За ученика

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

                                  График за провеждане на входяща диагностика на учениците за 2020/2021г.                                 

 

 

24.09.20

МАТ.

24.09.20

МАТ.

24.09.20

АЕ

23.09.20

ЧП

24.09.20

ГЕОГР.

28.09.20

ЧП

25.09.20

ЧП

30.09.20

ЧП

28.09.20

ЧП

28.09.20

ЧП

09.10.20

ХООС

06.10.20

ХООС

07.10.20

ХООС

06.10.20

ХООС

09.10.20

ХООС

23.09.20

ЧП

24.09.20

АЕ

23.09.20

ЧП

28.09.20

АЕ

28.09.20

АЕ/НЕ

24.09.20

ГЕОГР.

06.10.20

ГЕОГР.

01.10.20

МАТ.

01.10.20

МАТ.

01.10.20

МАТ.

24.09.20

БЕЛ

24.09.20

ФИЗИК.

06.10.20

ФИЗИК

25.09.20

МАТ.

24.09.20

БЕЛ

23.09.20

АЕ

28.09.20

ГЕОГР.

02.10.20

БЕЛ

25.09.20

ГЕОГР.

23.09.20

ЧП.

02.10.20

МАТ.

25.09.20

АЕ

06.10.20

ГЕОГР.

25.09.20

АЕ

06.10.20

ГЕОГР.

06.10.20

ФИЗИК.

06.10.20

ГЕОГР.

30.09.20

МАТ.

30.09.20

ФИЗИК.

25.09.20

МАТ.

24.09.20

ГЕОГР.

25.09.20

ЧП

25.09.20

ГЕОГР.

25.09.20

БЕЛ

21.09.20

БЕЛ

23.09.20

БЕЛ

21.09.20

БЕЛ

25.09.20

АЕ

25.09.20

ГЕОГР.

25.09.20

БЕЛ

24.09.20

ГЕОГР.

25.09.20

БИОЛ.

28.09.20

ГЕОГР.

06.10.20

АЕ/НЕ

24.09.20

ФИЗИК

02.10.20

БЕЛ

02.10.20

БЕЛ

29.09.20

МАТ.

01.10.20

МАТ.

30.09.20

МАТ.

18.08.20

АЕ

05.10.20

МАТ.

23.09.20

БЕЛ

23.09.20

БЕЛ

25.09.20

АЕ

28.09.20

БИОЛ.

23.09.20

БЕЛ

24.09.20

БИОЛ.

23.09.20

ГЕОГР.

23.09.20

ГЕОГР.

 

 

 

 

 

28.09.20

ИСТ.

24.09.20

ИСТ.

24.09.20

ИСТ

23.09.20

ИСТ

24.09.20

ИСТ

23.09.20

АЕ/НЕ

28.09.20

МАТ.

23.09.20

БЕЛ

24.09.20

БИОЛ.

25.09.20

БИОЛ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.20

МАТ.

24.09.20

АЕ

18.09.20

АЕ

29.09.20

БЕЛ

21.09.20

АЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.20

ИСТ.

25.09.20

ИСТ.

13.10.20

ИСТ.

28.09.20

ИСТ.

13.10.20

ИСТ.

 

 

 График със самостоятелни  работи

1 срок 2020/2021 учебна година

 

Седмичен график

Български език и Литература

 

Математика

 

Околен свят

Елена Мъжкарова

Иванина Петранова

Василена Василева

Весела Макшутова

Теменужка Войнова

18.11.2020

25.01.2021

18.11.2020

25.01.2021

 18.11.2020

25.01.2021

 

18.11.2020

25.01.2021

18.11.2020

25.01.2021

28.10.2020

14.12.2020

20.01.2021

16.12.2020

28.10.2020

14.12.2020

20.01.2021

16.12.2020

28.10.2020

14.12.2020

20.01.2021

16.12.2020

28.10.2020

14.12.2020

20.01.2021

16.12.2020

28.10.2020

14.12.2020

20.01.2021

16.12.2020

 

