За ученика

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

                            График

     за провеждане на ученическите олимпиади

                       за 2021/2022 учебна година

 

Ученическа олимпиада

Класове

Време на провеждане

Компютърно моделиране

IV клас

05.12.2021г.

Математика

IV,V,VI,VII

11.12.2021г.

БЕЛ

V,VI,VII

23.01.2022г.

Физика и астрономия

VII

15.01.2022г.

Химия и опазване на околната среда

VII

16.01.2022г.

История и цивилизации

V,VI,VII

08.01.2022г.

География и икономика

V,VI,VII

09.01.2022г.

Биология и здравно образование

VII

26.01.2022г.

Знам и мога

IV

22.01.2022г.

 

                                                                  Утвърдил:

                                                                        Директор: …………..                                                                             /Жанета Бранкова/

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 График  контролни  работи начален етап за втори учебен срок 2021 -2022 г.

Клас

Предмет

Месец

 

 

февруари

март

април

май

юни

БЕЛ

24

 

18

11

 

Математика

 

11

15

13

 

Родинознание

 

29

 

17

 

БЕЛ

15

22

 

17

 

Математика

17

29

 

19

 

Родинознание

 

10

 

12

 

БЕЛ

22

22

19

10

 

Математика

11

15

29

12

 

Родинознание

 

9

 

4

 

БЕЛ

17

30

24

23

 

Математика

8

22

29

26

 

Родинознание

28

21

18

16

 

БЕЛ

14

 

15

10

 

Математика

8

22

29

26

 

Родинознание

28

11

25

16

 

БЕЛ

 

25

 

19

 

Математика

 

31

 

23

 

Околен свят

 

30

 

11

 

АЕ

28

4

15

10

 

НЕ

 

29

 

17

 

БЕЛ

 

21

 

9

 

Математика

 

28

 

19

 

Околен свят

9

 

 

12

 

АЕ

28

4

 

17

 

БЕЛ

 

22

 

17

 

Математика

 

29

 

10

 

Околен свят

 

30

 

12

 

АЕ

24

25

14

27

 

БЕЛ

 

21

11

9

 

Математика

 

28

15

10

 

Околен свят

9

 

27

 

 

АЕ

28

4

 

17

 

БЕЛ

 

22

 

17

 

Математика

24

 

 

19

 

Околен свят

 

25

 

13

 

АЕ

23

 

 

11

 

БЕЛ

9

25

 

11

 

НЕ

21

25

 

23

 

Математика

 

10

14

12

 

ЧП

 

21

 

16

 

ЧО

 

1,  17

26

19

 

БЕЛ

15

8

26

17

 

АЕ

 

18

18

13

 

Математика

28

21

13

11

 

ЧП

-

23

-

4

 

ЧО

 

1,  17

28

19

 

БЕЛ

 

23

12

9

 

АЕ

21

10

14

10

 

Математика

 

9

13

23

 

ЧП

 

30

 

4

 

ЧО

 

1,  17

26

19

 

БЕЛ

16

23

 

11

 

АЕ

25

25

22

 

 

Математика

 

9

13

10

 

ЧП

 

21

 

16

 

ЧО

24

17

 

17

 

БЕЛ

 

28

19

19

 

АЕ

 

18

21

12

 

Математика

 

9

15

23

 

ЧП

 

23

 

11

 

ЧО

 

8

12

17

 

БЕЛ

8

4

12

5

 

НЕ

 

16

 

11

 

Математика

18

7

15

16

 

ЧП

25

23

20

10

 

ЧО

15

15

 

 

1

БЕЛ

8

8

19

10

 

АЕ

28

14

18

 

8

Математика

17

17

21

19

 

ЧП

19

19

16

23

 

ЧО

11

10

12

5

 

БЕЛ

16

15

19

17

 

АЕ

11

18

15

23

 

Математика

21

30

27

31

 

ЧП

18

21

 

30

 

ЧО

 

24

 

19

 

БЕЛ

 

15

19

17

 

АЕ

 

22

13

 

 

Математика

 

30

27

30

 

ЧП

 

17

24

 

6

ЧО

 

29

26

 

7

БЕЛ

 

15

19

5

 

АЕ

 

23

 

12

 

Математика

 

9

 

30

 

ЧП

 

17

 

17

 

ЧО

 

30

 

 

 

 

                                

График  контролни  работи  пети класове втори учебен срок 2021 -2022 г.

