Олимпиади и състезания

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

  

ПРОТОКОЛ

 

НА КЛАСИРАНИТЕ

 

НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

112. ОУ "Стоян Заимов", гр. София

 

Трите имена на ученика

Клас, в който се обучава ученикът

Резултати- общ брой точки

Адриана Цвяткова Пенева

4

18

Владимир Веселин Коен

4

21

Зорница Стефанова Кутуева

4

21

Михаил Веселин Коен

4

18,5

Стилияна Василева Вутова

4

20

Катрин Станиславова Ивонова

4

18

Соня Сладжан Джокич

4

21

Анна София Иванова Богданова

4

18,5

Теодор Димитров Димитров

4

21

Владимир Людмилов Крачунов

4

21

Калоян Радославов Христов

4

16

Лора Костадинова Спасова

4

21

Миа Павлова Пассини

4

21

Михаил Александров Попов

4

18

Николай Пламенов Пашалиев

4

18

Христо Георгиев Славов

4

16

Марина Николаева Раданска

4

21

Лилия Георгиева Маринова

4

17

Константин Петров Николчев

4

21

Костадин Тодоров Петков

4

21

Кристиан Веселинов Илиев

4

21

112-005

4

21

112-007

4

18

112-010

5

18

Александър Василев Василев

5

17,5

Румен Мирославов Костадинов

5

19,5

Александър Борисов Йоцов

6

17

Ида Ясен Велкова

6

16

Михаил Юриев Григоров

6

16

Явор Красен Фердинандов

7

20

Потребителски рейтинг: 2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 ПРОТОКОЛ

ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ

И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ

ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ - 2023/2024 г. 

Име, презиме,фамилия

Клас

Общ брой точки

1

Константин Петров Николчев

4

40,5

2

013

4

35

3

Михаил Евгениев Павлов

4

34

4

Христо Георгиев Славов

4

33

5

Миа Павлова Пассини

4

33

6

Павел Атанасов Кирчев

4

32

7

Мария Веселинова Хорозова

4

31,5

8

012

4

31

9

Симона Георгиева Тодорова

4

29,5

10

Владимир Людмилов Крачунов

4

24

11

Елена Веселинова Хорозова

4

27,5

12

Виктория Юлианова Николова

4

25,5

13

Александър Юлиус Арнолд

4

24,5

14

007

4

24

15

Деяна Петрова Гетковска

4

23,5

16

Миа Георгиева Петрова

4

22,5

17

Александра Йорданова Николова

4

22,5

18

Алексис Мартин Лалова

4

19,5

19

Борис Димитров Димитров

4

16,5

 

ПРОТОКОЛ

ЗА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ

УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ОТ ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ -  2023/2024 г.

Име, презиме,фамилия

Клас

Общ брой точки

1

Константин Петров Николчев

4

40,5

Потребителски рейтинг: 2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ПРОТОКОЛ

   

НА УЧАСТНИЦИТЕ

   

В ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

   

112. ОУ "Стоян Заимов", гр. София

   
     

Трите имена на ученика

Клас, в който се обучава ученикът

Резултати- общ брой точки

Адриана Цвяткова Пенева

4

18

112-001

4

9

Владимир Веселин Коен

4

21

Ема Александрова Илиева

4

12,5

Зорница Стефанова Кутуева

4

21

112-002

4

15

Михаил Веселин Коен

4

18,5

Никола Константинов Станков

4

12,5

Стилияна Василева Вутова

4

20

Хана Бранимирова Морфова

4

15

Асен Радославов Асенов

4

11

Катрин Станиславова Ивонова

4

18

112-003

4

12

Соня Сладжан Джокич

4

21

Анна-София Иванова Богданова

4

18,5

Теодор Димитров Димитров

4

21

Ивайло Христо Стойчев

4

11

112-004

4

7

Марая Елизабет Борисова

4

12,5

Владимир Людмилов Крачунов

4

21

Деяна Петрова Гетковска

4

10,5

Златина Петрова Кръстева

4

14

Калоян Радославов Христов

4

16

Лора Костадинова Спасова

4

21

Мартин Александров Кирилов

4

14

Миа Павлова Пассини

4

21

Михаил Александров Попов

4

18

Николай Пламенов Пашалиев

4

18

Христо Георгиев Славов

4

16

Марина Николаева Раданска

4

21

Сава Иванов Симеонов

4

14

Максим Мирославов Каракашев

4

12,5

Василиса Андреевна Поддубская

4

9

Виктория Маргаритова Ангелова

4

12

Лилия Георгиева Маринова

4

17

Ивана Станислав Дамянова

4

11

Константин Петров Николчев

4

21

Костадин Тодоров Петков

4

21

Кристиан Веселинов Илиев

4

21

Габриела Веселинова Илиева

4

8

112-005

4

21

112-006

4

10

112-007

4

18

Веселин Ивов Ценов

4

10

Никола Светозарев Георгиев

4

13,5

Богомил Николов Първанов

4

10

Александър Юлиус Арнолд

4

12

Виктория Юлианова Николова

4

7

112-009

4

11

Велимир Михаил Михов

5

3

Никол Христова Христова

5

4

Никола Бориславов Николов

5

7

112-010

5

18

Виктор Симов Методиев

5

7

Мария Антониева Василева

5

2

Тайс Йордан Стефан Бендерс

5

5,5

112-012

5

0,5

112-013

5

7

Мирая Мартинова Макариева

5

3

112-014

5

8,5

Светозара Михайлова Дочева

5

13

Павел Димитров Георгиев

5

5

Божидар  Викторов Няголов

5

0

Леонора Александър Марбург

5

15

Даная Христова Николова

5

2,5

Пресиана Красимирова Маринова

5

3,5

Александър Василев Василев

5

17,5

Румен Мирославов Костадинов

5

19,5

Дарин Маринов Христов

5

3,5

Росен Радославов Илков

6

7,5

Стела Димитрова Димитрова

6

12,5

Теодор Радослав Христов

6

1

112-015

6

4,5

Мария Тодорова Тодорова

6

10,6

112-016

6

7

Кая Дивил Кулева

6

10

Дария Сергеевна Кириленко

6

5,7

Александър Борисов Йоцов

6

17

Мартин Здравков Методиев

6

11,8

Стефан Константинов Златев

6

7

Велизар Красимиров Божилов

6

14

Ида Ясен Велкова

6

16

Михаил Юриев Григоров

6

16

Деян Илиев Цеков

6

11,5

Иван Мирославов Каракашев

7

6

Иван Ангелов Негревски

7

6

Тея Петрова Бонева

7

11

Емил Яворов Митков

7

6,5

Станислав Владимиров Младенов

7

4,5

Никола Станимир Дамянов

7

11,5

Берк Митхат Мехмед

7

10

Анастасия Иванова Неделчева

7

8

Валентина Надева Пешева

7

8,5

Анета Богомилова Цекова

7

7,5

Мая Иванова Пешева

7

7,75

Георги Пламенов Трайков

7

13

Мария Диянова Стоянова

7

2,5

Рая Росенова Динова

7

3,5

Самуил Христов Русев

7

3

Васил Цочев Цочев

7

7,5

Стоян Бориславов Добрев

7

2

Кристиан Георгиев Белчев

7

13

112-019

7

9,5

112-020

7

5,5

112-021

7

9,5

Явор Красен Фердинандов

7

20

 

Контакти