 

 

 

 

 

Стела Найденова

Виктория Русева

Мартина Качакова

Вяра Якимова

Маргрета Тенекеджиева

Български език и Литература

02.10.2020

06.11.2020

11.12.2020

07.10.2020

11.11.2020

16.12.2020

07.10.2020

11.11.2020

07.10.2020

11.11.2020

16.12.2020

01.10.2020

12.11.2020

17.12.2020

Математика

24.09.2020

12.11.2020

17.12.2020

28.09.2020

16.11.2020

16.12.2020

28.09.2020

16.11.2020

17.11.2020

14.12.2020

01.10.2020

19.11.2020

10.12.2020

Околен свят

21.09.2020

02.11.2020

21.09.2020

16.11.2020(3г)

21.09.2020

02.11.2020

23.09.2020

11.11.2020(ЧП

5.10.2020

02.11.2020

16.12.2020

 

24.09.2020

5.11.2020

21.09.2020

04.11.2020

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

 

 

 

 

Дарина Йовчева

Силвия Пешева

Татяна Христова

Юлия Иванова

Галина Горанова

 

 БЕЛ - 06.10.2020г.

24.11.2020

15.12.2020

19.01.2021.

 

Математика

09.10.2020

28.10.2020

18.11.2020

27.01.2021

 

 

 ЧО –

12.11.2020

14.01.2021

.

 

 ЧП –

01.12.2020

12.01.2021

.

 

 

БЕЛ –

06.10.2020

27.10.2020

17.11.2020

01.12.2020

 

Математика –

15.10.2020

29.10.2020

19.11.2020

0312.2020

 

ЧО

22.10.2020

19.11.2020

 

 ЧП –

13.10.2020

24.11.2020

22.12.2020

БЕЛ – 26.10.2020

30.10.2020

23.11.2020

27.11.2020

07-11.12.2020

18-22.01.2020

 

 

Математика –

19.10.2020

23.10.2020

16-20.11.2020

14-18.12.2020

 

ЧО

11 учебна седмица

22 седмица

 

 ЧП -21 седмица

АЕ-12 седмица-18 седмица

 

БЕЛ – 26.10.2020

30.10.2020

23.11.2020

27.11.2020

07-11.12.2020

18-22.01.2020

 

 

Математика –

19.10.2020

23.10.2020

16-20.11.2020

14-18.12.2020

 

ЧО

11 учебна седмица

22 седмица

 

 ЧП -21 седмица

АЕ-12 седмица-18 седмица

БЕЛ – 26.10.2020

30.10.2020

23.11.2020

27.11.2020

07-11.12.2020

18-22.01.2020

 

 

Математика –

19.10.2020

23.10.2020

16-20.11.2020

14-18.12.2020

 

ЧО

11 учебна седмица

22 седмица

 

 ЧП -21 учебна седмица

 

Седмичен график

 

Нина Пирнарева

 

Здравка Тончева

 

Лина Бъчварова

 

Марияна Спасова

 

Теодор Мушанов

         

Български език и литература 

 

29.09.2020

10.11.2020

19.01.2021

 

12.10.2020

10.11.2020

15.12.2020

18.01.2021

 

28.09.2020

18.11.2020

8.12.2020

13.01.2020

 

 

 

02.10.2020

18.11.2020

8.12.2020

13.01.2020

05.10.2020

23.11.2020

21.12.2020

Математика

05.10.2020

19.11.2020

18.01.2021

18.10.2020

12.11.2020

17.12.2020

20.01.2021

01.10.2020

21.10.2020

15.12.2020

21.01.2020

05.10.2020

21.10.2020

15.12.2020

21.01.2020

02.10.2020

11.11.2020

18.12.2020

Човекът и природата

01.10.2020

23.11.2020

07.01.2021

07.10.2020

08.12.2020

05.10.2020

11.11.2020

02.12.2020

23.01.2021

08.10.2020

11.11.2020

02.12.2020

23.01.2021

30.09.2020

4.11.2020

7.12.2020

Човекът и обществото

07.10.2020

23.12.2020

01.10.2020

07.01.2021

30.09.2020

23.11.2020

21.12.2020

28.01.2021

06.10.2020

23.11.2020

21.12.2020

28.01.2021

06.10.2020

0812.2020

Английски език

Немски език

Мариана Лалчева

 