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

Информац

технологии

5 а

18.02.22

24.04.22

27.05.22 кл.р.

21. 02. 22

28. 03. 22

23. 05. 22

 

17.02.22

24.03.22

28.04.22

 

30.  03. 22

01. 06. 22

 

10.05.22

 

11.03.22

15.04.22

07.06.22

30.03.22

5 б

02.03.22

25.03.22

20.04.22

12.05.22

01.06.22 кл.р.

21. 02. 22

28. 03. 22

23. 05. 22

 

17.02.22

24.03.22

28.04.22

30.  03. 22

01. 06. 22

 

 

 

10.05.22

07.03.22

13.04.22

08.06.22

 

 

31.03.22

5 в

18.02.22

21.03.22

27.05.22 кл.р.

 

21.03.22

23.05.22

 

17.02.22

24.03.22

28.04.22

25. 03. 22

03. 06. 22

 

 

11.05.22

10.03.22

13.04.22

07.06.22

31.03.22

5 г

02.03.22

25.03.22

20.04.22

12.05.22

01.06.22 кл.р.

21. 02. 22

28. 03. 22

23. 05. 22

 

17.02.22

24.03.22

28.04.22

28. 03. 22

30. 05. 22

 

 

 

12.05.22

29.03.22

02.06.22

09.06.22

31.03.22

5 д

18.02.22

23.03.22

27.05.22 кл.р.

 

22.03.22

23.05.22

24.02.22

12.05.22

 

25. 03. 22

03. 06. 22

 

 

09.05.22

30.03.22

02.06.22

09.06.22

 

                                        

График  контролни  работи  шести класове втори учебен срок 2021-2022 г.

Предмет

клас

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

ЧОВЕКЪТ И

ПРИРОДА

Информац

технологии

6 а

28. 03. 22

09. 05. 22

18. 02. 22

23. 03. 22

25. 05. 22

              

 

11. 02. 22

18. 03. 22

15. 04. 22

19. 04. 22

07. 06. 22

21. 04. 22

18. 03. 22

27. 05. 22

07. 06. 22

 

 

 

 

6 б

 

 

28. 03. 22

09. 05. 22

18. 02. 22

25. 03. 22

27. 05. 22

 

11. 02. 22

18. 03. 22

15. 04. 22

20. 04. 22

08. 06. 22

21. 04. 22

16. 03. 22

08. 06. 22

 

 

6 в

 

 

28. 03. 22

09. 05. 22

18. 02. 22

23. 03. 22

25. 05. 22

 

16. 02. 22

16. 03. 22

14. 04. 22

11 .05. 22 кл.р

07. 06. 22 изх.н

18. 04. 22

06. 06. 22

21. 04. 22

18. 03. 22

10. 06. 22

 

 

6 г

 

 

25. 03. 22

13. 05. 22

21. 03. 22

23. 05. 21

 

16. 02. 22

16. 03. 22

14. 04. 22

11 .05. 22 кл.р

07. 06. 22 изх.н

19. 04. 22

07. 06. 22

 

20. 04. 22

21. 03. 22

30. 05. 22

07. 06. 22

 

6 д

 

 

25. 03. 22

13. 05. 22

22. 03. 22

26. 05. 21

15. 02. 22

14. 04. 22

16. 02. 22

16. 03. 22

14. 04. 22

11 .05. 22 кл.р

07. 06. 22 изх.н

21. 04. 22

09. 06. 22

18. 05. 22

28. 03. 22

30. 05. 22

10. 06. 22

 

 

График  контролни  работи  седми класове втори учебен срок 2021-2022 г.

Предмет

Клас

 

БЕЛ

АНГЛИЙСКИ

 ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

И ЦИВИЛ

ГЕОГРАФИЯ

И ИКОНОМ

Информ.

