия Иванова

Четвъртък

Гергана Кръстева

 12.30-13.05

Галина Горанова

Четвъртък

 

 12.30-13.05

Таня Петрова

Четвъртък

 

 12.30-13.05

 

ВЧК-Вторник-7 час

ВЧК-Вторник-7 час

ВЧК-Вторник-7 час

ВЧК-Вторник-7 час

ВЧК-Вторник-7 час

ВЧК-Вторник-7 час

 

 

 

 

 

 

 

Теодор Мушанов

 

Понеделник

11:55-12.35

 

Нина Пирнарева

 

Понеделник

11:55-12.35

Здравка Тончева

 

Четвъртък

11.50-12.25

 

 

 

Лина Бъчварова

 

Понеделник

11.55-12.35

М.Спасова

 

Четвъртък

16.50-17.30

Ралица

 Испирска

 

Понеделник

11.55-12.35

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Мъжкарова

Понеделник

13.00-13.40

Силвия Дончева

Четвъртък

12:45-13:25

 

Василена Василева

Петък

12:50-13:30

Каб.(218)

 

Петранка Гелина

Петък

12.45-13.25

 

Теодора Йорданова

Сряда-12.45-13.25

 

Неда Динева

Петък

12.45-13.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стела Найденова

Сряда

12.50-13.30

 

Анелия Рогозянска

Сряда

12.50-13.30

 

Мартина Дойчева

Сряда

12.50-13.30

 

Вяра Якимова

Сряда

12.50-13.30

 

М.Тенекеджиева

Сряда

12.50-13.30

 

 

 

 

Марияна Лалчева

 

Вторник

12:40-13:20

 

Милена Бузукова

 

Четвъртък

13.10-13.55

 

 

Виолета Терзиева

 

Вторник

13.00-13.30

каб.(224)

 

 

 

 

График за допълнителни консултации с ученици през

първи срок на 2022/2023 учебна година

 

Български език и литература

Андон Андонов: сряда от 13:40 ч. с 5 а, г, д клас

Йорданка Недялкова:   вторник от13:30 ч. със 7 г, д клас

сряда от13:30 ч. с 5 б клас

Ани Бонева: понеделник от 14:00 ч. с 6 а, в, д клас

Полина Господинова:   понеделник от 14:30 ч. с 5 в кл.

вторник от14:30 ч. с 6 б, г кл.

Марио Маджиров: сряда от 14:30 ч. със 7 а, б, в клас

 

Математика

Даниела Алексиева:      понеделник от 13:20 ч. с 6 а, б, в, г, д  кл. по информационни технологии

 четвъртък от 13:30 ч. с 6 б, в  клас по математика

Ваня Станкова: вторник от 16:00 ч. с 5 клас

Адриан Андреев: сряда от 17:00 ч. с 5 а, д клас и с 6 г клас

Валентина Маврикова: вторник от 17:30 ч. със 7 б, в, г, д клас

Надежда Брусарска: вторник от 17:15 ч. с 6 а, д  и със 7 а клас 

Галина Ненчева: четвъртък от 14:00 ч. с 5 б, в клас

 

Английски език

Надя Велева: понеделник от 13:15 ч.

Силвия Георгиева: сряда от 14:00 ч. 

 

 

Немски език

Милена Бозукова: четвъртък от 15:00 ч.

 

История и цивилизации

Тони Вълчев: вторник от 16:00 ч. с 6 а, б, в, г, д клас

сряда от 16:00 ч. със 7 а, б, в, г, д клас

Нели Славова: четвъртък от 16:00 ч. с 5 а, б, в, г, д клас

 

География и икономика

Радослав Кьосовски:    понеделник от 16:00 ч. с 5 клас

понеделник от 16:40 ч. с 6 клас

понеделник от 17:20 ч. със 7 клас

Дарина Пачова: четвъртък от 16:00 ч. с 5 клас

 

Човекът и природата

Боряна Чакмакова: сряда от 16:00 ч. с 5 кл.

Вера Николова: понеделник от 17:00 ч. с 5 в клас

понеделник от 17:45 ч. с 6 а, б, г, д клас

Станка Ковачева: сряда от 18:00 ч. с 6 клас

 

Биология

Боряна Чакмакова: понеделник от 16:00 ч. със 7 а,б, в, г, д клас

 

Физика

Вера Николова: понеделник от 18:30 ч. със 7 а,б, в, г, д  клас

 

Химия

Станка Ковачева: сряда от 17:15 ч. със 7 а,б, в, г, д клас 

 

Консултациите се провеждат в платформата MS Teams, освен в случаите, в които учителят изисква присъствени консултации в училище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                              

 

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

06.02.2023 г.  I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

 

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година: 

16.05.2023 г.         XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г.         V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

 

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

 

НА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

 

 

 

              І. и  ІІ. клас                                   ІІІ. и  ІV. клас                                   V., VІ. и VІІ. клас                                                                                      

                       1 час: 08:00 – 08:35                          1 час: 07:45 – 08:25                               1 час: 07:30 – 08:10  

                       2 час: 08:45 – 09:20                          2 час: 08:35 – 09:15                                              2 час: 08:20 – 09:00

                3 час: 09:30 – 10:05                          3 час: 09:25 – 10:05                                              3 час: 09:10 – 09:50

                4 час: 10:25 – 11:00                          4 час: 10:25 – 11:05                                              4 час: 10:10 – 10:50

                5 час: 11:10 – 11:45                          5 час: 11:10 – 11:50                                              5 час: 11:00 – 11:40  

                6 час: 11:55 – 12:30                          6 час: 12:00 – 12:40                                              6 час: 11:45 – 12:25

                                                                                                                                           7 час: 12:30 – 13:10

 

Час

Дейност в ГЦОУД

I – II клас

III-IV клас

1.

ООФА

11:55 -12:30

12:50 – 13:30

2.

ООФА

12:40 –13:15

13:30 – 14:10

 

3.

Самоподготовка

13:30 –14:05

14:10 – 14:50

4.

Самоподготовка

14:20 –14:55

15:10 – 15:50

 

5.

Занимания по интереси

15:15 – 15:50

16:00 – 16:40

6.

Занимания по интереси

16:00 –16:35

16:50 – 17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

График за провеждането на класните работи за първи срок за учебната 2022/2023 г.