28.09.2020

(4-а,б,в,г,д)

28.09.2020

(2г)

26.10.2020

30.11.2020

21.12.2020

25.01.2021

 

Милена Бузукова

 

20.11.2020

15.01.2021(2 кл)

19.10.2020

23.11.2020(3кл)

 

23.11.2020

04.11.2020(4)кл

Виолета Терзиева

 

06.10.2020(2кл)

09.10.2020(3кл)

26.10.2020

30.11.2020

21.12.2020

25.01.2021

 

Татяна Христова

 

АЕ-12 седмица-18 седмица

 

 

График  контролни  работи  пети класове втори учебен срок 2020 -2021 г.

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

Информац

технологии

5 а

19. 03. 21

16. 04. 21

23. 02. 21

27. 04. 21

08. 06. 21

 

 

24. 02. 21

24. 03. 21

21. 04. 21

 

16. 03. 21

08. 06. 21

15. 05. 21

 

 

5 б

19. 03. 21

16. 04. 21

 

 

25. 02. 21

29. 04. 21

10. 06. 21

 

24. 02. 21

24. 03. 21

21. 04. 21

 

18. 03. 21

03. 06. 21

14. 04. 21

 

 

5 в

19. 03. 21

16. 04. 21

 

 

26. 02. 21

28. 04. 21

09. 06. 21

 

23. 02. 21

16. 03. 21

27. 04. 21

 

18. 03. 21

03. 06. 21

13. 04. 21

 

 

5 г

18. 02. 21

18. 03. 21

10. 06. 21

26. 02. 21

28. 05. 21

 

23. 02. 21

16. 03. 21

27. 04. 21

 

15. 03. 21

07. 06. 21

13. 04. 21

 

 

5 д

18. 02. 21

18. 03. 21

10. 06. 21

26. 02. 21

28. 05. 21

22. 02. 21

26. 04. 21

24. 02. 21

17. 03. 21

28. 04. 21

 

16. 03. 21

07. 06. 21

14. 04. 21

12. 03. 21

01. 06. 21

11. 06. 21

 

 

 

График  контролни  работи  среден  курс  първи учебен срок 2020-2021 г.

 

Предмет

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

Информац

технологии

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

5 а

13.11.20 г.

27.11.20 г.

17.11.20 г.

19.01.21 г.

 

 

 

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.12.20 г.

 

28.10.20 г.

16.12.20 г.

11.12.20 г.

01.12.20 г.

5 б

13.11.20 г.

27.11.20 г.

17.11.20 г.

19.01.21 г.

 

 

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.12.20 г.

 

23.10.20 г.

18.12.20 г.

07.12.20 г.

30.11.20 г.

5 в

13.11.20 г.

27.11.20 г.

17.11.20 г.

19.01.21 г.

 

 

23.10.20 г.

20.11.20 г.

11.12.20 г.

 

23.10.20 г.

18.12.20 г.

10.12.20 г.

02.12.20 г.

5 г

06.11.20 г.

19.11.20 г.

04.12.20 г.

26.10.20 г.

21.12.20 г.

18.01.21 г.

 

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.12.20 г

 

26.10.20 г.

21.12.20 г.

11.12.20 г.

02.12.20 г.

5 д

06.11.20 г.

16.11.20 г.

04.12.20 г.

26.10.20 г.

21.12.20 г.

18.01.21 г.

02.11.20 г.

07.12.20 г.

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.12.20 г.

 

27.10.20 г.

22.12.20 г.

10.12.20 г.

23.09.20 г.

16.12.20 г.

 

График  контролни  работи  шести класове втори учебен срок 2020-2021 г.