технологии

 

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

ХИМИЯ

7 а

17. 02. 22

24. 03. 22

17. 03. 22

09. 06. 22

24. 02. 22

29. 04. 22

14. 02. 22

21. 03. 22

18. 04. 22

25. 03. 22

24. 06. 22

10. 05. 22

11. 04. 22

30. 03. 22

18. 05. 22

04. 03. 22

17. 06. 22

 

28. 02. 22

18. 04. 22

20. 06. 22

7 б

17. 02. 22

24. 03. 22

17. 03. 22

09. 06. 22

 

24. 02. 22

29. 04. 22

10. 03. 22

30. 03. 22

28. 04. 22

28. 03. 22

20. 03. 22

 

10. 05. 22

11. 04. 22

30. 03. 22

18. 05. 22

04. 03. 22

17. 06. 22

28. 02. 22

18. 04. 22

20. 06. 22

7 в

24. 02. 22

25. 03. 22

15. 04. 22

13. 05. 22

30. 05. 22

15. 03. 22

07. 06. 22

 

14. 02. 22

21. 03. 22

18. 04. 22

29. 03. 22

21. 06. 22

 

11. 05. 22

 

31. 03. 22

19. 05. 22

01. 03. 22

17. 05. 22

21. 06. 22

04. 03. 22

22. 04. 22

24. 06. 22

 

7 г

18. 02. 22

25. 03. 22

 

 

16. 03. 22

08. 06. 22

 

14. 02. 22

21. 03. 22

18. 04. 22

31. 03. 22

23. 06. 22

12. 05. 22

 

29. 03. 22

17. 05. 22

09. 03. 22

08. 06. 22

29. 06. 22

28. 02. 22

18. 04. 22

20. 06. 22

7 д

25. 03. 22

15. 04. 22

13. 06. 22

15. 03. 22

07. 06. 22

 

14. 02. 22

21. 03. 22

18. 04. 22

31. 03. 22

23. 06. 22

09. 05. 22

 

28. 03. 22

16. 05. 22

08. 03. 22

31. 05. 22

28. 06. 22

04. 03. 22

22. 04. 22

24. 06. 22

 

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

 

НА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

 

 

 

              І. и  ІІ. клас                                   ІІІ. и  ІV. клас                                   V., VІ. и VІІ. клас                                                                                      

                       1 час: 08:00 – 08:35                          1 час: 07:45 – 08:25                               1 час: 07:30 – 08:10  

                       2 час: 08:45 – 09:20                          2 час: 08:35 – 09:15                                              2 час: 08:20 – 09:00

                3 час: 09:30 – 10:05                          3 час: 09:25 – 10:05                                              3 час: 09:10 – 09:50

                4 час: 10:25 – 11:00                          4 час: 10:25 – 11:05                                              4 час: 10:10 – 10:50

                5 час: 11:10 – 11:45                          5 час: 11:10 – 11:50                                              5 час: 11:00 – 11:40  

                6 час: 11:55 – 12:30                          6 час: 12:00 – 12:40                                              6 час: 11:45 – 12:25

                                                                                                                                           7 час: 12:30 – 13:10

 

Час

Дейност в ГЦОУД

I – II клас

III-IV клас

1.

ООФА

11:55 -12:30

12:50 – 13:30

2.

ООФА

12:40 –13:15

13:30 – 14:10

 

3.

Самоподготовка

13:30 –14:05

14:10 – 14:50

4.

Самоподготовка

14:20 –14:55

15:10 – 15:50

 

5.

Занимания по интереси

15:15 – 15:50

16:00 – 16:40

6.

Занимания по интереси

16:00 –16:35

16:50 – 17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

 

 

  

 ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРЕЗ II СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Теодор Мушанов

Нина Пирнарева

Здравка Тончева

Лина Бъчварова

Мариана Ивайлова/

Ралица Испирска

 

Понеделник

 12:10-12:45

Понеделник

 12:10-12:45

Сряда

12:00-12:35

Понеделник

12:10-12-45

Четвъртък

16:45-17:20

 

 

 

 

 

 

 

Елена Мъжкарова

Вторник

12:15-12:50

Лиляна Миленкова

Вторник

12:15-12:50

 

