Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

Разпределение на класни стаи и кабинети

за учебната 2021/2022 учебна година

                                                  Корпус 1 - ВХОД -ЦЕНТРАЛЕН

 

 

 I етаж                                                       II етаж

           

104 каб. - 4 б клас - С. Пешева                         216 каб. - 2 а клас - Е. Мъжкарова 

105 каб. - 7 а клас - В. Николова                      217 каб. - 2 б клас - И. Петранова 

106 каб. - 1 в клас - З. Тончева                        218 каб. - 2 в клас - В. Василева 

107 каб. - 1 г клас - Л. Бъчварова                    219 каб. - 7 д клас - Ив. Миланов 

108 каб. - 4 г клас - Ю. Иванова

109 каб. - математика                                   

  

III етаж                                                          IV етаж

   

330а каб. - 1 а клас - Т. Мушанов               440 каб. - 5 д клас - А. Бонева

331каб. - 2 д клас - Войнова/                      440а каб. - 2 г клас - П. Гелина     

                             Йорданова

332 каб. 5 в клас - Н. Велева                                                           

333 каб. - 6 г клас - П. Георгиева                                                 

334 каб. - 5 б клас - А. Еротеева                                                 

335 каб. - немски език                                                 

336 каб. - 5 г клас - С. Георгиева                                               

337 каб. - 7 в клас - И. Дунчева 

 

 

                                     Корпус 2 - ВХОД - 3

 

 

  

II етаж                                                        III етаж                                            

                                                             

223 каб.  - 4 в клас - Т. Христова                   339 каб. - 5 а клас - Д. Кръстева

225 каб. - 4 д клас - Г. Горанова                    338 каб. - 6 д клас - В. Тодоров 

                                

 IV етаж

 

 447 каб. - 6 в клас - М. Костова

448 каб. - 6 а клас - М. Маджиров 

449 каб. - 6 б клас - Б. Чакмакова

 

  

                             Корпус 3 - ВХОД - 3

 

 

 II етаж

 

 116 каб. - физика и химия

236 каб. - 3 в клас - М. Качакова

 

  

III етаж                                            IV етаж                         

 

340 каб. - 3 а клас - С.Найденова                  451 каб. - 4 а клас - Д. Йовчева                                                                                                           

341 каб. - 3 б клас - В. Русева                       452 каб. - 1 б клас - Н. Пирнарева

342 каб. - 3 г клас - В. Якимова                     453 каб. - 7 б клас - В. Станкова

343 каб. - 3 д клас - М. Тенекеджиева           454 каб. - 7 г клас - А. Андонов

                                                                   455 каб. - 1 д клас - М. Спасова/                                                                                                                                                                                                               Р. Испирска

                                                                                                                                                                                                         

 

                ЦДО

   

330а каб. - 1а,г клас - М. Борисова

452 каб. - 1б,в клас - Б. Иванова

106 каб. - 1в,г клас - А. Иванова

 

342 каб. - 2а,в клас - Г. Кръстева

223 каб. - 2б,в клас - Е. Генчева

440а каб. - 2б,г клас - И. Стоилова

 

340 каб. - 3а,г клас - Б. Влаева

341 каб. - 3б,в клас - С. Николова

343 каб. - 3в,д клас - Т. Петрова

 

451 каб. - 4а,б,в клас - А. Рогозянска

225 каб. - 4г,д клас - Н. Кръстева