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

Информац

технологии

6 а

 

 

22. 04. 21

13. 05. 21

 

09. 03. 21

20. 04. 21

01. 06. 21

 

23. 02. 21

27. 04. 21

24. 02. 21

17. 03. 21

14. 04. 21

12. 02. 21

07. 05. 21

11. 05. 21

09. 03. 21

28. 05. 21

08. 06. 21

 

6 б

 

 

22. 04. 21

13. 05. 21

09. 03. 21

11. 05. 21

23. 02. 21

27. 04. 21

12. 02. 21

26. 03. 21

19. 04. 21

 

22. 02. 21

17. 05. 21

12. 05.21

16. 03. 21

01. 06. 21

10. 06. 21

16. 04. 21

6 в

 

 

22. 04. 21

13. 05. 21

10. 03. 21

12. 05. 21

 

12. 02. 21

26. 03. 21

19. 04. 21

18. 02. 21

13. 05. 21

10. 05.21

08. 03. 21

10. 05. 21

01. 06. 21

16. 04. 21

6 г

 

 

22. 04. 21

13. 05. 21

10. 03. 21

12. 05. 21

 

12. 02. 21

26. 03. 21

19. 04. 21

19. 02. 21

14. 05. 21

12. 05.21

16. 03. 21

01. 06. 21

09. 06. 21

 

6 д

 

 

17. 02. 21

31. 03. 21

14. 04. 21

12. 05. 21

 

10. 03. 21

12. 05. 21

 

12. 02. 21

26. 03. 21

19. 04. 21

19. 02. 21

14. 05. 21

10. 05.21

08. 03. 21

31. 05. 21

08. 06. 21

 

 

 График  контролни  работи  среден  курс  първи учебен срок 2020-2021 г.

 

Предмет

Клас

 

БЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

Информац

технологии

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

6 а

23.10.20 г.

20.12. 20 г.

13.11.20 г.

15.01.21 г.

 

05.11.20 г.

09.12.20 г.

21.10.20 г.

18.11.20 г.

20.01.21 г.

 

25.01.21 г.

10.12.20 г.

28.09.20 г.

21.12.20 г.

6 б

23.10.20 г.

20.12.20 г.

30.10.20 г. 

18.12.20 г.

15.01.21 г.

05.11.20 г.

09.12.20 г.

24.11.20 г.

07.12.20 г.

09.12.20 г.

28.01.21 г.

08.12.20 г.

25.09.20 г.

21.12.20 г.

6 в

21.10.20 г.

18.12.20 г.

30.10.20 г. 

18.12.20 г.

15.01.21 г.

 

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.01.21 г.

08.12.20 г.

28.01.21 г.

08.12.20 г.

04.11.20 г.

06.12.20 г.

6 г

21.10.20 г.

18.12.20 г.

29.10.20 г.

17.12.20 г.

14.01.21 г.

 

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.01.21 г.

 

27.01.21 г.

11.12.20 г.

28.09.20 г.

21.12.20 г.

6 д

18. 11.20 г.

23. 11.20 г.

11.12.20 г.

30.10.20 г. 

18.12.20 г.

15.01.21 г.

 

22.10.20 г.

19.11.20 г.

10.01.21 г.

 

28.01.21 г.

08.12.20 г.

28.09.20 г.

21.12.20 г.

 

График  контролни  работи  седми класове втори учебен срок 2020-2021 г.

Предмет

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

Информ.

технологии

 

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

7 а

15. 02. 21

29. 03. 21

 

16. 02. 21

20. 04. 21

07. 06. 21

 

16. 03. 21

03. 05. 21

24. 02. 21

17. 03. 21

14. 04. 21

27. 04. 21

22. 06. 21

28. 05. 21

 

25. 03. 21

13. 05. 21

10. 02. 21

12. 05. 21

23. 06. 21

06. 03. 21

16. 04. 21

25. 06. 21

7 б

08. 02. 21

16. 02. 21

 

12. 02. 21

23. 04. 21

10. 06. 21

 

 

10. 02. 21

16. 03. 21

13. 04. 21

 