Василена Василева

Вторник

12:15-12:50

 

Петранка Гелина

Вторник

12:15-12:50

Теменужка Войнова/

Теодора Йорданова

12:15-12:50

 

 

 

 

 

 

 

Стела Найденова

Виктория Русева

 

Мартина Качакова

Вяра Якимова

Маргрета Тенекеджиева

 

Сряда

12:15-12:55

Понеделник

12:10-12:55

Четвъртък

13:00-13:40

Сряда

12:15-12:55

Понеделник

12:15-12:55

 

 

 

 

Виолета Дърмонева

Сряда 13:20 – 14:00

/дирекция/

Виолета Дърмонева

Сряда 13:20 – 14:00

/дирекция/

Виолета Дърмонева

Сряда 13:20 – 14:00

/дирекция/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даринка Йовчева

Четвъртък

12:15-12:55

Силвия Пешева

Четвъртък

12:15-12:55

Татяна Христова

Четвъртък

12:15-12:55

Юлия

Иванова

Четвъртък

12:15-12:55

Галина Горанова

Четвъртък

12:15-12:55

 

АНГЛИЙСКИ/ НЕМСКИ ЕЗИК

Марияна Лалчева

 

Понеделник

12:00-12:35

 

Милена Бузукова

Сряда

13:00-13:35(1а)

 

13:30-14:05(3а

Петък

13:00-13:40

(4а)

 

 

Татяна Христова

 

Понеделник

13:00-13:30

(3 клас)

 

Четвъртък

14:30-15:00

(4клас)

 

Юлия Иванова

 

Четвъртък

 

13:10-13:50

(4г)

 

ОРЕС-4д

13:10-13:50

450каб

 

 

 

Виолета Терзиева

 

Вторник

12:10-12:45

(2клас)

 

Петък

12:10-12:45

(3 и 4 клас)

 

 

 

 График за консултации  за  ВТОРИ срок на 2021/2022 учебна година

 

5 а

5 б

5 в

5 г

5 д

ПОНЕДЕЛНИК

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Истор/ ОРЕС

9:00 -9:30 ч Англ ез/ОРЕС

10:30- 11:00 ч Муз/ ОРЕС

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Истор/ ОРЕС

9:00 -9:30 ч Англ ез/ОРЕС

10:30- 11:00 ч Муз/ ОРЕС

 

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Истор/ ОРЕС

 

10:30- 11:00 ч Муз/ ОРЕС

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Истор/ ОРЕС

9:00 -9:30 ч Англ ез/ОРЕС

10:30- 11:00 ч Муз/ ОРЕС

 

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Истор/ ОРЕС

 

10:30- 11:00 ч Муз/ ОРЕС

11:00 -11:30  КМИТ/ОРЕС

ВТОРНИК

8:30 - 9:00 ч МАТ

9:30 - 10:00 ч -АНГЛ ез

11:30 - 12:00 ч- БЕЛ

12:00 - 12:30 - БЕЛ/ОРЕС

8:30 - 9:00 ч – МАТ

9:00 - 9:30 ч – БЕЛ

9:30 - 10:00 ч -АНГЛ ез.

10:30 - 11:00 МАТ /ОРЕС

11:00 - 11:30 КМИТ /ОРЕС

8:30 - 9:00 ч - МАТ

10:30 - 11:00 МАТ /ОРЕС

11:00 - 11:30 КМИТ /ОРЕС

11:30 - 12:00 ч -БЕЛ

12:00 - 12:30  БЕЛ/ОРЕС

8:30 - 9:00 ч - МАТ

9:00 - 9:30 ч - БЕЛ

9:30 - 10:00 ч -АНГЛ ез

10:30 - 11:00 ч НЕМ /ОРЕС

11:30-12:00 ч -БЕЛ

12:00-12:30  БЕЛ/ОРЕС

СРЯДА

8:30 – 9:00 ч. ИИ/ ОРЕС

8:30 – 9:00 ч. ИИ/ ОРЕС

8:30 – 9:00 ч. ИИ/ ОРЕС

10:00-10:30 ч - АНГЛ ез

 