28. 04. 21

23. 06. 21

27. 05. 21

 

24. 03. 21

12. 05. 21

04. 02. 21

13. 05. 21

17. 06. 21

01. 03. 21

12. 04. 21

21. 06. 21

7 в

08. 02. 21

16. 02. 21

 

 

17. 02. 21

21. 04. 21

02. 06. 21

 

16. 02. 21

16. 03. 21

13. 04. 21

 

27. 04. 21

22. 06. 21

27. 05. 21

25. 03. 21

22. 03. 21

10. 05. 21

10. 02. 21

12. 05. 21

23. 06. 21

06. 03. 21

16. 04. 21

25. 06. 21

7 г

08. 02. 21

16. 02. 21

 

 

15. 02. 21

19. 04. 21

31. 05. 21

16. 03. 21

03. 05. 21

16. 02. 21

16. 03. 21

13. 04. 21

 

28. 04. 21

23. 06. 21

27. 05. 21

25. 03. 21

24. 03. 21

12. 05. 21

05. 02. 21

14. 05. 21

11. 06. 21

01. 03. 21

12. 04. 21

21. 06. 21

7 д

15. 02. 21

30. 03. 21

 

 

16. 02. 21

20. 04. 21

01. 06. 21

 

16. 02. 21

16. 03. 21

13. 04. 21

28. 04. 21

23. 06. 21

28. 05. 21

 

25. 03. 21

13. 05. 21

10. 02. 21

12. 05. 21

23. 06. 21

01. 03. 21

12. 04. 21

21. 06. 21

 

График  контролни  работи  среден  курс  първи учебен срок 2020-2021 г.

 

Предмет

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ.

ГЕОГРАФ.

И ИКОНОМ

Информ.

технологии

 

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

7 а

22.10.20 г.

19.11.20 г.

28.10.20 г.

16.12.20 г.

20.01.21 г.

20.10.20 г.

24.11.20 г.

15.10.20 г.

02.11.20 г.

23.11.20 г.

25.01.21 г.

25.11.20 г.

10.12.20 г.

 

23.11.20 г.

06.10.20 г.

24.11.20 г.

04.12.20 г.

08.01.21 г.

7 б

09.11.20 г.

30.10.20 г.

18.12.20 г.

22.01.21 г.

 

16.10.20 г.

02.11.20 г.

16.11.20 г.

26.01.21 г.

27.11.20 г.

08.12.20 г.

 

27.11.20 г.

24.09.20 г.

19.11.20 г.

01.12.20 г.

05.01.21 г.

7 в

10.11.20 г.

19.11.20 г.

14.01.21 г.

 

16.10.20 г.

03.11.20 г.

17.11.20 г.

26.01.21 г.

24.11.20 г.

07.12.20 г.

16.11.20 г.

26.11.20 г.

06.10.20 г.

24.11.20 г.

02.12.20 г.

06.01.21 г.

7 г

09.11.20 г.

18.11.20 г.

13.01.21 г.

20.10.20 г.

24.11.20 г.

16.10.20 г.

03.11.20 г.

17.11.20 г.

26.01.21 г.

23.11.20 г.

09.12.20 г.

16.11.20 г.

26.11.20 г.

30.09.20 г.

18.11.20 г.

01.12.20 г.

05.01.21 г.

7 д

22.10.20 г.

11.11.20 г.

19.11.20 г.

16.11.20 г

11.01.21 г

 

 

16.10.20 г

03.11.20 г

17.11.20 г

26.01.21 г

24.11.20 г

09.12.20 г

 

27.11.20 г

24.09.20 г

19.11.20 г

04.12.20 г.

08.01.21 г.

 

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

График с консултации

Първи срок 2020/2021 учебна година

 

Седмичен график

 

Елена Мъжкарова

Иванина Петранова

Василена Василева

Весела Макшутова

Теменужка Войнова/

Теодора Мотева

Вторник

от 12:10-12:45

Сряда

От 11:55-12:25

Петък

от 12:20-12:55

Петък

от 12:20-12:55часа

Понеделник

от 12:40 -13:15

Четвъртък

12:40-13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стела Найденова

Четвъртък от 12:00-12:35

Виктория Русева

Четвъртък от 11:55-12:25

Мартина Качакова

Вторник от

11:55-12:25

Вяра Якимова

Четвъртък от11:55-12:25

Маргрета Тенекеджиева

Четвъртък от11:55-12:25

 

 

 

 

 

Дарина Йовчева

Сряда

 от 12:45-13:30

Силвия Пешева

Понеделник от 12:45-13:20

 

 

Татяна Христова

Сряда

от 13:00-13:40

Юлия Иванова

Сряда от

13:00-13:40

Галина Горанова

Сряда

от 13:00-13:40

 

 

 

 

 

 

 

Седмичен график

 

 

 

 

 

 

Нина Пирнарева

Петък

от12:45-13:20

Здравка Тончева

Понеделник

от11:45-12:25

 

Лина Бъчварова

Петък от11:45-12:25

Марияна Ивайлова

Петък

 от12:45-13:20

Теодор Мушанов

Петък

 от12:00-12:40

Английски език

Марияна Лалчева

Вторник от 12:00-12:40

 

 

Милена Бузукова

Петък

13:00-13:40

Виолета Терзиева

Петък

От12:00-12:40

/трети клас/

 

 

 

Татяна Христова

Четвъртък от

13:00-13:40

 

 

График за консултации на преподавателите СРЕДЕН КУРС

През 2 срок на 2020-2021 учебна година

           Български език и литература

Андон Андонов               -  Четвъртък -  13:00 ч.

Ани Бонева                     -    Четвъртък -  19: 00 ч.

Антония  Полименова    - Четвъртък – 17:15  ч.

Йорданка Недялкова      - Четвъртък – 12:00 – 12:40 ч.

Марио Маджиров           - 

Английски език

Надя Велева                    -  Четвъртък -  12:15 ч.

Силвия Георгиева          -  Петък  –  09:00 ч.

Немски език

Милена Бозукова            - Четвъртък – 13:00 ч.

Математика

Веселина Дамянова        - Сряда – 9:00 ч.

Адриан Андреев              - Петък – 12:20 ч.

Даниела Алексиева         - Сряда – 9:30 ч. - Тиймс

Даниела Кръстева           - Сряда – 8:30 ч. -Тиймс

Ваня Станкова                 -  Вторник  -  12:20 ч.

Максима Костова            - Понеделник - 12:40 ч.

            Информационни технологии

Методи Николов             - Вторник – 13:15 – 14:15 ч.

История и цивилизации

Тони Вълчев                     -  Петък  - 13:10 ч.

География и икономика

Радослав Кьосев              - Сряда -

Биология ,  Човекът и природата

Боряна Чакмакова              -  Сряда 18:30 ч. - Биология ,   – Вторник 18:30 ч. - ЧП

Физика,   Човекът и природата

Вера Николова                    - Сряда – 13:00 ч.

            Химия, Човекът и природата

 

Станка Ковачева                - Петък  - 11:00 ч. – 12:00 ч. -Тиймс

 

 

График за консултации

През 1 учебен срок на 2020/2021 учебна година

 

Български език и литература

Антон Андонов          -   вторник от 18:00 ч.

Ани Бонева                 -   сряда от 19:00 ч.

Антония  Полименова  - сряда от 19:00 ч.

Йорданка Недялкова   -   четвъртък  от 17:00 ч.- 6д ; от 18:00 ч.- 5 г, д 

Марио Маджиров        -  сряда  от 17:30 ч.  

 

Математика

Веселина Дамянова  -  четвъртък  от 18:30 ч.

Адриан  Андреев       -   сряда  от  18:00 ч.

Даниела  Алексиева   -  понеделник  от 17:00 ч.

Даниела  Кръстева     -  понеделник  от 17:20 ч.7 клас;  сряда от 17:20 ч. 5 клас

Ваня Станкова            -  вторник от 17:00 ч.