10:00-10:30 ч - АНГЛ ез

11:00 –11:30 ч МАТ/ОРЕС

ЧЕТВЪР

ТЪК

 

 

9:30-10:00 АНГЛ ез/ОРЕС

13:00-13:30 ч –ИИ/ОРЕС

9:30-10:00 АНГЛ ез/ОРЕС

10:30 -11:00 ч - НЕМ ез

13:00-13:30 ч –ИИ/ОРЕС

ПЕТЪК

8:00-8:30 ч -ЧП/ОРЕС

 

9:00- 9:30 ч - ЧП

8:00-8:30 ч -ЧП/ОРЕС

 

9:00- 9:30 ч - ЧП

8:00-8:30 ч -ЧП/ОРЕС

 

9:00- 9:30 ч - ЧП

8:00 - 8:30 – ЧП

8:30 – 9:00 – ЧП/ОРЕС

 

8:00 - 8:30 – ЧП

8:30 – 9:00 – ЧП/ОРЕС

 

11:00-11:30 ч - МАТ

 

График за консултации  за  ВТОРИ срок на 2021/2022 учебна година

 

6 а

6 б

6 в

6 г

6 д

ПОНЕДЕЛНИК

9:00 -9:30 ч - Ист/ ОРЕС

9:30 -10:00 ч -  История

9:30-10:00 ч  Англ /ОРЕС

9:00 -9:30 ч - Ист/ОРЕС

9:30 -10:00 ч -  История

9:30-10:00 ч  Англ /ОРЕС

9:00 -9:30 ч - Ист/ОРЕС

9:30 -10:00 ч -  История

10:00 -10:30 МАТ/ОРЕС

11:00 – 11:30 МАТ

9:00 -9:30 ч - Ист/ОРЕС

9:30 -10:00 ч-  История

10:00 -10:30 МАТ/ОРЕС

11:00 – 11:30 МАТ

9:00 -9:30 ч - Ист/ОРЕС

9:30 -10:00 ч - История

10:00 -10:30 МАТ/ОРЕС

11:00 – 11:30 МАТ

ВТОРНИК

 

9:00 – 9:30 ч - МАТ

10:00- 10:30 - АНГЛ ез

11:00–11:30 ч Муз/ОРЕС

 

9:00 – 9:30 ч - МАТ

10:00- 10:30 - АНГЛ ез

11:00–11:30 ч Муз/ОРЕС

 

10:00- 10:30 - АНГЛ ез

11:00–11:30 ч Муз/ОРЕС

 

11:00–11:30 ч Муз/ОРЕС

 

11:00–11:30 ч Муз/ОРЕС

11:30 –12:00 Нем /ОРЕС

СРЯДА

 

8:00 - 8:30 ч – ЧП

8:30 – 9:00 ч – ЧП/ОРЕС

 

 

8:00 - 8:30 ч – ЧП

8:30 – 9:00 ч – ЧП/ОРЕС

8:00 - 8:30 ч – ЧП

8:30 – 9:00 ч – ЧП/ОРЕС

9:00 – 9:30 ч АНГЛ/ОРЕС

9:30 – 10:00 ч  -АНГЛ ез

 

9:00 – 9:30 ч АНГЛ/ОРЕС

9:30 – 10:00 ч  -АНГЛ ез

ЧЕТВЪРТЪК

8:30 – 9:00 ч – ИИ/ОРЕС

8:30 – 9:00 ч – ИИ/ОРЕС

8:30 – 9:00 ч – ИИ/ОРЕС

8:30 – 9:00 ч – ИИ/ОРЕС

9:00- 9:30 ч – БЕЛ /ОРЕС

9:30 – 10:00 -БЕЛ

 

8:30 – 9:00 ч – ИИ/ОРЕС

9:00- 9:30 ч – БЕЛ /ОРЕС

9:30 – 10:00 -БЕЛ

10:00- 10:30 ч МАТ/ОРЕС

11:00 – 11:30 ч - МАТ

11:00 – 11:30 ч - НЕМ ез

ПЕТЪК

8:00- 8:30 ч –ЧП

8:30- 9:00 ч –ЧП/ ОРЕС

9:00- 9:30 Геогр /ОРЕС

 