Максимка Костова      - вторник от 18:30 ч. 5 клас

 

           Информационни технологии

Методи Николов        - понеделник  19:00 ч.

 

Английски език

Надя Велева           -  понеделник  от 17:20 ч.

Силвия Георгиева  -  четвъртък  от 17:20 ч.

 

Немски език

Милена Бозукова   - петък  от 17:30 ч.

 

История и цивилизации

Тони Вълчев           -  петък от  17:00 ч.

 

География и икономика

Радослав Кьосовски  -  петък от  17:00 ч.

 

Биология ,  Човекът и природата

Боряна Георгиева-Чакмакова  -  сряда от 18:00 ч.-5 клас; от 18:30 ч.-7 клас

 

Физика,   Човекът и природата

Вера Николова     -  понеделник  19:00 ч.

 

                 Химия,    Човекът и природата  

Станка   Ковачева  -   четвъртк  18:00 ч.  

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.  коледна
01.02.2022 г. – междусрочна 
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за I - XI клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г.  I - XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г.         V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

 

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

 

 

Седмично разписание на учебните часове I срок

I - II КЛАС

III - IV КЛАС

V - VII КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

 ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

 ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

1

8:00

8:35

1

7:45

8:25

1

7:30

8:10

2

8:45

9:20

2

8:35

9:15

2

8:20

9:00

3

9:35

10:10

3

9:35

10:15

3

9:10

9:50

4

10:25

11:00

4

10:25

11:05

4

10:10

10:50

5

11:10

11:45

5

11:15

11:55

5

11:00

11:40

 6

11:50 

12:25 

6

12:00

12:40

6

11:45

12:25

 

 

 

 

 

 

7

12:30

13:10

 

   

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

УЧЕБЕН СРОК 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

I – II клас/ час

междучасие

III-IV клас

междучасие

12:00 - 12:35

 

12:45 – 13:25

 

 

12:35 - 12:50

 

13:25 – 13:35

12:50 – 13:25

 

13:35 – 14:15

 

 

13:25 - 13:40

 

14:15 – 14:25

13:40 – 14:15

 

14:25 – 15:05

 

 

14:15 – 14:45

 

15:05 – 15:25

14:45 – 15:20

 

15:25 – 16:05

 

 

15:20 - 15:35

 

16:05-16:15

15:35 – 16:10

 

16:15 – 16:55

 

 

16:10-16:25

 

16:55 – 17:05

16:25 – 17:00

 

17:05 – 17:45

 

 

Потребителски рейтинг: 2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

График за провеждането на класните работи за втори срок за учебната 2020/2021г.

 

Предмет/преподавател

5 клас

6 клас

7 клас

 

                                                                                                   

                                    Математика

1

Веселина Дамянова

7 б

 

 

 

 

26.05.2021-

 

2

Даниела Кръстева

5аб,7гд

19.05.2021-

5а, 5б

 

27.05.2021-

7г,7д

 

3

Адриан Андреев

6вгд,7в

 

29.04.2021-

6в,6г,6д

27.05.2021-

7 в

 

4

Даниела Алексиева

6а,7а

 

27.05.2021-

27.05.2021-

 

5

Максимка Костова

5вгд

18.05.2021-

5в,5г

19.05.2021-

 

 

 

6

Ваня Станкова

 

29.04.2021-

6 б

 

 

                                      БЕЛ

7

Антон Андонов

6абвг

 

03.06.-6 а

02.06.-6б

01.06.- 6в

04.06.-6г

 

 

8

Марио Маджиров

5а,б,в

14.05.2021-

5а,5б,5в

 

 

 

 

 

9

Ани Бонева

7ад

 

 

17.05.-7а,

18.05.-7д

 

10

Антония Полименова

7бвг

 

 

17.05.-7 б,7в

20.05.-7г

 

 

11

Йорданка

Недялкова

5гд,6д

 

03.06. 2021-

5г, 5д

03.06.2021-

6 д