8:30 – 9:00 ч  - ЧП/ ОРЕС

9:00- 9:30 Геогр /ОРЕС

9:30 – 10:00 ч  - ЧП

8:00- 8:30 ч –ЧП

8:30- 9:00 ч –ЧП/ ОРЕС

9:00- 9:30 Геогр /ОРЕС

8:00- 8:30 ч –ЧП

8:30- 9:00 ч –ЧП/ ОРЕС

9:00- 9:30 Геогр /ОРЕС

 

 

9:00- 9:30 Геогр /ОРЕС

10:30 – 11:00 ч - ЧП

 

График за консултации  за  ВТОРИ срок на 2021/2022 учебна година

 

7 а

7 б

7 в

7 г

7 д

ПОНЕДЕЛНИК

8:00 – 8:30 ч Физика

8:30 – 9:00 ч Физ/ОРЕС

11:00-11:30 ч  Муз/ОРЕС

8:00 – 8:30 ч Физика

8:30 – 9:00 ч Физ/ОРЕС

11:00-11:30 ч  Муз/ОРЕС

8:00 – 8:30 ч Физика

8:30 – 9:00 ч Физ/ОРЕС

11:00-11:30 ч  Муз/ОРЕС

8:00 – 8:30 ч Физика

8:30 – 9:00 ч Физ/ОРЕС

11:00-11:30 ч  Муз/ОРЕС

8:00 – 8:30 ч Физика

8:30 – 9:00 ч Физ/ОРЕС

11:00-11:30 ч  Муз/ОРЕС

 

ВТОРНИК

8:00 – 8:30 ч – МАТ

10:00 - 10:30 МАТ /ОРЕС

10:30 –11:00 ч –Англ ез

11:30 - 12:00 КМИТ /ОРЕС

 

 

 

10:00 – 10:30 ч - МАТ

 

8:30 – 9:00 ч БЕЛ

 

 

9:00- 9:30 ч БЕЛ /ОРЕС

9:30- 10:00 ч БЕЛ

СРЯДА

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Ист/ ОРЕС

11:00 -11:30 ч БЕЛ/ОРЕС

11:30 -12:00 ч БЕЛ

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Ист/ ОРЕС

11:00 -11:30 ч БЕЛ/ОРЕС

11:30 -12:00 ч БЕЛ

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Ист/ ОРЕС

 

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Ист/ ОРЕС

11:00 -11:30 ч БЕЛ/ОРЕС

11:30 -12:00 ч БЕЛ

8:00 -8:30 ч История

8:30- 9:00 ч Ист/ ОРЕС

 

ЧЕТВЪР

ТЪК

 

9:00 –9:30 ч- ИИ/ОРЕС

10:00 –10:30 ч Нем ез

 

9:00 –9:30 ч- ИИ/ОРЕС

10:00 –10:30 ч Нем ез

 

9:00 –9:30 ч- ИИ/ОРЕС

 

10:30-11:00 ч - МАТ

 

9:00 –9:30 ч- ИИ/ОРЕС

 

10:30-11:00 ч - МАТ

 

9:00 –9:30 ч- ИИ/ОРЕС

10:30-11:00 ч МАТ

11:00 –11:30 МАТ /ОРЕС

 

ПЕТЪК

 

 

10:00 -10:30  Биол/ОРЕС

10:30 -11:00 ч - Биолог

 

9:00 – 9:30 ч - АНГЛ ез

10:00 -10:30  Биол/ОРЕС

10:30 – 11:00 ч - Биолог

 

9:00 – 9:30 ч - АНГЛ ез

10:00 -10:30  Биол/ОРЕС

10:30 – 11:00 ч - Биолог

 

9:00 – 9:30 ч - АНГЛ ез

10:00 -10:30  Биол/ОРЕС

10:30 – 11:00 ч - Биолог

 

9:00 – 9:30 ч - АНГЛ ез

10:00 -10:30  Биол/ОРЕС

10:30 – 11:00 ч - Биолог

 

 

 

         

 

                              

 

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.  коледна
01.02.2022 г. – междусрочна 
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за I - XI клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г.  I - XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г.         V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)